Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Monitoring and Evaluation of “Heritage NPT” a National Lottery Heritage Funded Project for Neath Por
OCID: ocds-kuma6s-123708
ID yr Awdurdod: AA0274
Cyhoeddwyd gan: Neath Port Talbot County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Neath Port Talbot CBC seeks to appoint a consultant to develop a monitoring and evaluation framework and write the Evaluation Plan and Reports for the delivery phase of Heritage NPT its National Lottery Heritage Funded project.
The delivery phase began in earnest with permission to start in April 2022 and is expected to run until the conclusion of the project in January 2024, with monitoring and evaluation reporting completed by 31st March 2024.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Neath Port Talbot County Borough Council

Civic Centre,

Port Talbot

SA13 1PJ

UK

Bethan Blackmore

+44 1639763929


http://www.npt.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Monitoring and Evaluation of “Heritage NPT” a National Lottery Heritage Funded Project for Neath Por

2.2

Disgrifiad o'r contract

Neath Port Talbot CBC seeks to appoint a consultant to develop a monitoring and evaluation framework and write the Evaluation Plan and Reports for the delivery phase of Heritage NPT its National Lottery Heritage Funded project.

The delivery phase began in earnest with permission to start in April 2022 and is expected to run until the conclusion of the project in January 2024, with monitoring and evaluation reporting completed by 31st March 2024.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71315200 Building consultancy services
71351220 Geological consultancy services
72221000 Business analysis consultancy services
72224000 Project management consultancy services
73000000 Research and development services and related consultancy services
79400000 Business and management consultancy and related services
79410000 Business and management consultancy services
79418000 Procurement consultancy services
1017 Bridgend and Neath Port Talbot

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Ruth Garnault Consultancy

3 Earle Place,

Cardiff

CF51NZ

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

NPT-1737

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  08 - 09 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

The National Lottery Heritage Fund

(WA Ref:124950)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315200Building consultancy servicesBuilding services
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
79400000Business and management consultancy and related servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
79410000Business and management consultancy servicesBusiness and management consultancy and related services
71351220Geological consultancy servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services
79418000Procurement consultancy servicesBusiness and management consultancy services
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG406854: Monitoring and Evaluation of “Heritage NPT” a National Lottery Heritage Funded Project for Neath Por
Dyddiad Cyhoeddi: 03/08/22
Dyddiad Cau: 26/08/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Neath Port Talbot County Borough Council
SEP412316: Monitoring and Evaluation of “Heritage NPT” a National Lottery Heritage Funded Project for Neath Por
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Neath Port Talbot County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru