Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: itt_98113 - RFQ - Tasci ysgol/School taxi: CABCM12 - Llanfair - Uned ABC Dolgellau
OCID: ocds-kuma6s-124977
ID yr Awdurdod: AA0361
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 23/09/22
Dyddiad Cau: 30/09/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i wahodd cyflenwyr i gyflwyno prisiau i wneud y gwaith o ddarparu gwasanaeth cludiant addysg i gludo dysgwr o/i Llanfair i Canolfan ABC Dolgellau 3 diwrnod yr wythnos (Mercher, Iau, Gwener). Mae angen cymorthydd gyda thystysgrif cymorth cyntaf ac hefyd angen sedd bwster gyda chefn uchel a harnais. Gweler manylion y daith yn yr ardal atodiad.
**Sicrhewch eich bod yn darllen y dogfennau a’r cwestiynau’n ofalus a chyflwynwch yr holl wybodaeth y gofynnir amdano**
Gellir anfon cyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg, a bydd y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal.
Gwynedd Council is keen to invite suppliers to submit prices to undertake the work of providing an education transport service to transport learner to/from Llanfair - Canolfan ABC Dolgellau 3 days a week (Wed, Thurs, Fri). A passenger assistant with a first aid certificate is required and a booster with a high back and harness. See the route details in the attachment area.
**Make sure you read the documents and questions carefully and submit all the information requested**
Submissions can be made in Welsh or English, both languages will be treated equally.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street,

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Sharon Goodman Jones

+44 1286679787


www.gwynedd.llyw.cymru
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

itt_98113 - RFQ - Tasci ysgol/School taxi: CABCM12 - Llanfair - Uned ABC Dolgellau

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i wahodd cyflenwyr i gyflwyno prisiau i wneud y gwaith o ddarparu gwasanaeth cludiant addysg i gludo dysgwr o/i Llanfair i Canolfan ABC Dolgellau 3 diwrnod yr wythnos (Mercher, Iau, Gwener). Mae angen cymorthydd gyda thystysgrif cymorth cyntaf ac hefyd angen sedd bwster gyda chefn uchel a harnais. Gweler manylion y daith yn yr ardal atodiad.

**Sicrhewch eich bod yn darllen y dogfennau a’r cwestiynau’n ofalus a chyflwynwch yr holl wybodaeth y gofynnir amdano**

Gellir anfon cyflwyniadau yn Gymraeg neu yn Saesneg, a bydd y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal.

Gwynedd Council is keen to invite suppliers to submit prices to undertake the work of providing an education transport service to transport learner to/from Llanfair - Canolfan ABC Dolgellau 3 days a week (Wed, Thurs, Fri). A passenger assistant with a first aid certificate is required and a booster with a high back and harness. See the route details in the attachment area.

**Make sure you read the documents and questions carefully and submit all the information requested**

Submissions can be made in Welsh or English, both languages will be treated equally.

NODYN: Mae’r awdurdod yn defnyddio eDendro Cymru i gynnal y broses gaffael hon. I gael rhagor o wybodaeth mynegwch eich diddordeb ar GwerthwchiGymru ar https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=124978

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

60120000 Taxi services
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

05/10/2022 - 07/2023

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Gweler dogfennau a thermau ac amodau Cyngor Gwynedd ar

See documentation and Gwynedd Council's T&C's on

https://etenderwales.bravosolution.co.uk

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_98113

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     30 - 09 - 2022  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   03 - 10 - 2022

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r hysbysiad hwn wedi ei anfon fel hysbysiad ar gyfer rhanbarth penodol. Os na gawsoch rybudd, nid ydych yn y rhanbarth benodol a ddewiswyd gan y prynwr. Dylid cysylltu â’r prynwr os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cyfyngu’r rhybudd i ranbarth penodol.

(WA Ref:124978)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  23 - 09 - 2022

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60120000Taxi servicesRoad transport services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Rhanbarth
Gwynedd

Copyright © GwerthwchiGymru