Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

UKSPF Business Support Decarbonisation Net Zero Programme

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03a48f
Cyhoeddwyd gan:
West Midlands Combined Authority
ID Awudurdod:
AA51973
Dyddiad cyhoeddi:
16 Medi 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Lot 2 – Business Engagement/Recruitment, Information & Advice and Energy Audits – Black Country

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

West Midlands Combined Authority

16 Summer Lane

Birmingham

B19 3SD

UK

Ffôn: +44 3453036760

E-bost: william.pemberton@wmca.org.uk

NUTS: UKG

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.wmca.org.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

UKSPF Business Support Decarbonisation Net Zero Programme

Cyfeirnod: 04414-2022

II.1.2) Prif god CPV

71314300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The WM Decarbonisation Net Zero Programme aims to to provide information and expert advice and support to businesses which are sole traders, micro businesses, small and medium-sized enterprises (SMEs), enabling them to make significant decarbonisation and money saving changes to their business.

This programme represents the go to programme for any business who would like to improve its energy efficiency, in vision of the 2050 Net Zero targets AND the current economic climate (energy price rise).

The Programme is expected to include support with improving energy & resource efficiency and the adoption of renewable energy as well as specific support for businesses towards achieving net zero. It aims to raise awareness, promote organisation behavioural change, incentivise businesses to have a credible plan to reduce emissions, balance the knowledge gap and ultimately help businesses facilitate change towards a Net Zero economy.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 4 600 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71314300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG31

UKG32

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 1 – Business Engagement/Recruitment, Information & Advice and Energy Audits – Birmingham & Solihull

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 80

Maes prawf ansawdd: Commercial (Price) / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

3 x 1 year options

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71314300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG36

UKG37

UKG38

UKG39

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 2 – Business Engagement/Recruitment, Information & Advice and Energy Audits – Black Country

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 80

Maes prawf ansawdd: Commercial (Price) / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

3 x 1 year options

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71314300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG33

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 3 – Business Engagement/Recruitment, Information & Advice and Energy Audits – Coventry

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 80

Maes prawf ansawdd: Commercial (Price) / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

3 x 1 year options

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71314300

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Lot 4 – Knowledge Transfer

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 80

Maes prawf ansawdd: Commercial (Price) / Pwysoliad: 20

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

3 x 1 year options

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-004115

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 04414-2022

Teitl: UKSPF Business Support Decarbonisation Net Zero Programme

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 14

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aston University

Birmingham

UK

NUTS: UKG31

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 930 831.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 04414-2022

Teitl: UKSPF Business Support Decarbonisation Net Zero Programme

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 9

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aston University

Birmingham

UK

NUTS: UKG31

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 1 639 262.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 04414-2022

Teitl: UKSPF Business Support Decarbonisation Net Zero Programme

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Aston University

Birmingham

UK

NUTS: UKG31

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 523 907.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: 04414-2022

Teitl: UKSPF Business Support Decarbonisation Net Zero Programme

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/03/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

University of Warwick

Coventry

UK

NUTS: UKG33

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 506 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

West Midlands Combined Authority

Birmingham

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
71314300 Gwasanaethau ymgynghori ar effeithlonrwydd ynni Ynni a gwasanaethau cysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
william.pemberton@wmca.org.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.