Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: SLC Identification, Intervention and Evaluation Package
OCID: ocds-kuma6s-124838
ID yr Awdurdod: AA0007
Cyhoeddwyd gan: Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 31/10/22
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Welsh Government is seeking to contract for the development of a bilingual (Welsh/ English) Speech, Language and Communication (SLC) package.
CPV: 72212980, 48980000, 48985000, 39162000, 48190000, 72212190, 80000000, 80100000, 80110000, 73000000, 48931000, 80500000, 80510000, 73200000, 73300000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

Gwasanaethau Caffael Corfforaethol / Corporate Procurement Services, Parc Cathays / Cathays Park

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NQ

UK

Ffôn: +44 3000257095

E-bost: CPSProcurementAdvice@gov.wales

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://gov.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0007

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

www.etenderwales.bravosolution.co.uk


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

www.etenderwales.bravosolution.co.uk


I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

SLC Identification, Intervention and Evaluation Package

Cyfeirnod: C425/2022/2023

II.1.2) Prif god CPV

72212980

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Welsh Government is seeking to contract for the development of a bilingual (Welsh/ English) Speech, Language and Communication (SLC) package.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48980000

48985000

39162000

48190000

72212190

80000000

80100000

80110000

73000000

48931000

80500000

80510000

73200000

73300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Welsh Government is seeking the development of a bilingual (Welsh/ English) Speech, Language and Communication (SLC) package, to include:

- An SLC identification tool (or tools) suitable, and fit-for-purpose, for use with all children in Wales aged from birth to 5 years. The tool(s) should be suitable for use by all Early Years practitioners and clinicians. The tool will be developed, piloted, refined and validated by the successful bidder. It will include a user manual incorporating full technical specifications.

- Associated interventions to be specified (or developed), for use at universal, population and targeted levels.

- Training content for practitioners who will use the tool

- Evaluation of the tool(s), interventions and training

Please note that all elements of the package will be owned solely by Welsh Government upon completion of the contract.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Potential to extend the contract term by a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Provided in tender documentation.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 31/10/2022

Amser lleol: 14:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 01/11/2022

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

E-TENDER INFORMATION:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

- The first person from your Organisation to use the Platform will be required to register on behalf of the Organisation.

- Registration involves accepting a User Agreement, and providing basic information about your Organisation and about the User performing the Registration.

- The User who performs the Registration becomes the Super User for the Organisation.

- On registering on the Platform the Super User will select a Username and will receive a password.

- The Password will be sent by e-mail to the email address that was specified in the User Details section of the Registration page.

- In order to log-in to the Platform please enter your Username and Password.

- Note: If you forget your Password then visit the homepage and click “Forgot your password?”

- Registration should only be performed once for each Organisation.

- If you think that someone in your Organisation may have already registered on this Platform then you must not register again.

- Please contact the person who Registered (i.e. the Super User) in order to arrange access to the Platform.

- Contact the Helpdesk immediately if you are unable to contact the Super User (for example if they have left your Organisation).

- Note: If your Organisation is already registered on the Platform then you must not make any additional registration. Please contact the Helpdesk to gain access to the Platform.

- Tenders must be uploaded to the BravoSolution portal by 2pm

HOW TO FIND THE ITT:

- Once logged in you must click on ‘ITT’s Open to all Suppliers’

- The etender references for this contract are: Project_51299and

ITT _97899

- Click on the title to access summary details of the contract. If you are still interested in submitting a tender, click the ‘Express an Interest button’. This will move the ITT from the ‘Open to all Suppliers’ area to the ‘My ITT’s’ on the home page.

- You will then see the full details of the ITT in the qualification and technical envelopes along with any relevant documents in the ‘Attachments’ area.

- Should you have any questions on the ITT, please use the ‘Messages’ area to contact the buyer directly – Please do not contact the named person at the top of this notice.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID= 124838

(WA Ref:124838)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

as described in the tender documents

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=124838

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Training and Recruitment opportunities; contribution to education; Supply chain opportunities; retention and training of existing staff.

(WA Ref:124838)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

22/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: CPSProcurementAdvice@gov.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73300000Design and execution of research and developmentResearch and development services and related consultancy services
80000000Education and training servicesEducation
39162000Educational equipmentSchool furniture
72212190Educational software development servicesProgramming services of application software
48190000Educational software packageIndustry specific software package
80110000Pre-school education servicesPrimary education services
80100000Primary education servicesEducation and training services
48985000Programming languagesProgramming languages and tools
48980000Programming languages and toolsMiscellaneous software package and computer systems
72212980Programming languages and tools development servicesProgramming services of application software
73200000Research and development consultancy servicesResearch and development services and related consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
80510000Specialist training servicesTraining services
80500000Training servicesEducation and training services
48931000Training software packageTraining and entertainment software package

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru