Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Ysgol Y Creuddyn Lead Designer and Multi Disciplinary Team
OCID: ocds-kuma6s-121818
ID yr Awdurdod: AA0389
Cyhoeddwyd gan: Conwy County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Conwy County Borough Council (the ‘Authority’) appointed a suitable Supplier (the ‘Supplier(s)’) to be a multi-disciplinary design team led by a Lead Consultant to complete the full design of the works for the expansion of Ysgol y Creuddyn

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Conwy County Borough Council

Environment, Roads and Facilities, Bodlondeb, Bangor Road,

Conwy

LL32 8DU

UK

Steven Roberts

+44 1492574000

erf.procurement@conwy.gov.uk

http://www.conwy.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Ysgol Y Creuddyn Lead Designer and Multi Disciplinary Team

2.2

Disgrifiad o'r contract

Conwy County Borough Council (the ‘Authority’) appointed a suitable Supplier (the ‘Supplier(s)’) to be a multi-disciplinary design team led by a Lead Consultant to complete the full design of the works for the expansion of Ysgol y Creuddyn

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71220000 Architectural design services
71221000 Architectural services for buildings
71223000 Architectural services for building extensions
71240000 Architectural, engineering and planning services
71242000 Project and design preparation, estimation of costs
71243000 Draft plans (systems and integration)
71244000 Calculation of costs, monitoring of costs
71245000 Approval plans, working drawings and specifications
71246000 Determining and listing of quantities in construction
71248000 Supervision of project and documentation
71250000 Architectural, engineering and surveying services
71251000 Architectural and building-surveying services
71320000 Engineering design services
71321000 Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings
71351000 Geological, geophysical and other scientific prospecting services
71353000 Surface surveying services
71355000 Surveying services
71356000 Technical services
71500000 Construction-related services
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


EDED2205N
Uan Architecture

17 Wynnstay Road,

Colwyn Bay

LL298NB

UK

Ysgol y Creuddyn Two Class Expansion - Lead Consultant and Multi-disciplinary Teamwww.uan-architecture.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

EDED2202N

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  20 - 09 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:124928)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  22 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: erf.procurement@conwy.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71245000Approval plans, working drawings and specificationsArchitectural, engineering and planning services
71251000Architectural and building-surveying servicesArchitectural, engineering and surveying services
71200000Architectural and related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71220000Architectural design servicesArchitectural and related services
71223000Architectural services for building extensionsArchitectural design services
71221000Architectural services for buildingsArchitectural design services
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
71240000Architectural, engineering and planning servicesArchitectural and related services
71250000Architectural, engineering and surveying servicesArchitectural and related services
71244000Calculation of costs, monitoring of costsArchitectural, engineering and planning services
71500000Construction-related servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71246000Determining and listing of quantities in constructionArchitectural, engineering and planning services
71243000Draft plans (systems and integration)Architectural, engineering and planning services
71320000Engineering design servicesEngineering services
71321000Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildingsEngineering design services
71351000Geological, geophysical and other scientific prospecting servicesEngineering-related scientific and technical services
71242000Project and design preparation, estimation of costsArchitectural, engineering and planning services
71248000Supervision of project and documentationArchitectural, engineering and planning services
71353000Surface surveying servicesEngineering-related scientific and technical services
71355000Surveying servicesEngineering-related scientific and technical services
71356000Technical servicesEngineering-related scientific and technical services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUN400601: Ysgol Y Creuddyn Lead Designer and Multi Disciplinary Team
Dyddiad Cyhoeddi: 01/06/22
Dyddiad Cau: 07/07/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council
SEP412330: Ysgol Y Creuddyn Lead Designer and Multi Disciplinary Team
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Conwy County Borough Council

Copyright © GwerthwchiGymru