Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Drug Testing Products and Services
OCID: ocds-h6vhtk-036a43
ID yr Awdurdod: AA25231
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Justice
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Lot 1 at this stage, is envisaged to have the following testing requirements:

Urine Testing and Laboratory Analysis

Oral Fluid Testing and Laboratory Analysis

Prevalence Studies

It is envisaged that the contract term will be for an initial period of five (5) years plus up to a further two (2) years of extensions. It is envisaged that the new contracts will start on 1st May 2024.

The Authority is under no commitment to fulfil any element of the requirements outlined.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Justice

102 Petty France

London

SW1H 9AJ

UK

Person cyswllt: Stephen Greiff

Ffôn: +44 02033343555

E-bost: Stephen.Greiff1@justice.gov.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Drug Testing Products and Services

II.1.2) Prif god CPV

71900000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Following the abandonment of a recent procurement for the above products and services, the Authority is currently in the process of drawing up proposals for a new procurement exercise. As part of this, the Authority wishes to assess the appetite of the market and their capacity to fulfil estimated volume requirements throughout the proposed contract term.

The Authority intends to split the procurement into two (2) Lots: Lot 1 Drug Testing Laboratory Analysis, Products and Services and Lot 2 Drug Testing Point of Care Testing (POCT) Equipment and Associated Services.

Lot 1 at this stage, is envisaged to have the following testing requirements:

Urine Testing and Laboratory Analysis

Oral Fluid Testing and Laboratory Analysis

Prevalence Studies

Lot 2 at this stage, is envisaged to have the following testing requirements:

Oral Fluid POCT

It is envisaged that the contract term will be for an initial period of five (5) years plus up to a further two (2) years of extensions. It is envisaged that the new contracts will start on 1st May 2024.

The Authority is under no commitment to fulfil any element of the requirements outlined.

The Authority invites suppliers of such products and services to complete a market engagement survey by following this link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KEeHxuZx_kGp4S6MNndq2HeLBZx3isNHpp5atooeqv1UOFJLNkpHMkNGSFpLTU5XNk9HMEJWWkQ3NS4u

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Uchafswm y lotiau y gellir eu dyfarnu i un tendrwr: 2

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

Both Lots may be awarded to the same supplier. However, the Authority reserves the right not to award one or both Lots.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Laboratory Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71900000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKE

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Nationwide coverage required, preferably from a single laboratory.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 at this stage, is envisaged to have the following testing requirements:

Urine Testing and Laboratory Analysis

Oral Fluid Testing and Laboratory Analysis

Prevalence Studies

It is envisaged that the contract term will be for an initial period of five (5) years plus up to a further two (2) years of extensions. It is envisaged that the new contracts will start on 1st May 2024.

The Authority is under no commitment to fulfil any element of the requirements outlined.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Point of Care Test Kits

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

38544000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKE

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Nationwide coverage required.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 at this stage, is envisaged to have the following testing requirements:

Oral Fluid POCT

It is envisaged that the contract term will be for an initial period of five (5) years plus up to a further two (2) years of extensions. It is envisaged that the new contracts will start on 1st May 2024.

The Authority is under no commitment to fulfil any element of the requirements outlined.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

31/12/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

21/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Stephen.Greiff1@justice.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
38544000Drug detection apparatusMachines and apparatus for testing and measuring
71900000Laboratory servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru