Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: CPCA - Local Bus Services 2022
OCID: ocds-h6vhtk-036a41
ID yr Awdurdod: AA80878
Cyhoeddwyd gan: Cambridgeshire & Peterborough Combined Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 06/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The Cambridgeshire and Peterborough Combined Authority has decided to use the accelerated open procedure for this project in accordance with the requirements of Regulation 45 of The Utilities Contracts Regulations 2016.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cambridgeshire & Peterborough Combined Authority

Cambridgeshire & Peterborough Combined Authority, 72 Market Street

Ely

CB7 4LS

UK

Person cyswllt: Miss Chantel Allott

Ffôn: +44 1480277180

E-bost: chantel.allott@cambridgeshirepeterborough-ca.gov.uk

NUTS: UKH11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://cambridgeshirepeterborough-ca.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://cambridgeshirepeterborough-ca.gov.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=aacba327-c039-ed11-8119-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert/Index?advertId=aacba327-c039-ed11-8119-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

CPCA - Local Bus Services 2022

Cyfeirnod: DN634053

II.1.2) Prif god CPV

60000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Authority is seeking to award services contracts to multiple suppliers for the following 23 Bus Routes. The 23 separate routes will be treated as individual Lots.

The Supply of Local Bus Services (Contracts 5A, 8A, 9A, 11, 12A, 18, 22A, 23, 25, 29, 30, 31A, 33, 35, 39, 66, 904A, 915, V1, V2, V3, V4 and V5)

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

The 23 separate routes will be treated as individual Lots

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

34120000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH11

UKH12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Cambridgeshire and Peterborough Combined Authority has decided to use the accelerated open procedure for this project in accordance with the requirements of Regulation 45 of The Utilities Contracts Regulations 2016.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 5

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Initial contract term 5 months with two 12 month extensions

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored - Gweithdrefn garlam

Cyfiawnhad:

The current bus operator announced their intention to deregister completely or partially 20 bus routes. Under the 1985 Transport Act if an operator makes this decision the Local Transport Authority has a duty to consider whether it wished to provide alternative services, and if it does decide to is given the powers to procure the services. Operators only have to give the Transport Authority 70 days’ notice of their intention, the first 28 days are confidential. The intention is to retender the bus routes as they are currently operating to provide replacement services enabling the pubic to access work, education, health and essential shopping and under The Utilities Contracts Regulations 2016 regulation 45 (5) Where a state of urgency duly substantiated by the utility renders impracticable the time limit laid down in paragraph (2), it may fix a time limit which shall be not less than 15 days from the date on which the contract notice is sent.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 06/10/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 06/10/2022

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: chantel.allott@cambridgeshirepeterborough-ca.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34120000Motor vehicles for the transport of 10 or more personsMotor vehicles
60000000Transport services (excl. Waste transport)Transport and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru