Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: 01993 - Control & Restraint Equipment for the SPS
OCID: ocds-h6vhtk-036a39
ID yr Awdurdod: AA20944
Cyhoeddwyd gan: Scottish Prison Service
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The SPS has commenced this procurement process in good faith and with the intention of awarding a contract. Following publication of the Contract Notice, an Invitation to Tender (ITT) including the Single Procurement Document (SPD) will be published by SPS and will be made available to bidders. Tender responses will then be evaluated by the SPS in accordance with the ITT.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Scottish Prison Service

Calton House, 5 Redheughs Rigg

Edinburgh

EH12 9HW

UK

Ffôn: +44 1313303779

E-bost: chris.johnston3@sps.pnn.gov.uk

NUTS: UKM75

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.sps.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00384

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

01993 - Control & Restraint Equipment for the SPS

Cyfeirnod: 01993

II.1.2) Prif god CPV

35812000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The SPS has a requirement for the provision of Control & Restraint Equipment. This equipment includes (but is not limited to): Riot Shields, Tactical restraints, Extendable Batons, Protective Body armour and Protective Clothing. The goods are used to equip the Incident Command Team (ICT) and other relevant members of staff in dealing with incidents that require the attention of the ICT team within the SPS establishments.

2 lots will be covered within this procurement exercise;

Lot 1 - Riot Shields

Lot 2 - Public Order Helmet & Visor

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 - Riot Shields

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35220000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The SPS has commenced this procurement process in good faith and with the intention of awarding a contract. Following publication of the Contract Notice, an Invitation to Tender (ITT) including the Single Procurement Document (SPD) will be published by SPS and will be made available to bidders. Tender responses will then be evaluated by the SPS in accordance with the ITT.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Public Order Helmet & Visor

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

18444110

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The SPS has commenced this procurement process in good faith and with the intention of awarding a contract. Following publication of the Contract Notice, an Invitation to Tender (ITT) including the Single Procurement Document (SPD) will be published by SPS and will be made available to bidders. Tender responses will then be evaluated by the SPS in accordance with the ITT.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

30/09/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=707519.

(SC Ref:707519)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: chris.johnston3@sps.pnn.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
35220000Anti-riot equipmentPolice equipment
35812000Combat uniformsIndividual equipment
18444110HelmetsProtective headgear

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru