Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Renovation and Refurbishment of 6 No. Council Properties in Holyhead
OCID: ocds-kuma6s-122573
ID yr Awdurdod: AA0369
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Council wishes to appoint a suitably qualified and experienced contractor to undertake the renovation and refurbishment of 6 no. council properties in Holyhead at the following addresses;
1. 58 Ffordd Beibio, Holyhead
2. 11 Newry Fields, Holyhead
3. 6 Beach Close, Holyhead
4. 30 Tan Yr Efail, Holyhead
5. 6 Bryn Glas Road, Holyhead
6. 11 Llanfawr Road, Holyhead
We will assess this requirement by asking for previous experience of similar contracts being delivered. Please provide a portfolio of previous work. During the tender scoring process, only commissions completed within Wales will be considered.
Tender documents may be accessed via the 'documents' tab on sell2wales
Questions and requests for clarification must be done via the sell2wales Q&A function.
Tenders must be submitted via the sell2wales postbox facility by 12:00pm on the 26/07/2022.
Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Housing, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Rhys Jones

+44 1248750057

rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru

http://www.anglesey.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Renovation and Refurbishment of 6 No. Council Properties in Holyhead

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Council wishes to appoint a suitably qualified and experienced contractor to undertake the renovation and refurbishment of 6 no. council properties in Holyhead at the following addresses;

1. 58 Ffordd Beibio, Holyhead

2. 11 Newry Fields, Holyhead

3. 6 Beach Close, Holyhead

4. 30 Tan Yr Efail, Holyhead

5. 6 Bryn Glas Road, Holyhead

6. 11 Llanfawr Road, Holyhead

We will assess this requirement by asking for previous experience of similar contracts being delivered. Please provide a portfolio of previous work. During the tender scoring process, only commissions completed within Wales will be considered.

Tender documents may be accessed via the 'documents' tab on sell2wales

Questions and requests for clarification must be done via the sell2wales Q&A function.

Tenders must be submitted via the sell2wales postbox facility by 12:00pm on the 26/07/2022.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
1011 Isle of Anglesey

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Ynys Mon Building Contractors

Neuadd, Lon Bach, Caergeiliog,

Holyhead

LL653NN

US
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  22 - 09 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:124951)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: rhysjones4@ynysmon.llyw.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN403216: Adnewyddu ac Ailwampio 6 o Dai Cyngor yng Nghaergybi
Dyddiad Cyhoeddi: 28/06/22
Dyddiad Cau: 09/08/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Isle of Anglesey County Council
SEP412319: Renovation and Refurbishment of 6 No. Council Properties in Holyhead
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Isle of Anglesey County Council

Copyright © GwerthwchiGymru