Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Ysgol Gogarth Feasibility Report
OCID: ocds-kuma6s-122317
ID yr Awdurdod: AA0389
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The conditions of contract were for the NEC4 Professional Service Short Contract June 2017.
Ysgol Y Gogarth is a Special Educational School with ancillary services provided by Conwy County Borough Council at Ysgol Y Gogarth, Nant-Y-Gamar Rd, Llandudno LL30 1YE. The proposed was to undertake a feasibility study and investigation into the provisions at the school and how the building is utilised in order to provide an informed options appraisal for increasing the capacity of the current Ysgol y Gogarth site.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment Roads & Facilities, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Steven Roberts

+44 1492574261

steven.roberts@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Ysgol Gogarth Feasibility Report

2.2

Disgrifiad o'r contract

The conditions of contract were for the NEC4 Professional Service Short Contract June 2017.

Ysgol Y Gogarth is a Special Educational School with ancillary services provided by Conwy County Borough Council at Ysgol Y Gogarth, Nant-Y-Gamar Rd, Llandudno LL30 1YE. The proposed was to undertake a feasibility study and investigation into the provisions at the school and how the building is utilised in order to provide an informed options appraisal for increasing the capacity of the current Ysgol y Gogarth site.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71210000 Advisory architectural services
71221000 Architectural services for buildings
71222000 Architectural services for outdoor areas
71240000 Architectural, engineering and planning services
71251000 Architectural and building-surveying services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


EDED2207T
Oochitecture

The Royal, Trafalgar Terrace,

Haverfordwest

Sa623ju

UK

Ysgol Gogarth Feasibility Report.www.oochitecture.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

EDED2207T

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  20 - 09 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

none

(WA Ref:124927)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: steven.roberts@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71210000Advisory architectural servicesArchitectural and related services
71251000Architectural and building-surveying servicesArchitectural, engineering and surveying services
71200000Architectural and related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71221000Architectural services for buildingsArchitectural design services
71222000Architectural services for outdoor areasArchitectural design services
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71240000Architectural, engineering and planning servicesArchitectural and related services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN402326: Ysgol Gogarth Feasibility Report
Dyddiad Cyhoeddi: 21/06/22
Dyddiad Cau: 28/07/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council
SEP412328: Ysgol Gogarth Feasibility Report
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru