Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BCU-ITT-46834 - Supply of Air Handling Unit Filters - BCUHB
OCID: ocds-kuma6s-118625
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are looking for a contractor for the supply of Air Handling Units across all three Areas (Central, East, West) of Betsi Cadwaladr University Health Board.
List of all filters required at the required location has been provided as part of the project.
Length of Contract
It is the health board’s intention to initially tender the service for twelve (12) months with an option to extend for one (1) twelve (12) month period, with the extension period being subject to supplier performance in line with Key Performance indicators (KPI’s) and contract reviews.
Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders
Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 15% quality and 85% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 11/03/2022 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref : project_49701 and itt_93079
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership

Alder House, Alder Court, St Asaph Business Park,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Gregg Roberts

+44 1745366806


http://www.procurement.wales.nhs.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

BCU-ITT-46834 - Supply of Air Handling Unit Filters - BCUHB

2.2

Disgrifiad o'r contract

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Betsi Cadwaladr University Health Board are looking for a contractor for the supply of Air Handling Units across all three Areas (Central, East, West) of Betsi Cadwaladr University Health Board.

List of all filters required at the required location has been provided as part of the project.

Length of Contract

It is the health board’s intention to initially tender the service for twelve (12) months with an option to extend for one (1) twelve (12) month period, with the extension period being subject to supplier performance in line with Key Performance indicators (KPI’s) and contract reviews.

Betsi Cadwaladr University Health Board recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders

Full details outlining the scope of the works are contained within the eTender Wales Invitation to Tender.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 15% quality and 85% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 11/03/2022 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref : project_49701 and itt_93079

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42000000 Industrial machinery
42500000 Cooling and ventilation equipment
42510000 Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery
42512000 Air-conditioning installations
42514000 Machinery and apparatus for filtering or purifying gases
42514310 Air filters
42913500 Air-intake filters
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1023 Flintshire and Wrexham

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Westbury Filtermation

Brindley Close, Network 65 Business Park, Hapton,

Burnley

BB115TD

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

BCU-ITT-46834

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  15 - 07 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:123894)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42514310Air filtersMachinery and apparatus for filtering or purifying gases
42512000Air-conditioning installationsHeat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery
42913500Air-intake filtersOil, petrol and air-intake filters
42500000Cooling and ventilation equipmentIndustrial machinery
42510000Heat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machineryCooling and ventilation equipment
42000000Industrial machineryTechnology and Equipment
42514000Machinery and apparatus for filtering or purifying gasesHeat-exchange units, air-conditioning and refrigerating equipment, and filtering machinery

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB388397: BCU-ITT-46834 - Supply of Air Handling Unit Filters - BCUHB
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/22
Dyddiad Cau: 11/03/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
SEP412317: BCU-ITT-46834 - Supply of Air Handling Unit Filters - BCUHB
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru