Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Sexual Assault Referral Centre (SARC) Service
OCID: ocds-h6vhtk-036a36
ID yr Awdurdod: AA83088
Cyhoeddwyd gan: NHS England Yorkshire & Humber
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 21/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

North of England Commissioning Support (NECS) are working for, and on behalf of, NHS England Yorkshire and Humber who wish to commission a Sexual Assault Referral Centre (SARC) Service.

The basic principles that mirror those of the open procedure will be followed for this procurement to test the capacity, capability, and technical competence of tenderers in accordance with the Light Touch Regime within The Public Contracts Regulations 2015 (as amended), ensuring a fair, open and transparent process in accordance with NHS (Procurement, Patient Choice and Competition) (No. 2) Regulations 2013.

Under the Public Services (Social Value) Act 2012 the Contracting Authority must consider:

(a) How what is proposed to be procured might improve the economic, social and environmental well-being of the area where it exercises its functions, and

(b) How, in conducting the process of procurement, it might act with a view to securing that improvement.

Accordingly, the subject matter of the contract has been scoped to take into account the priorities of the Contracting Authority relating to economic, social and environmental well-being.

This procurement will be conducted via the NECS e-tendering system (In-tend) as such there will be no hard copy documents issued to bidders and all communications between bidders and NECS, including tender submissions, will be conducted via the In-tend portal.

To express an interest in tendering for this procurement, please register on the In-tend e-tendering portal, which can be found at: https://in-tendhost.co.uk/nhsnecsu and follow the registration instructions.

Please note that it is free to register on In-tend, which can be accessed at any time of day.

Should you have any queries, or are having problems using the portal, you should contact the e-Tendering provider by Email: support@in-tend.com or by phone 0844 2728810 (Monday to Friday 8:30am to 5.00pm).

PLEASE NOTE: Tender documentation will be available via In-tend from Wednesday 21 September 2022 and the closing date for receipt of tenders is 12 noon on Friday 21 October 2022.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS England Yorkshire & Humber

14N

Quarry House, Quarry Hill

Leeds

LS2 7UE

UK

E-bost: necsu.neprocurement@nhs.net

NUTS: UKE

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.england.nhs.uk/digitaltechnology/connecteddigitalsystems/digital-roadmaps/footprints/north-england/yorkshire-and-humber/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.necsu.nhs.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/nhsnecsu


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

NECS

John Snow House

Durham

DH1 3YG

UK

E-bost: necsu.neprocurement@nhs.net

NUTS: UKC

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.necsu.nhs.uk/

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://in-tendhost.co.uk/nhsnecsu


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Sexual Assault Referral Centre (SARC) Service

Cyfeirnod: NHSE887

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

North of England Commissioning Support (NECS) are working for, and on behalf of, NHS England Yorkshire and Humber who wish to commission a Sexual Assault Referral Centre (SARC) Service.

This procurement will be conducted via the NECS e-tendering system (In-tend) as such there will be no hard copy documents issued to bidders and all communications between bidders and NECS, including tender submissions, will be conducted via the In-tend portal.

To express an interest in tendering for this procurement, please register on the In-tend e-tendering portal, which can be found at: https://in-tendhost.co.uk/nhsnecsu and follow the registration instructions.

Please note that it is free to register on In-tend, which can be accessed at any time of day.

Should you have any queries, or are having problems using the portal, you should contact the e-Tendering provider by Email: support@in-tend.com or by phone 0844 2728810 (Monday to Friday 8:30am to 5.00pm).

PLEASE NOTE: Tender documentation will be available via In-tend from Wednesday 21 September 2022 and the closing date for receipt of tenders is 12 noon on Friday 21 October 2022.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 16 800 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

North of England Commissioning Support (NECS) are working for, and on behalf of, NHS England Yorkshire and Humber who wish to commission a Sexual Assault Referral Centre (SARC) Service.

The basic principles that mirror those of the open procedure will be followed for this procurement to test the capacity, capability, and technical competence of tenderers in accordance with the Light Touch Regime within The Public Contracts Regulations 2015 (as amended), ensuring a fair, open and transparent process in accordance with NHS (Procurement, Patient Choice and Competition) (No. 2) Regulations 2013.

Under the Public Services (Social Value) Act 2012 the Contracting Authority must consider:

(a) How what is proposed to be procured might improve the economic, social and environmental well-being of the area where it exercises its functions, and

(b) How, in conducting the process of procurement, it might act with a view to securing that improvement.

Accordingly, the subject matter of the contract has been scoped to take into account the priorities of the Contracting Authority relating to economic, social and environmental well-being.

This procurement will be conducted via the NECS e-tendering system (In-tend) as such there will be no hard copy documents issued to bidders and all communications between bidders and NECS, including tender submissions, will be conducted via the In-tend portal.

To express an interest in tendering for this procurement, please register on the In-tend e-tendering portal, which can be found at: https://in-tendhost.co.uk/nhsnecsu and follow the registration instructions.

Please note that it is free to register on In-tend, which can be accessed at any time of day.

Should you have any queries, or are having problems using the portal, you should contact the e-Tendering provider by Email: support@in-tend.com or by phone 0844 2728810 (Monday to Friday 8:30am to 5.00pm).

PLEASE NOTE: Tender documentation will be available via In-tend from Wednesday 21 September 2022 and the closing date for receipt of tenders is 12 noon on Friday 21 October 2022.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 16 800 000.00 GBP

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/10/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

UK

Ffôn: +44 3450103503

E-bost: publicprocurementreview@cabinetoffice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/publications/public-procurement-review-service-scope-and-remit

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Commissioner will act in accordance with Part 3 Chapter 5 Regulation 85 to 87 and Part 3 Chapter 6 Regulation 88 to 104 of the Public Contract Regulations 2015 (SI 2015 No 102) (PCR 2015). Part 3 of the PCR 2015 provides for appeals to be made to the High Court subject to the time limitations and other required procedural steps. The rules relating to appeal are complex and a dissatisfied tenderer is advised to take their own prompt legal advice.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Royal Courts of Justice - The High Court

Strand

London

WC2A 2LL

UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://courttribunalfinder.service.gov.uk/courts/royal-courts-of-justice

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: necsu.neprocurement@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru