Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Dynamic Purchasing System for the Provision of Minor Works and Services
OCID: ocds-h6vhtk-03fd37
ID yr Awdurdod: AA84600
Cyhoeddwyd gan: First Greater Western Railway Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 16/09/23
Dyddiad Cau: 14/09/24
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The DPS for minor works will cover the following two categories:

1. Building Refurbishment with associated works and services

2. Asset Replacement or new assets, with associated works and services

There are 3 stages to this procurement:

1. Admittance to the DPS

2a. Mini-competition (non-complex requirement)

2b. For complex requirements there will be a further stage of technical competence (only for certain requirements)

3. Evaluation

Please note that Contract Terms and Conditions are accepted at the point of entry onto the DPS.

Hysbysiad contract - cyfleustodau

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

First Greater Western Railway Limited

05113733

Swindon

SN1 1HL

UK

E-bost: sabrina.hollingum@firstrail.com

NUTS: UKI32

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gwr.com/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

http://redirect.transaxions.com/events/qZ7Wh


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.6) Prif weithgaredd

Gwasanaethau rheilffyrdd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Dynamic Purchasing System for the Provision of Minor Works and Services

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

First Rail Holdings Ltd (FRH) are looking to set up a Dynamic Purchasing System (DPS) for the provision of minor works.

FRH will act as the Central Purchasing Body (CPB) with First Greater Western Ltd acting as the sole permitted user and buyer under this DPS.

The DPS will be valid for one (1) year. FRH reserve the right to extend, shorten, or terminate at any time, at their total discretion.

Mini competitions will be held as per requirement for Suppliers who are admitted to the DPS.

Complex and non-complex projects will be awarded throughout the duration of this DPS.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI

UKJ

UKK

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The DPS for minor works will cover the following two categories:

1. Building Refurbishment with associated works and services

2. Asset Replacement or new assets, with associated works and services

There are 3 stages to this procurement:

1. Admittance to the DPS

2a. Mini-competition (non-complex requirement)

2b. For complex requirements there will be a further stage of technical competence (only for certain requirements)

3. Evaluation

Please note that Contract Terms and Conditions are accepted at the point of entry onto the DPS.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 12

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff system brynu ddynamig ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 14/09/2024

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Derbynnir anfonebau electronig

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: sabrina.hollingum@firstrail.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru