Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Diversity and Inclusion Action Plan
OCID: ocds-h6vhtk-02fdc4
ID yr Awdurdod: AA20020
Cyhoeddwyd gan: Sport England
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Sport England and UK Sport as the contracting authorities are tendering for the supply of support to around 130 funded partners – including National Governing Bodies of Sport (NGBs), Active Partnerships and National Sports Organisations - to develop Diversity & Inclusion Action Plans and to provide ongoing support to partners up to April 2024 (with the possibility of extension for up to 12 months). Diversity and Inclusion Action Plans (DIAPs) are a new Requirement in Tier 3 of the revised Code for Sports Governance (compliance with which is a mandatory funding condition). Tier 3 Requirements apply to our largest and most long-term funded partners.

The contract is for an initial 2-year term up to April 2024, with a unilateral option for Sport England and UK Sport to extend for further periods up to a maximum of 12 months. The anticipated contract value is up to £580,000 over the initial contract period. The estimated annual contract value is up to £290,000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Sport England

21 Bloomsbury Street

London

WC1B 3HF

UK

E-bost: procurement@sportengland.org

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://sportengland.bravosolution.co.uk/web/login.html

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Diversity and Inclusion Action Plan

Cyfeirnod: SE1018

II.1.2) Prif god CPV

73000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Sport England and UK Sport as the contracting authorities are tendering for the supply of support to around 130 funded partners – including National Governing Bodies of Sport (NGBs), Active Partnerships and National Sports Organisations - to develop Diversity & Inclusion Action Plans and to provide ongoing support to partners up to April 2024 (with the possibility of extension for up to 12 months). Diversity and Inclusion Action Plans (DIAPs) are a new Requirement in Tier 3 of the revised Code for Sports Governance (compliance with which is a mandatory funding condition). Tier 3 Requirements apply to our largest and most long-term funded partners.

The contract is for an initial 2-year term up to April 2024, with a unilateral option for Sport England and UK Sport to extend for further periods up to a maximum of 12 months. The anticipated contract value is up to £580,000 over the initial contract period. The estimated annual contract value is up to £290,000.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 579 500.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Sport England and UK Sport as the contracting authorities are tendering for the supply of support to around 130 funded partners – including National Governing Bodies of Sport (NGBs), Active Partnerships and National Sports Organisations - to develop Diversity & Inclusion Action Plans and to provide ongoing support to partners up to April 2024 (with the possibility of extension for up to 12 months). Diversity and Inclusion Action Plans (DIAPs) are a new Requirement in Tier 3 of the revised Code for Sports Governance (compliance with which is a mandatory funding condition). Tier 3 Requirements apply to our largest and most long-term funded partners.

The contract is for an initial 2-year term up to April 2024, with a unilateral option for Sport England and UK Sport to extend for further periods up to a maximum of 12 months. The anticipated contract value is up to £580,000 over the initial contract period. The estimated annual contract value is up to £290,000.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf cost: Technical Evaluation / Pwysoliad: 70

Maen prawf cost: Commercial Evaluation / Pwysoliad: 20

Maen prawf cost: Social Value Evaluation / Pwysoliad: 10

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-030285

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: SE1018

Teitl: SE1018 - Diversity and Inclusion Action Plan

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

16/09/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

AKD SOLUTIONS LTD

London

SE15 1PD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 579 500.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Sport England

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@sportengland.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru