Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Highlight Leisure Centre
OCID: ocds-h6vhtk-036a3a
ID yr Awdurdod: AA21106
Cyhoeddwyd gan: Hartlepool Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 28/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Contracting Entity is seeking to appoint a Principal Contractor to work with in order to deliver the construction of Highlight Leisure Centre (the Works).

The Works will be procured on a Traditional basis utilising the JCT Standard Building Contract 2016 Edition with Quantities (SBC/Q) with Special Conditions, of which further information will be provided within the procurement documentation.

The Contractor will be responsible for the design of a number of components including the piled foundations.

The first stage of the procurement will consist of the following:

- Standard Qualification Instruction to Suppliers (SQIS) document;

- Annexure A - Standard Selection Questionnaire (SSQ)

The SSQ (Annexure A) is based upon the Crown Commercial Service standard template, and will be marked by an assessment panel using the process detailed in the SQIS.

A maximum of 5 Suppliers will be selected to proceed to the Tender stage, and will be issued the full and final Invitation to Tender (ITT) document.

The Tender stage of procurement will be a competitive procedure with prior call for competition, to be conducted with the top 5 scoring Suppliers selected by the assessment panel and based upon the Suppliers SSQ response.

The suppliers selected to tender will each be issued with the full and final Invitation to Tender (ITT) document.

All completed Tenders must be submitted by the Tender Return Date stipulated in the procurement documents.

Once received and validated, compliant tenders will be evaluated in order to ascertain a Preferred Contractor.

The ITT will be evaluated on the basis of a 40% Quality and 60% Price weighting.

The Preferred Contractor, once appointed, shall be responsible for the Procurement, Delivery to Site, Off-Loading, Construction, Installation and Commissioning (including all testing) relating to his delivery of the Works.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Hartlepool Borough Council

Civic Centre, Victoria Road

Hartlepool

TS24 8AY

UK

Person cyswllt: Duncan Creed

E-bost: duncan.creed@driver-group.com

NUTS: UKC1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.hartlepool.gov.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

https://drivergroupplc-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kieran_hodgson_driver-group_com/EmAeF5_xDvREmDqN2dXBJlUBa__NANgfsi2JcGvM5Lx7Yw?e=dXakCg


AGellir cael gwybodaeth ychwanegol o gyfeiriad arall:

Driver Project Services

15 Evolution, Wynyard Business Park

Billingham

TS225TB

UK

Person cyswllt: Duncan Creed

E-bost: duncan.creed@driver-group.com

NUTS: UKC1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.driverprojectservices.com/

Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Highlight Leisure Centre

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Hartlepool Borough Council are seeking to procure a suitably experienced Principal Contractor to construct their proposed new 2 storey wet and dry leisure centre to be known as "Highlight". The facility is to be located on a piece of land known as Jackson's Landing, adjacent to Hartlepool Marina on the East Coast of Northern England.

The development involves the construction of a new build leisure facility, together with external works, comprising the following:

• 8 lane x 25m pool

• 4 lane x 25m pool with moveable floor

• Recreational/splash pool with race slide

• Pool spectator area

• Wet and dry changing facilities

• FITTess suite

• NHS accommodation

• Cycling studio with digital/virtual facilities

• 2 no. multi-purpose studios

• Reception and rear office accommodation

• Internal storage with externally accessible storage area for use in the dock

• Externally accessible wet changing for use by open water swimmers in the dock

• Indoor active play/family facility

• Party/function/meeting rooms for potential external use

• Café/refreshment area and social hub area

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 22 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC1


Prif safle neu fan cyflawni:

Jacksons Landing, Hartlepool

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Contracting Entity is seeking to appoint a Principal Contractor to work with in order to deliver the construction of Highlight Leisure Centre (the Works).

The Works will be procured on a Traditional basis utilising the JCT Standard Building Contract 2016 Edition with Quantities (SBC/Q) with Special Conditions, of which further information will be provided within the procurement documentation.

The Contractor will be responsible for the design of a number of components including the piled foundations.

The first stage of the procurement will consist of the following:

- Standard Qualification Instruction to Suppliers (SQIS) document;

- Annexure A - Standard Selection Questionnaire (SSQ)

The SSQ (Annexure A) is based upon the Crown Commercial Service standard template, and will be marked by an assessment panel using the process detailed in the SQIS.

A maximum of 5 Suppliers will be selected to proceed to the Tender stage, and will be issued the full and final Invitation to Tender (ITT) document.

The Tender stage of procurement will be a competitive procedure with prior call for competition, to be conducted with the top 5 scoring Suppliers selected by the assessment panel and based upon the Suppliers SSQ response.

The suppliers selected to tender will each be issued with the full and final Invitation to Tender (ITT) document.

All completed Tenders must be submitted by the Tender Return Date stipulated in the procurement documents.

Once received and validated, compliant tenders will be evaluated in order to ascertain a Preferred Contractor.

The ITT will be evaluated on the basis of a 40% Quality and 60% Price weighting.

The Preferred Contractor, once appointed, shall be responsible for the Procurement, Delivery to Site, Off-Loading, Construction, Installation and Commissioning (including all testing) relating to his delivery of the Works.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 22 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 17/04/2023

Diwedd: 20/12/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Please refer to the Procurement Documents

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Please refer to the Procurement Documents

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 28/10/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer anfon gwahoddiadau i dendro neu i gymryd rhan at yr ymgeiswyr a ddewiswyd

Dyddiad: 14/11/2022

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Hartlepool Borough Council

Hartlepool

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: duncan.creed@driver-group.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru