Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

NHSE834 - Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC) Primary Care Services and Dental Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03a5ce
Cyhoeddwyd gan:
NHS England - North East and Yorkshire
ID Awudurdod:
AA83409
Dyddiad cyhoeddi:
16 Medi 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Primary Care Services to be delivered from Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC)

Testun llawn y rhybydd

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad dyfarnu contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS England - North East and Yorkshire

The Old Exchange, Barnard Street

Darlington, Co. Durham

DL3 7DR

UK

E-bost: necsu.neprocurement@nhs.net

NUTS: UKC13

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.england.nhs.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

NHSE834 - Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC) Primary Care Services and Dental Services

Cyfeirnod: NHSE834

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

North of England Commissioning Support (NECS) worked for, and on behalf of NHS England - North East and Yorkshire (Health and Justice) to commission Primary Care Services (Lot 1) and Dental Services (Lot 2) to be delivered from Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC).

The basic principles that mirror those of the open procedure were followed for this procurement to test the capability, capacity, and technical competence of providers in accordance with the Light Touch Regime within the PCR, ensuring a fair, open and transparent process in accordance with NHS (Procurement, Patient Choice and Competition) (No. 2) Regulations 2013.

Under the Public Services (Social Value) Act 2012 the Contracting Authority must consider:

(a) How what is proposed to be procured might improve the economic, social and environmental well-being of the area where it exercises its functions, and

(b) How, in conducting the process of procurement, it might act with a view to securing that improvement.

Accordingly, the subject matter of the contract was scoped to take into account the priorities of the Contracting Authority relating to economic, social and environmental well-being.

This procurement was conducted via the NECS e-tendering system (In-tend). As such there was no hard copy documents issued to bidders and all communications between bidders and NECS, including tender submissions, were conducted via the In-tend portal.

Tender documentation was available via In-tend from Wednesday 15 February 2023 and the closing date for receipt of tenders was 12 noon on Wednesday 22 March 2023.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 10 411 440.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Primary Care Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Primary Care Services to be delivered from Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC)

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Dental Services

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC


Prif safle neu fan cyflawni:

Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Dental Services to be delivered from Derwentside Immigration and Removal Centre (IRC).

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-004620

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Dental Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Burgess & Hyder Dental Group

Ferryhill, County Durham

DL17 8LG

UK

NUTS: UKC

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 475 150.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Primary Care Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/09/2023

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Practice Plus Group Health and Rehabilitation Services Limited

Reading, Berkshire

RG1 8BW

UK

NUTS: UKJ

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 9 936 290.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Public Procurement Review Service

Cabinet Office

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

North of England Commissioning Support Unit

John Snow House

Durham

DH1 3YG

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

The Commissioner will act in accordance with Part 3 Chapter 5 Regulation 85 to 87 and Part 3 Chapter 6 Regulation 88 to 104 of the Public Contract Regulations 2015 (SI 2015 No 102) (PCR 2015). Part 3 of the PCR 2015 provides for appeals to be made to the High Court subject to the time limitations and other required procedural steps. The rules relating to appeal are complex and a dissatisfied tenderer is advised to take their own prompt legal advice.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Royal Courts of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85000000 Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol Gwasanaethau eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
necsu.neprocurement@nhs.net
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.