Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: All Wales Managed Service Provision for Print
OCID: ocds-kuma6s-117957
ID yr Awdurdod: AA0007
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Managed Service Provision for Welsh Government
CPV: 79810000, 79810000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Welsh Government

Corporate Procurement Services, Cathays Park

Cardiff

CF10 3NQ

UK

Person cyswllt: Corporate Procurement Services

Ffôn: +44 3000257095

E-bost: CPSProcurementAdvice@gov.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://gov.wales/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

I.1) Enw a chyfeiriad

Senedd Cymru / Welsh Parliament

Senedd Cymru / Welsh Parliament, Ty Hywel, Cardiff Bay

Cardiff

CF99 1SN

UK

Ffôn: +44 3002006549

E-bost: helena.heath@senedd.wales

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.senedd.wales.org/abthome/abt-procurement.htm

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0424

I.1) Enw a chyfeiriad

Qualifications Wales

Q2 Building, Pencarn Lane, Imperial Park

Newport

NP10 8AR

UK

Ffôn: +44 1633373205

E-bost: procurement@qualificationswales.org

NUTS: UKL2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.qualificationswales.org

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA41978

I.1) Enw a chyfeiriad

Boundaries Commission

Cardiff

CF375DZ

UK

Person cyswllt: mark davies

E-bost: david.burley@boundaries.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://bcomm-wales.gov.uk/

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.1) Enw a chyfeiriad

Social Care Wales

South Gate House, Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

UK

Ffôn: +44 3003033444

E-bost: procurement@socialcare.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.socialcare.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0289

I.1) Enw a chyfeiriad

Sport Wales

Sport Wales National Centre, Sophia Gardens

Cardiff

CF11 9SW

UK

Ffôn: +44 2920338243

E-bost: finance@sport.wales

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.sport.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0412

I.1) Enw a chyfeiriad

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

Cathays Park

Cardiff

CF10 3NP

UK

Ffôn: +44 2920573376

E-bost: michael.evans@museumwales.ac.uk

NUTS: UKL22

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.museumwales.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0391

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

All Wales Managed Service Provision for Print

Cyfeirnod: C203/2021/2022

II.1.2) Prif god CPV

79810000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Managed Service Provision for Welsh Government

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 300 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79810000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Welsh Government herein after referred to as ‘the Client’ wishes to establish a framework agreement for a Print Managed Service on an All Wales basis.

Bidders are invited to provide the service requirements as detailed in this specification. Bidders are informed that the Client is seeking a highly qualified company who can provide an efficient, cost effective and customer orientated service.

This framework agreement will run for three years, subject to annual performance reviews with an option to extend for another 12 months. Estimated framework value is based on historical spend, however, the volume of work cannot be guaranteed..

The framework will be used by the Client’s many departments and a number of Welsh Government Sponsired Bodies. Individual jobs for Welsh Government will be managed through the Welsh Government central Print Team.

Work will be commissioned from the framework via a brief which will detail the specific requirements of the required work, timescales and budget.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Cost / Pwysoliad: 30

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-006958

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: C203/2021/2022

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

15/08/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 9

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 9

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

APS Group

Chetham House, Bird Hall Lane

Stockport

SK30ZP

UK

Ffôn: +44 9973987292

NUTS: UKD3

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 300 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 300 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

-Tender Information:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- On registering on the Platform the Super User will select a Username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the email address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click “Forgot your password?”

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

- Note: If your Organisation is already registered on the Platform then you must not make any additional registration. Please contact the

Helpdesk to gain access to the Platform.

- Tenders must be uploaded to the Bravo Solution portal by 14:00 on the 25th APRIL 2022

Late bids will not be accepted

How To Find The ITT:

- Once logged in you must click on ‘ITTs Open to all Suppliers’

- The e-tender references for this contract are: project_49565 and itt_92776

- Click on the title to access summary details of the contract. If you are still interested in submitting a tender, click the 'Express an Interest' button. This will move the ITT from the ‘Open to all Suppliers’ area to the ‘My ITTs' on the home page.

- You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the‘Attachments’ area.

- Any questions on the ITT, please use the ‘Messages’ area to contact the buyer directly – Please do not contact the named person at the top of this notice.

(WA Ref:124948)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

22/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: CPSProcurementAdvice@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79810000Printing servicesPrinting and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR391652: All Wales Managed Service Provision for Print
Dyddiad Cyhoeddi: 15/03/22
Dyddiad Cau: 25/04/22
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Llywodraeth Cymru / Welsh Government
SEP412320: All Wales Managed Service Provision for Print
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Copyright © GwerthwchiGymru