Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Individual Placement and Support Services
OCID: ocds-h6vhtk-036a38
ID yr Awdurdod: AA82768
Cyhoeddwyd gan: NHS Coventry and Warwickshire ICB
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 21/10/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

NHS Arden and Greater East Midlands CSU on behalf of Coventry and Warwickshire Integrated Care Board (ICB), Warwickshire County Council and Coventry City Council is seeking to appoint a suitably experienced and qualified provider to deliver Individual Placement and Support (IPS) Services for individuals in the Coventry and Warwickshire areas. The service is anticipated to commence in April 2023 and run for two years with an option to extend for up to a further two years at the sole discretion of the commissioner.

The objective of the procurement is to appoint an appropriate organisation to deliver IPS Services in line with Commissioner requirements (as laid out in the service specification) across Coventry and Warwickshire. The overall vision is that the service will enable people with complex mental health issues to be able to enjoy a good quality of life, reduce any health inequalities they may experience, remain independent and in control, achieve paid employment and are supported in their recovery. The Commissioner intends to achieve this through the implementation of the evidence based IPS employment approach, increasing access to paid employment for people with complex mental health problems who access secondary mental health services. The contract is intended to be in place for 2 years with an option to extend, at the sole discretion of the commissioner for a further 2 years.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Coventry and Warwickshire ICB

na

Westgate House, Market Street

Warwick

CV34 4DE

UK

Person cyswllt: Michael Barlow

E-bost: michael.barlow1@nhs.net

NUTS: UKG13

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.happyhealthylives.uk/integrated-care-board/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68205

I.1) Enw a chyfeiriad

Coventry City Council

Earl Street

Coventry

CV1 5RR

UK

Person cyswllt: Michael Barlow

E-bost: michael.barlow1@nhs.net

NUTS: UKG33

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.coventry.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68205

I.1) Enw a chyfeiriad

Warwickshire County Council

Northgate Street

Warwick

CV34 4RL

UK

Person cyswllt: Michael Barlow

E-bost: michael.barlow1@nhs.net

NUTS: UKG13

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.warwickshire.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/68205

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=52032&B=AGCSU


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=52032&B=AGCSU


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Individual Placement and Support Services

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS Arden and Greater East Midlands CSU on behalf of Coventry and Warwickshire Integrated Care Board (ICB), Warwickshire County Council and Coventry City Council is seeking to appoint a suitably experienced and qualified provider to deliver Individual Placement and Support (IPS) Services for individuals in the Coventry and Warwickshire areas. The service is anticipated to commence in April 2023 and run for two years with an option to extend for up to a further two years at the sole discretion of the commissioner.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 350 940.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG13

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NHS Arden and Greater East Midlands CSU on behalf of Coventry and Warwickshire Integrated Care Board (ICB), Warwickshire County Council and Coventry City Council is seeking to appoint a suitably experienced and qualified provider to deliver Individual Placement and Support (IPS) Services for individuals in the Coventry and Warwickshire areas. The service is anticipated to commence in April 2023 and run for two years with an option to extend for up to a further two years at the sole discretion of the commissioner.

The objective of the procurement is to appoint an appropriate organisation to deliver IPS Services in line with Commissioner requirements (as laid out in the service specification) across Coventry and Warwickshire. The overall vision is that the service will enable people with complex mental health issues to be able to enjoy a good quality of life, reduce any health inequalities they may experience, remain independent and in control, achieve paid employment and are supported in their recovery. The Commissioner intends to achieve this through the implementation of the evidence based IPS employment approach, increasing access to paid employment for people with complex mental health problems who access secondary mental health services. The contract is intended to be in place for 2 years with an option to extend, at the sole discretion of the commissioner for a further 2 years.

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 350 940.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 21/10/2022

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: michael.barlow1@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru