Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Software Value Added Reseller Services
OCID: ocds-h6vhtk-02d28a
ID yr Awdurdod: AA26920
Cyhoeddwyd gan: Scottish Government
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 25/10/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The framework agreement is for Software Value Added Reseller Services.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Scottish Government

5 Atlantic Quay, 150 Broomielaw

Glasgow

G2 8LU

UK

Person cyswllt: Tom Waring

Ffôn: +44 1312445485

E-bost: ICTServicesAndSoftwareTeam@gov.scot

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.scotland.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10482

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/esop/pts-host/public/pts/web/login.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Software Value Added Reseller Services

Cyfeirnod: SP-21-034

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Scottish Ministers through the Collaborative Procurement Division of the Scottish Government are seeking to establish a single supplier framework for Software Value Added Reseller Services for the Scottish Public Sector and Third Sector organisations. The duration of the framework agreement will be for two years with options to extend for two further twelve month periods.

Please refer to section VI.3)Additional Information for eligible public bodies.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

72253000

72260000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

Scotland

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The framework agreement is for Software Value Added Reseller Services.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 30%

Price / Pwysoliad:  70%

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/02/2023

Diwedd: 31/01/2025

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Two one year extension options

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

The Authority will undertake a Company Financial Assessment for each Tenderer using Dun & Bradstreet (D&B) Failure Risk Score for the Tenderer and any consortia or reliance members. Details of the D&B "A Guide to Dun & Bradstreet’s Predictive Indicators" – can be found using the http address below: https://www.dnb.co.uk/about-us/our-analytics/predictors-scores-ratings/scores-ratings.html

There must be no qualification or contra-indication from any evidence provided in support of the Tenderers economic and financial standing. The Authority has the right to request copies of financial accounts and insurance certificates which are not held electronically.

If the D&B Failure Risk Score is 50 or more you will receive a pass for this assessment. If the D&B Failure Risk Score is less than 50 or no D&B Risk Failure score is available the Authority will contact the Tenderer and seek further information.

The Authority will then use this further information to assess the Tenderer’s level of failure risk. In the event that the Tenderer does not meet the financial criteria above and/or the level of failure risk after assessment of further information is considered to be too high, they may still be considered via some form of other assurance e.g. Parent Company Guarantee (providing parent has a failure risk score of 50 or more) or a performance bond. If this assessment identifies an unmanageable risk (i.e. it is unacceptable) the Tenderer will fail this assessment.

SPD Statements 4B.5.1b and 4B.5.2: It is a requirement that tenderers hold or can commit to obtain prior to the commencement of any subsequently awarded contract the types of insurance indicated below:

Public Liability Insurance in the sum of not less than 1,000,000 GBP, or such greater/other sum as may be agreed with the Framework Public Body; and;

Professional Indemnity Insurance in the sum of not less than 1,000,000 GBP, or such greater/other sum as may be agreed with the Framework Public Body; and;

Employer’s Liability Insurance in the sum of not less than 5,000,000 GBP or in accordance with any legal obligation for the time being in force.

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Lefel(au) gofynnol y safonau sydd eu hangen:

SPD Statement 4D.1: Tenderers will be required, by the framework commencement date, to have an effective Quality Management System in place; this may be demonstrated by accreditation to an applicable standard such as ISO 9001, or equivalent, or by submitting a copy of their own Quality Management System.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae'r broses gaffael yn golygu sefydlu cytundeb fframwaith gydag un gweithredwr.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-019227

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 25/10/2022

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 9  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 25/10/2022

Amser lleol: 17:00

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Public Contracts Scotland Tender (PCS-T)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The framework agreement will be available for use by the Scottish Ministers (including Agencies), Scottish Non-Departmental Public Bodies, offices in the Scottish Administration which are not ministerial offices, cross-border public authorities within the meaning of section 88(5) of the Scotland Act 1998, The Office for the Secretary of State for Scotland, the Scottish Parliamentary Corporate Body, councils constituted under section 2 of the Local Government etc. (Scotland) Act 1994, bodies registered as social landlords under the Housing (Scotland) Act 2001, Scottish health boards or special health boards, Student Loans Company Limited, the Commissioner of Northern Lighthouse operating as the Northern Lighthouse Board, Scottish Futures Trust, Equality and Human Rights Commission, Business Stream Ltd, the Business Gateway National Unit at the Convention of Scottish Local Authorities, further or higher education institutions being fundable bodies within the meaning of section 6 of the further and Higher Education (Scotland) Act 2005, any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of the Scottish Parliament, any association of or formed by one or more of the foregoing, bodies financed wholly or mainly by one or more of the foregoing, bodies subject to management supervision by one or more of the foregoing and bodies more than half of the board of directors or members of which, or, in the case of a group of individuals, more than half of those individuals, being appointed by one or more of the foregoing. In addition to the contracting authorities listed, the framework agreement will be available to charities entered on the Scottish Charity Register and voluntary organisations entered on the Membership Database of the Scottish Council for Voluntary Organisations.

Information about agencies of the Scottish Ministers ,Scottish Non-Departmental Public Bodies and offices in the Scottish Administration which are not ministerial offices are listed at

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/public-bodies/about/Bodies

Overview of the governance structure of public procurement for Scotland, including the Public Procurement Group.

https://www.gov.scot/publications/public-procurement-governance/

In addition to the previous publication concerning this procedure referenced above (Notice Number 2021/S 000-019227) another previous publication was issued (Notice Number 2022/S 000-009044).

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 21932. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: https://www.gov.scot/policies/public-sector-procurement/community-benefits-in-procurement/

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

Social considerations will be taken into account in this procurement. See procurement documents.

The successful Contractor is expected to work with the Authority to achieve, through the Contractor's performance of the Framework Agreement and its call-off contracts, sustainable procurement goals deriving from the Procurement Reform (Scotland) Act 2014 (the Act), the Scottish Government's Procurement Strategy and, as relevant, the Procurement Strategies of other Public Bodies using the Framework.

In terms of the Act, Community Benefits include benefits in the form of: training and recruitment opportunities; the availability of sub-contracting opportunities and other benefits that improve the economic, social or environmental wellbeing within a public body's area whilst a contract is being performed.

(SC Ref:701642)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court and Justice of the Peace Court

27 Chambers Street

Edinburgh

EH1 1LB

UK

Ffôn: +44 1312252525

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ICTServicesAndSoftwareTeam@gov.scot
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72253000Helpdesk and support servicesSystem and support services
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services
72260000Software-related servicesSoftware programming and consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru