Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Transport for Wales Rail Mk4 Rebranding
OCID: ocds-kuma6s-123312
ID yr Awdurdod: AA80566
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)
Dyddiad Cyhoeddi: 22/09/22
Dyddiad Cau: 13/10/22
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: SF05 Hysbysiad contract - cyfleustodau
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Mk-4 Rolling Stock is a mixture of passenger and driver trailer vehicles. TfWR has purchased the following types:
- Tourist Open End (TOE);
- Tourist Open (TO);
- Tourist Open Disabled (TOD);
- Service Vehicle (SV);
- Premium Open Disabled (POD); and
- Driver Van Trailer (DVT).
The rolling stock was purchased in two (2) tranches:
- Tranche 1 – most recently operated by LNER; and
- Tranche 2 – most recently operated by Grand Central.
The Mk 4 vehicles have been formed into rakes consisting of one of each type of vehicle together with a Class 67 Vehicle.
The current livery of the combined fleet will be mixed and not instantly recognisable as TfWR operated trains. There are also issues with compliance of the Grand Central fleet with regards to PRM regulations.
In addition to this the LNER vehicles are vinyl wrapped and are already showing signs of aging with a dull appearance, blemishes and breaks in the vinyl.
To address the brand identity and PRM issues TfWR contracted DG8, a rail industrial design consultancy, to facilitate and produce concepts, designs and costings based upon the working groups requirements and compliance with industry standards.
The current re-branding exclude the Class 67 locomotive that is used to haul the Mk-4 Rolling Stock.
TfWR are now seeking a supplier or suppliers that can provide the services stated in the RfP.
CPV: 71311230, 71311230.

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU - Cyfarwyddeb Cyfleustodau

Cyfarwyddeb 2014/25/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for Wales Rail Limited (Utility Buyer)

3 Llys Cadwyn, Pontypridd

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK

Person cyswllt: Paul M. Peters

Ffôn: +44 7941365603

E-bost: paulmpeters@omniaprocurement.onmicrosoft.com

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.tfwrail.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA80566

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.sell2wales.gov.wales


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.sell2wales.gov.wales


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://www.sell2wales.gov.wales


I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Transport for Wales Rail Mk4 Rebranding

II.1.2) Prif god CPV

71311230

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Mk-4 Rolling Stock is a mixture of passenger and driver trailer vehicles. TfWR has purchased the following types:

- Tourist Open End (TOE);

- Tourist Open (TO);

- Tourist Open Disabled (TOD);

- Service Vehicle (SV);

- Premium Open Disabled (POD); and

- Driver Van Trailer (DVT).

The rolling stock was purchased in two (2) tranches:

- Tranche 1 – most recently operated by LNER; and

- Tranche 2 – most recently operated by Grand Central.

The Mk 4 vehicles have been formed into rakes consisting of one of each type of vehicle together with a Class 67 Vehicle.

The current livery of the combined fleet will be mixed and not instantly recognisable as TfWR operated trains. There are also issues with compliance of the Grand Central fleet with regards to PRM regulations.

In addition to this the LNER vehicles are vinyl wrapped and are already showing signs of aging with a dull appearance, blemishes and breaks in the vinyl.

To address the brand identity and PRM issues TfWR contracted DG8, a rail industrial design consultancy, to facilitate and produce concepts, designs and costings based upon the working groups requirements and compliance with industry standards.

The current re-branding exclude the Class 67 locomotive that is used to haul the Mk-4 Rolling Stock.

TfWR are now seeking a supplier or suppliers that can provide the services stated in the RfP.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71311230

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Mk-4 Rolling Stock is a mixture of passenger and driver trailer vehicles that were originally built in 1989 by Metro-Cammell as part of the IC225 fleet operated on the East Coast Mainline. TfWR has purchased the following types:

- Tourist Open End - (TOE);

- Tourist Open - (TO);

- Tourist Open Disabled - (TOD);

- Service Vehicle - (SV);

- Premium Open Disabled – (POD); and

- Driver Van Trailer (DVT).

The rolling stock was purchased in two (2) tranches:

- Tranche 1 – most recently operated by LNER; and

- Tranche 2 – most recently operated by Grand Central.

The Mk 4 vehicles have been formed into rakes consisting of one of each type of vehicle together with a Class 67 Vehicle.

Branding and PRM Compliance

The current livery of the combined fleet will be mixed and not instantly recognisable as TfWR operated trains. There are also issues with compliance of the Grand Central fleet with regards to PRM regulations.

In addition to this the LNER vehicles are vinyl wrapped and are already showing signs of aging with a dull appearance, blemishes and breaks in the vinyl.

To address the brand identity and PRM issues TfWR contracted DG8, a rail industrial design consultancy, to facilitate and produce concepts, designs and costings based upon the working groups requirements and compliance with industry standards.

The current re-branding exclude the Class 67 locomotive that is used to haul the Mk-4 Rolling Stock.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Must be able to comply with all laws, applicable standards and have the licences, competency and ability to perform the requirements of this tender.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.4) Rheolau a meini prawf gwrthrychol ar gyfer cymryd rhan

Must be able to comply with all laws, applicable standards and have the licences, competency and ability to perform the requirements of this tender.

III.1.6) Adneuon a gwarantau sy’n ofynnol:

Not Applicable

III.1.7) Prif amodau cyllido a threfniadau talu a/neu gyfeiriad at y darpariaethau perthnasol sy’n eu llywodraethu:

Supplier to illustrate as part of proposal.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

Cyfeiriad at y ddeddf, rheoliad neu ddarpariaeth weinyddol berthnasol:

Must be able to comply with all laws, applicable standards and have the licences, competency and ability to perform the requirements of this tender.

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

Please refer to procurement documentation

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 13/10/2022

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 30/12/2022

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 13/10/2022

Amser lleol: 17:00

Place:

Online - Electronic Submissions

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Paul M. Peters

Hannah Noyce

Clare James

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

See procurement documentation.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=123312.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

(WA Ref:123312)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

22/09/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
DateManylion
23/09/22 14:46REPLACED FILE: Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.1

Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.1
27/09/22 15:46REPLACED FILE: Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.2

Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.2
Prif Gyswllt: paulmpeters@omniaprocurement.onmicrosoft.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71311230Railway engineering servicesCivil engineering consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
22/09/22TfWR Supplier Risk Model - Scoring GuideTfWR Supplier Risk Model - Scoring Guide708.76 KB20
22/09/22Mk IV 1st Class Carriage Livery Revision 2Mk IV 1st Class Carriage Livery Revision 2178.54 KB20
22/09/22TFW First Class AntimacassarsTFW First Class Antimacassars7.46 MB19
22/09/22TFW-C02508640TFW-C02508640564.32 KB17
22/09/22TFW-C02508641TFW-C02508641872.06 KB17
22/09/22TFW-C02508642TFW-C025086422.12 MB15
22/09/22TFW-C02508643TFW-C02508643541.96 KB15
22/09/22TFW-C02508644TFW-C025086441.19 MB17
22/09/22TFW-C02508645TFW-C025086451.58 MB15
22/09/22TFW-C02508646TFW-C025086461.82 MB15
22/09/22TFW-C02508647TFW-C025086471.60 MB15
22/09/22TFW-C02508648TFW-C025086481.63 MB14
22/09/22TFW-C02508649TFW-C02508649536.90 KB13
22/09/22TFW-C02508650TFW-C025086501.16 MB13
22/09/22TFW-C02508651TFW-C025086511.44 MB13
22/09/22TFW-C02508652TFW-C025086521.29 MB13
22/09/22TFW-C02508653TFW-C02508653567.58 KB13
22/09/22TFW-C02508654TFW-C025086541.14 MB13
22/09/22TFW-C02508655TFW-C025086551.63 MB13
22/09/22TFW-C02508656TFW-C025086561.67 MB13
22/09/22TFW-C02508657TFW-C025086571022.28 KB13
22/09/22TFW-C02508658TFW-C025086581.61 MB13
22/09/22TFW-C02508659TFW-C025086591.73 MB14
22/09/22TFW-C02508660TFW-C025086601.08 MB15
22/09/22TfWR Goods and Services AgremeentTfWR Goods and Services Agremeent165.36 KB14
27/09/22Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.2Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.2689.61 KB10

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
CrëwydEnwDisgrifiadMaint
22/09/22Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2690.79 KB
23/09/22Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.1Mk4 Rebranding Modification Request for Proposal V2.1690.29 KB

Copyright © GwerthwchiGymru