Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Active Corrosion – Phase 3 – Rig Manufacture & Inactive Testing
OCID: ocds-h6vhtk-036a37
ID yr Awdurdod: AA74522
Cyhoeddwyd gan: National Nuclear Laboratory
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Please see attached Specification

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

National Nuclear Laboratory

GB927282900

Chadwick House, Birchwood Park

Warrington

WA3 6AE

UK

Person cyswllt: Gill Hale

Ffôn: +44 1925933744

E-bost: gillian.m.hale@uknnl.com

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.nnl.co.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124934

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=53083&B=NNL


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: National Nuclear Laboratory

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Active Corrosion – Phase 3 – Rig Manufacture & Inactive Testing

Cyfeirnod: NNLC383

II.1.2) Prif god CPV

45255400

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The National Nuclear Laboratory (NNL) is seeking a supplier to manufacture and test an Active Corrosion Test Rig at NNL's Workington site. This exercise is a request for information for the early stage of a pre-tender market consultation, it does not constitute a formal procurement process. The purpose of this exercise is to assess the capabilities and interest within current markets to delivery this service.

For further information, please refer to the attachments. Upload a completed questionnaire to validate your interest and to be involved in the next phase of supplier engagement, an industry day likely to be in person on the 13th October 2022, location TBC.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

42150000

42152000

42152200

45262670

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

Workington, Cumbria, CA14 3YQ.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Please see attached Specification

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

18/11/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: gillian.m.hale@uknnl.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45255400Fabrication workConstruction work for the oil and gas industry
45262670MetalworkingSpecial trade construction works other than roof works
42150000Nuclear reactors and partsMachinery for the production and use of mechanical power
42152000Parts of nuclear reactorsNuclear reactors and parts
42152200Parts of nuclear-reactor vesselsParts of nuclear reactors

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru