Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Award of WAS-ITT-49899 - Rhyl Ambulance Station Refurbishment
OCID: ocds-kuma6s-119300
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Welsh Ambulance Service NHS Trust require a contractor to carry out various internal and external improvement works at Rhyl Ambulance Station.
Welsh Ambulance Service NHS Trust recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.
The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 18/03/2022 at midday and any late submissions will not be considered.
The etenderwales bravosolution ref:
Project: project_49899 and itt_93577
Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.
More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process
NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=119300

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement services, Alder House, Alder Court,

St Asaph

LL17 0JL

UK

Casey Chapman

+44 1745366801

casey.chapman@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Award of WAS-ITT-49899 - Rhyl Ambulance Station Refurbishment

2.2

Disgrifiad o'r contract

NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust and on behalf of Welsh Ambulance Service NHS Trust require a contractor to carry out various internal and external improvement works at Rhyl Ambulance Station.

Welsh Ambulance Service NHS Trust recognises the importance of the Welsh language to the communities it serves. Consequently, responses to an invitation to quote or tender will be accepted in Welsh as well as English. However, please note that tender responses submitted only in Welsh will be translated by the Trust into English before consideration. Those involved in translating the document will be barred from taking decisions on awarding tenders.

The tender will be awarded to the most economically advantageous tender based on 40% quality and 60% cost as detailed in the ITT document. Please note that the tender closing date is 18/03/2022 at midday and any late submissions will not be considered.

The etenderwales bravosolution ref:

Project: project_49899 and itt_93577

Please direct all queries relating to this tender via the messaging function of the Bravo portal.

More details can be found at https://etenderwales.bravosolution.co.uk.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=119300

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45000000 Construction work
45310000 Electrical installation work
45311000 Electrical wiring and fitting work
45315000 Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment
45400000 Building completion work
45430000 Floor and wall covering work
45432000 Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering work
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Relm Group Ltd

Office 43A & 44 Quinton Hazell Enterprise Parc, Glan-Y-Wern Road,

Mochdre

LL285BS

UK
www.relmgroup.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

WAS-ITT-49899

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  22 - 09 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:124966)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: casey.chapman@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45400000Building completion workConstruction work
45000000Construction workConstruction and Real Estate
45310000Electrical installation workBuilding installation work
45315000Electrical installation work of heating and other electrical building-equipmentElectrical installation work
45311000Electrical wiring and fitting workElectrical installation work
45430000Floor and wall covering workBuilding completion work
45432000Floor-laying and covering, wall-covering and wall-papering workFloor and wall covering work
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR391045: WAS-ITT-49899 - Rhyl Ambulance Station Refurbishment
Dyddiad Cyhoeddi: 09/03/22
Dyddiad Cau: 18/03/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
SEP412325: Award of WAS-ITT-49899 - Rhyl Ambulance Station Refurbishment
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru