Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: BSH/HLN/Emergency Accommodation Framework
OCID: ocds-h6vhtk-03fd38
ID yr Awdurdod: AA20780
Cyhoeddwyd gan: Bristol City Council
Dyddiad Cyhoeddi: 16/09/23
Dyddiad Cau: 16/10/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Bristol City Council in collaboration with South Gloucestershire Council is seeking to recommission an Open Framework for the provision of Emergency Accommodation Service for households that need housing where the council has determined as statutory duty to accommodate. The accommodation can last for periods of one day to several months and most of the households will contain children, but there will also be single people and couples without dependent children.

The Open Framework will enable both Councils to place orders for the Emergency Accommodation with successful tenderers.

The Councils will be able to place orders directly with the suppliers on the Open Framework through spot purchase based on the service requirement and price per household size / type. There will also be opportunities to tender for block contracts off the Open Framework. New and unsuccessful tenderers will have the option to apply to get on the Open Framework throughout the life of the framework.

Landlords will be required to meet high standards – including responsibility for repairs and maintenance, safeguarding and DBS checks, gas and electricity safety certification, and inspections to be carried out by BCC prior to use of the properties.

Providers will be commissioned to provide housing management, and there will be requirements for better accessibility and availability to clients.

Lot 1 - Services will be direct awarded via Lot 1 (Spot Purchase)

PLEASE NOTE: This is an open framework, as such providers can submit applications, or resubmissions, for the duration of the framework agreement. BCC will evaluate applications at regular intervals which will be communicated via ProContract

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Bristol City Council

Bristol City Council, City Hall, College Green

Bristol

BS1 5TR

UK

Person cyswllt: Mr Andrew Edwards

Ffôn: +44 0

E-bost: andrew.edwards2@bristol.gov.uk

NUTS: UKK11

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.bristol.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.bristol.gov.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=e5643a26-ce53-ee11-8124-005056b64545


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://procontract.due-north.com/Advert?advertId=e5643a26-ce53-ee11-8124-005056b64545


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

BSH/HLN/Emergency Accommodation Framework

Cyfeirnod: DN677298

II.1.2) Prif god CPV

70000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Bristol City Council in collaboration with South Gloucestershire Council is seeking to recommission an Open Framework for the provision of Emergency Accommodation Service for households that need housing where the council has determined as statutory duty to accommodate. The accommodation can last for periods of one day to several months and most of the households will contain children, but there will also be single people and couples without dependent children.

The Open Framework will enable both Councils to place orders for the Emergency Accommodation with successful tenderers.

The Councils will be able to place orders directly with the suppliers on the Open Framework through spot purchase based on the service requirement and price per household size / type. There will also be opportunities to tender for block contracts off the Open Framework. New and unsuccessful tenderers will have the option to apply to get on the Open Framework throughout the life of the framework.

Landlords will be required to meet high standards – including responsibility for repairs and maintenance, safeguarding and DBS checks, gas and electricity safety certification, and inspections to be carried out by BCC prior to use of the properties.

Providers will be commissioned to provide housing management, and there will be requirements for better accessibility and availability to clients.

PLEASE NOTE: This is an open framework, as such providers can submit applications, or resubmissions, for the duration of the framework agreement. BCC will evaluate applications at regular intervals which will be communicated via ProContract

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 96 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

70000000

85000000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK11

UKK12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Bristol City Council in collaboration with South Gloucestershire Council is seeking to recommission an Open Framework for the provision of Emergency Accommodation Service for households that need housing where the council has determined as statutory duty to accommodate. The accommodation can last for periods of one day to several months and most of the households will contain children, but there will also be single people and couples without dependent children.

The Open Framework will enable both Councils to place orders for the Emergency Accommodation with successful tenderers.

The Councils will be able to place orders directly with the suppliers on the Open Framework through spot purchase based on the service requirement and price per household size / type. There will also be opportunities to tender for block contracts off the Open Framework. New and unsuccessful tenderers will have the option to apply to get on the Open Framework throughout the life of the framework.

Landlords will be required to meet high standards – including responsibility for repairs and maintenance, safeguarding and DBS checks, gas and electricity safety certification, and inspections to be carried out by BCC prior to use of the properties.

Providers will be commissioned to provide housing management, and there will be requirements for better accessibility and availability to clients.

Lot 1 - Services will be direct awarded via Lot 1 (Spot Purchase)

PLEASE NOTE: This is an open framework, as such providers can submit applications, or resubmissions, for the duration of the framework agreement. BCC will evaluate applications at regular intervals which will be communicated via ProContract

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Options to extend by 2 x 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

70000000

85000000

98000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK11

UKK12

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Bristol City Council in collaboration with South Gloucestershire Council is seeking to recommission an Open Framework for the provision of Emergency Accommodation Service for households that need housing where the council has determined as statutory duty to accommodate. The accommodation can last for periods of one day to several months and most of the households will contain children, but there will also be single people and couples without dependent children.

The Open Framework will enable both Councils to place orders for the Emergency Accommodation with successful tenderers.

The Councils will be able to place orders directly with the suppliers on the Open Framework through spot purchase based on the service requirement and price per household size / type. There will also be opportunities to tender for block contracts off the Open Framework. New and unsuccessful tenderers will have the option to apply to get on the Open Framework throughout the life of the framework.

Landlords will be required to meet high standards – including responsibility for repairs and maintenance, safeguarding and DBS checks, gas and electricity safety certification, and inspections to be carried out by BCC prior to use of the properties.

Providers will be commissioned to provide housing management, and there will be requirements for better accessibility and availability to clients.

Lot 2 - Services will be sourced via Mini Competitions (Block Purchasing)

PLEASE NOTE: This is an open framework, as such providers can submit applications, or resubmissions, for the duration of the framework agreement. BCC will evaluate applications at regular intervals which will be communicated via ProContract

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 48

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Options to extend 2 x 12 months

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd:

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 16/10/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 16/10/2023

Amser lleol: 12:15

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Bristol District Registry of the High Court

Bristol

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: andrew.edwards2@bristol.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
70000000Real estate servicesConstruction and Real Estate

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru