Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: M & E Services Design Consultant for new Extra Care facility Menai Bridge, Anglesey
OCID: ocds-kuma6s-124954
ID yr Awdurdod: AA0369
Cyhoeddwyd gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 07/10/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Môn yn dymuno penodi Ymgynghorydd Dylunio M & E profiadol i fod yn rhan o Dim Dylunio ar gyfer dylunio'r holl elfennau M & E mewn adeilad gofal ychwanegol sy'n cynnwys 40 o fflatiau a 15 o lofftydd gofal preswyl ar gyfer dementia yn unol a'r wybodaeth yn y dogfennau tendr.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Isle of Anglesey County Council

Housing Services, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni,

Anglesey.

LL77 7TW

UK

Trystan Evans, Housing Development Manager

+44 1248750057


www.anglesey.gov.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

M & E Services Design Consultant for new Extra Care facility Menai Bridge, Anglesey

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Môn yn dymuno penodi Ymgynghorydd Dylunio M & E profiadol i fod yn rhan o Dim Dylunio ar gyfer dylunio'r holl elfennau M & E mewn adeilad gofal ychwanegol sy'n cynnwys 40 o fflatiau a 15 o lofftydd gofal preswyl ar gyfer dementia yn unol a'r wybodaeth yn y dogfennau tendr.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=124957 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71300000 Engineering services
71315000 Building services
71315200 Building consultancy services
71315210 Building services consultancy services
71320000 Engineering design services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71500000 Construction-related services
1011 Isle of Anglesey

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

1

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau Amser



Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     07 - 10 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 10 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:124957)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71315200Building consultancy servicesBuilding services
71315000Building servicesConsultative engineering and construction services
71315210Building services consultancy servicesBuilding services
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71320000Engineering design servicesEngineering services
71321000Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildingsEngineering design services
71300000Engineering servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
22/09/22Invitation-to-Tender-M+E-Aethwy ECHInvitation to Tender266.50 KB30
22/09/22Gwahoddiad-i-Dendr-M+E-Aethwy GYGwahoddiad i Dendro (ITT Welsh)276.50 KB20
22/09/22Mechanical & Electrical Services Design Brief - Aethwy Extra CareM & E Consultant Brief1.60 MB25
22/09/22Briff Dylunio Peirianneg M + E Aethwy 1.0Briff Dylunio M & E (Welsh Design Brief)722.50 KB19
22/09/22Qualification Questionnaire ESPD EnglishQualification Questionnaire134.56 KB25
22/09/22Technical & Commercial Questionnaire (ALL SUPPLIERS MUST COMPLETE THIS)Technical & Commercial Questionnaire124.00 KB24
22/09/22IOACC Housing Services Privacy Notice (Eng) v3.0 22.10.18 (final)Housing Services Privacy Notice22.71 KB21

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru