Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Passenger Security Screening Terminal Extension - Project Pegasus
OCID: ocds-h6vhtk-036a3d
ID yr Awdurdod: AA82683
Cyhoeddwyd gan: BELFAST INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 24/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Works will comprise the following:

1. A 2-storey terminal extension to the north east of existing terminal facility. Interfacing with the northside of existing Check In Hall, the east side of the existing vertical circulation core and the north side of the original Terminal building with extensive demolitions and modifications to existing elements to achieve proposed layouts. The proposed building will incorporate:

a. new elevational treatment to better define the front face of Belfast International Airport

b. central search facility

c. improved retail back of house facilities including a ground floor new goods in checkpoint and new goods lifts

d. associated security operational facilities

e. walk through duty free (shell only)

f. new Goods In Waste Away facility

g. new consolidated car hire units and ancillary facilities

h. new arrivals exit hall

i. roof mounted plant

2. External works to include:

a. demolition of existing external canopy to terminal forecourt

b. new canopy to terminal forecourt with improved passenger routing/distribution and associated landscaping

c. relocated taxi rank

d. modifications to existing coach park

e. relocated goods in waste away yard

f. additional HVM

g. works to existing sub-station 2A

3. Primarily landside construction (Approx. 95% landside - 5 % airside)

a. various construction stage interfaces with airside elements along with final transfer of landside site to airside operation

b. contractors compound landside

4. Approx. 90% new build on brownfield site bounded by landside vehicular and passenger movements to the north, goods in yard to the east and the existing terminal to the south.

5. Approx. 10% reconfiguration of existing terminal which includes modifications to the existing Central Search facility (to become new commercial shell unit) and new consolidated car hire units with ancillary facilities.

6. Stage 4 design is finalised and current approx. new build areas comprise:

a. Proposed ground floor new build: approx. 1525 sq.m. (with associated void area beneath first floor)

b. Proposed first floor new build: approx. 3675 sq.m.

c. External canopy: approx. 625 sq.m.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

BELFAST INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

NI027630

Belfast International Airport

BELFAST

BT294AB

UK

E-bost: procurement@bfs.aero

NUTS: UKN0D

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.belfastairport.com/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://belfastinternationalairport.esourcingportal.com/current_opportunities.cfm


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://belfastinternationalairport.esourcingportal.com/current_opportunities.cfm


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Air travel and transport

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Passenger Security Screening Terminal Extension - Project Pegasus

II.1.2) Prif god CPV

45200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

Belfast International Airport invites expressions of interest in a tender event for the construction of an extension to the terminal building for a new passenger security screening facility (approx 6,000 m sq).

The tender will be published to those expressing interest during this notice period, via the Curtis Fitch eSourcing portal.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKN


Prif safle neu fan cyflawni:

Belfast International Airport

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Works will comprise the following:

1. A 2-storey terminal extension to the north east of existing terminal facility. Interfacing with the northside of existing Check In Hall, the east side of the existing vertical circulation core and the north side of the original Terminal building with extensive demolitions and modifications to existing elements to achieve proposed layouts. The proposed building will incorporate:

a. new elevational treatment to better define the front face of Belfast International Airport

b. central search facility

c. improved retail back of house facilities including a ground floor new goods in checkpoint and new goods lifts

d. associated security operational facilities

e. walk through duty free (shell only)

f. new Goods In Waste Away facility

g. new consolidated car hire units and ancillary facilities

h. new arrivals exit hall

i. roof mounted plant

2. External works to include:

a. demolition of existing external canopy to terminal forecourt

b. new canopy to terminal forecourt with improved passenger routing/distribution and associated landscaping

c. relocated taxi rank

d. modifications to existing coach park

e. relocated goods in waste away yard

f. additional HVM

g. works to existing sub-station 2A

3. Primarily landside construction (Approx. 95% landside - 5 % airside)

a. various construction stage interfaces with airside elements along with final transfer of landside site to airside operation

b. contractors compound landside

4. Approx. 90% new build on brownfield site bounded by landside vehicular and passenger movements to the north, goods in yard to the east and the existing terminal to the south.

5. Approx. 10% reconfiguration of existing terminal which includes modifications to the existing Central Search facility (to become new commercial shell unit) and new consolidated car hire units with ancillary facilities.

6. Stage 4 design is finalised and current approx. new build areas comprise:

a. Proposed ground floor new build: approx. 1525 sq.m. (with associated void area beneath first floor)

b. Proposed first floor new build: approx. 3675 sq.m.

c. External canopy: approx. 625 sq.m.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 18

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Experience working in a live airport environment, or similar critical infrastructure environment

III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Rhestr a disgrifiad byr o’r meini prawf dethol:

ISO 9001: 2015

ISO 45001 (OHSAS 18001)

ISO 14001


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 24/10/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 25/11/2022

Amser lleol: 09:00

Place:

Belfast International Airport

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Belfast International Airport

Belfast

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@bfs.aero
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45200000Works for complete or part construction and civil engineering workConstruction work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru