Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Air Traffic Engineering Service Provision
OCID: ocds-h6vhtk-03fd3c
ID yr Awdurdod: AA23064
Cyhoeddwyd gan: Highlands and Islands Airports Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 16/09/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

A new Engineering Service delivery construct will allow HIAL to ensure its regulatory compliance and operational service are delivered in a more robust and effective manner. It will deliver efficiencies in the provision of both scheduled and unscheduled support to ATS activities, while developing a partnership in service provision.

The following activities will be expected under the Service Provision Contract:

CNS and MET status monitoring and reporting;

CNS and MET Planned and Corrective Maintenance in accordance with regulatory requirements;

Management of the CNS inventory

Technical documentation (operational need, design, and maintenance documentation);

Maintaining compliance with safety assurance documentation;

Support to safety assurance activities;

Support to technical safeguarding;

Support to CNS asset replacement through a Systems Engineering approach.

Hysbysiad dangosol cyfnodol - cyfleustodau

Hysbysiad dangosol cyfnodol yn unig yw'r hysbysiad hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Highlands and Islands Airports Limited

Head Office, Inverness Airport

Inverness

IV2 7JB

UK

Person cyswllt: J Marshall

Ffôn: +44 1667462445

E-bost: procurement@hial.co.uk

Ffacs: +44 1667464300

NUTS: UKM6

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.hial.co.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA13542

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.6) Prif weithgaredd

Gweithgareddau sy’n gysylltiedig â meysydd awyr

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Air Traffic Engineering Service Provision

Cyfeirnod: HIA-1562

II.1.2) Prif god CPV

71311240

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This PIN contains a Request for Information which sets out HIAL’s high-level requirement for future ATS Engineering Services and provides an opportunity for interested suppliers to provide information and requirements that support a future competitive tender.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71000000

71300000

71311240

71318000

71320000

71330000

71336000

71350000

71631400

79421000

79420000

79996100

44421722

79417000

50000000

50200000

50300000

50312000

50312300

50312600

50324100

50324200

50330000

50334400

50412000

50530000

50532000

50800000

71356000

71356200

71356300

71600000

72220000

92312213

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM61

UKM62

UKM63

UKM64

UKM65

UKM66

UKM71

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

A new Engineering Service delivery construct will allow HIAL to ensure its regulatory compliance and operational service are delivered in a more robust and effective manner. It will deliver efficiencies in the provision of both scheduled and unscheduled support to ATS activities, while developing a partnership in service provision.

The following activities will be expected under the Service Provision Contract:

CNS and MET status monitoring and reporting;

CNS and MET Planned and Corrective Maintenance in accordance with regulatory requirements;

Management of the CNS inventory

Technical documentation (operational need, design, and maintenance documentation);

Maintaining compliance with safety assurance documentation;

Support to safety assurance activities;

Support to technical safeguarding;

Support to CNS asset replacement through a Systems Engineering approach.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

04/12/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Suppliers are requested to complete and submit the attached request for information template by 6 October 2023. It may not be possible to fully consider responses received after this date.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=744486.

(SC Ref:744486)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@hial.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71318000Advisory and consultative engineering servicesConsultative engineering and construction services
71311240Airport engineering servicesCivil engineering consultancy services
71000000Architectural, construction, engineering and inspection servicesConstruction and Real Estate
50334400Communications system maintenance servicesRepair and maintenance services of line telephony and line telegraphy equipment
71320000Engineering design servicesEngineering services
71300000Engineering servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services
71336000Engineering support servicesMiscellaneous engineering services
71350000Engineering-related scientific and technical servicesEngineering services
50312000Maintenance and repair of computer equipmentMaintenance and repair of office machinery
50312300Maintenance and repair of data network equipmentMaintenance and repair of computer equipment
50312600Maintenance and repair of information technology equipmentMaintenance and repair of computer equipment
50330000Maintenance services of telecommunications equipmentRepair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment
79420000Management-related servicesBusiness and management consultancy and related services
71330000Miscellaneous engineering servicesEngineering services
50800000Miscellaneous repair and maintenance servicesRepair and maintenance services
50324200Preventive maintenance servicesSupport services of personal computers
79421000Project-management services other than for construction workManagement-related services
79996100Records managementBusiness organisation services
50000000Repair and maintenance servicesOther Services
50532000Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipmentRepair and maintenance services of machinery
50530000Repair and maintenance services of machineryRepair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
50412000Repair and maintenance services of testing apparatusRepair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
50200000Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipmentRepair and maintenance services
50300000Repair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipmentRepair and maintenance services
44421722Safety casesArmoured or reinforced safes, strongboxes and doors
79417000Safety consultancy servicesBusiness and management consultancy services
50324100System maintenance servicesSupport services of personal computers
72220000Systems and technical consultancy servicesSoftware programming and consultancy services
71356200Technical assistance servicesTechnical services
92312213Technical author servicesArtistic services
71631400Technical inspection services of engineering structuresTechnical inspection services
71356000Technical servicesEngineering-related scientific and technical services
71356300Technical support servicesTechnical services
71600000Technical testing, analysis and consultancy servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru