Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Lancashire & South Cumbria - Provision of Children and Young People (CYP) Mental Health & Emotional Wellbeing (THRIVE) - Multi-Lot

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03fd3f
Cyhoeddwyd gan:
NHS Lancashire & South Cumbria Integrated Care Board (ICB)
ID Awudurdod:
AA84601
Dyddiad cyhoeddi:
16 Medi 2023
Dyddiad Cau:
27 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

This will be for the provision of Children and Young People's Mental Health Services (CYPMHS) based on the THRIVE model and 'Getting Help' offering therapeutic one to one, group work and counselling support in the community at place from the provider. Full details of the services being procured are set out in the tender documents.

Bidders are invited to bid for each lot/place separately.

The ICB has set an affordability threshold for each lot within the Procurement. Bidders who submit a bid over the maximum contract values in the procurement documents, will not achieve the score of a pass. Their bid will be regarded as non-compliant and be a failed bid and the rest of the bid will be rejected and the scoring questions in each lot will not be evaluated. This will be checked during the preliminary stages of the evaluation during the compliance checks. The ICB may seek clarification on bids that are unusually low or above the affordability threshold. This is not a competition on price.

The contract period will be for 11 months & 2 years commencing 01/05/2024 with an option to extend for a further 2 years.

Please see below for total contract values including optional 2 year extension:

Lot 1a Blackpool £1,283,786

Lot 1b Blackburn with Darwen £1,348,843

Lot 1c South Cumbria £814,195

Lot 1d Lancashire East £2,449,370

Lot 1e Lancashire Central £2,360,561

Lot 1f Lancashire North £1,576,578

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Lancashire & South Cumbria Integrated Care Board (ICB)

NHS Lancashire & South Cumbria ICB

Level 3, Christ Church Precinct, County Hall,

Preston

PR1 8XB

UK

E-bost: mlcsu.tendersnorth@nhs.net

NUTS: UKD

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.lancashireandsouthcumbria.icb.nhs.uk/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://health-family.force.com/s/Welcome


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://health-family.force.com/s/Welcome


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Lancashire & South Cumbria - Provision of Children and Young People (CYP) Mental Health & Emotional Wellbeing (THRIVE) - Multi-Lot

Cyfeirnod: WHISP129, WHISP221, WHISP222, WHISP224

II.1.2) Prif god CPV

85100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS Midlands and Lancashire Commissioning Support Unit (MLCSU) is working on behalf of NHS Lancashire & South Cumbria Integrated Care Board (ICB) who are looking to undertake a multi-lot procurement for the provision of Children & Young People Mental Health & Emotional Wellbeing Services in Lancashire & South Cumbria.

The proposed model incorporates four service specifications/lots covering the Lancashire and South Cumbria Places.

There will be a maximum of 19 contracts totalling £12,709,583 for the full contract length including the optional extension.

Each contract length will be for 11 months and 2 years, with an option to extend for an additional 2 years.

The annual overall value for the 4 lots and sub-lots is £2,585,000

Please see below breakdown of lots and full contract values, including 2 years optional extension:

Lot 1 - THRIVE Getting Help, Therapeutic 1 to 1 & Counselling Support

Lot 1a Blackpool £1,283,786

Lot 1b Blackburn with Darwen £1,348,843

Lot 1c South Cumbria £814,195

Lot 1d Lancashire East £2,449,370

Lot 1e Lancashire Central £2,360,561

Lot 1f Lancashire North £1,576,578

Peer Support

Lot 2a Blackpool £105,915

Lot 2b Blackburn with Darwen £111,279

Lot 2c South Cumbria £67,172

Lot 2d Lancashire East £202,075

Lot 2e Lancashire Central £194,744

Lot 2f Lancashire North £130,066

Parenting Support

Lot 3a Blackpool £89,867

Lot 3b Blackburn with Darwen £94,420

Lot 3c South Cumbria £56,994

Lot 3d Lancashire East £171,454

Lot 3e Lancashire Central £165,239

Lot 3f Lancashire North £110,360

ADHD

Lot 4 All Places in Lancashire & South Cumbria £1,376,667.

The ICB has set an affordability threshold for each lot within the Procurement. Bidders who submit a bid over the maximum contract values in the procurement documents, will not achieve the score of a pass. Their bid will be regarded as non-compliant and be a failed bid and the rest of the bid will be rejected and the scoring questions in each lot will not be evaluated. This will be checked during the preliminary stages of the evaluation during the compliance checks. The ICB may seek clarification on bids that are unusually low or above the affordability threshold. This is not a competition on price.

The ITT will be live on Friday 15th September 2023 on the Atamis Portal. The deadline for submissions will be Friday 27th October 2023 12:00pm Mid-day.

The deadline for clarification questions is Thursday 12th October 2023 12:00pm.

As part of this procurement process, the Authority is intending to identify one provider for each of the 19 contracts.

To express interest and participate in the tender, please register and apply via Atamis e-sourcing portal https://health-family.force.com/s/Welcome.

Should Tenderers have any queries, or having problems using the portal, they should contact Helpdesk at:

Phone: 0800 9956035

E-mail: support-health@atamis.co.uk

The relevant reference number for this tender is C206091 and the questionnaires will be located within the requirements.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 709 583.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 THRIVE Getting Help, Therapeutic 1:1 and group work and counselling support (PLACE)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

UKD4


Prif safle neu fan cyflawni:

Lot 1a Blackpool

Lot 1b Blackburn with Darwen

Lot 1c South Cumbria

Lot 1d Lancashire East

Lot 1e Lancashire Central

Lot 1f Lancashire North

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This will be for the provision of Children and Young People's Mental Health Services (CYPMHS) based on the THRIVE model and 'Getting Help' offering therapeutic one to one, group work and counselling support in the community at place from the provider. Full details of the services being procured are set out in the tender documents.

Bidders are invited to bid for each lot/place separately.

The ICB has set an affordability threshold for each lot within the Procurement. Bidders who submit a bid over the maximum contract values in the procurement documents, will not achieve the score of a pass. Their bid will be regarded as non-compliant and be a failed bid and the rest of the bid will be rejected and the scoring questions in each lot will not be evaluated. This will be checked during the preliminary stages of the evaluation during the compliance checks. The ICB may seek clarification on bids that are unusually low or above the affordability threshold. This is not a competition on price.

The contract period will be for 11 months & 2 years commencing 01/05/2024 with an option to extend for a further 2 years.

Please see below for total contract values including optional 2 year extension:

Lot 1a Blackpool £1,283,786

Lot 1b Blackburn with Darwen £1,348,843

Lot 1c South Cumbria £814,195

Lot 1d Lancashire East £2,449,370

Lot 1e Lancashire Central £2,360,561

Lot 1f Lancashire North £1,576,578

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 9 833 333.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/05/2024

Diwedd: 31/03/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract length will initially be for 11 months and 2 years with an option to extend for a further 2 years

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement is for Social and other specific services which are Light Touch Regime services for the purpose of the Public Contracts Regulations 2015 as specified in Schedule 3 of the Regulations ('Regulations')http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/schedule/3/made

Accordingly, the Contracting Authority is only bound by those parts of the Regulations detailed in Chapter 3 Particular Procurement Regime Section 7http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/part/2/chapter/3/made

The Contracting Authority is not voluntarily following any other part of the Regulations.

As the ICB is a relevant body for the purpose of the National Health Service (Procurement, Patient Choice and Competition)(No 2) Regulations 2013 these Regulations also apply to this procurement.

Right to Cancel: The Contracting Authority reserves the right to discontinue the procurement process at any time, which shall include the right not to award a contract or contracts, and does not bind itself to accept the lowest tender, or any tender received, and reserves the right to award a contract in part, or to call fornew tenders should it consider this necessary.

The Contracting Authority shall not be liable for any costs or

expenses incurred by any candidate or tenderer in connection

with the completion and return of the information requested in this Contract Notice, or in the completion or submission of any tender, irrespective of the outcome of the competition or if the competition is cancelled or postponed.

All dates, time periods and values specified in this notice are provisional and the Contracting Authority reserves the right to change these.

Transparency: The Contracting Authority is subject to the Freedom of Information Act 2000 (FOIA) and the Environmental Information Regulations 2004 (EIR) and may be required to disclose information received in the course of this procurement under FOIA or the EIR.

In addition, and in accordance with the UK Government's policies on transparency, the contracting authority intends to publish procurement documentation and the text of any resulting contractual arrangements, subject to possible redactions at the discretion of the Contracting Authority.

Any redactions, whether in relation to information requests under FOIA, the EIR or policies on transparency will be in accordance with those grounds prescribed under the Freedom of Information Act. If and when this requirement is offered to tender, this will be done via electronic means using the internet. Midlands and Lancashire CSU is conducting this procurement exercise as a central purchasing body for another NHS body with whom the successful bidder(s) will enter into contracts for the supply of the services.

Any other public-sector body detailed within this notice, wishing to access the contract may do so only with permission from the contracting NHS body.

Further details will be made available via documentation and information released during the tender process.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 - Peer Support (PLACE)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

UKD4


Prif safle neu fan cyflawni:

Lot 2a Blackpool

Lot 2b Blackburn with Darwen

Lot 2c South Cumbria

Lot 2d Lancashire East

Lot 2e Lancashire Central

Lot 2f Lancashire North

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is for the provision of targeted peer support to Children and Young People (CYP) in various protected groups who can have a higher prevalence of mental health need and who are less likely to access support or engage with intervention offers within the community at place from the provider. Full details of the services being procured are set out in the tender documents.

Bidders are invited to bid for each lot/place separately.

The ICB has set an affordability threshold for each lot within the Procurement. Bidders who submit a bid over the maximum contract values in the procurement documents, will not achieve the score of a pass. Their bid will be regarded as non-compliant and be a failed bid and the rest of the bid will be rejected and the scoring questions in each lot will not be evaluated. This will be checked during the preliminary stages of the evaluation during the compliance checks. The ICB may seek clarification on bids that are unusually low or above the affordability threshold. This is not a competition on price.

The contract period will be for 11 months & 2 years commencing 01/05/2024 with an option to extend for a further 2 years.

Please see below for total contract values including optional 2 year extension:

Lot 2a Blackpool £105,915

Lot 2b Blackburn with Darwen £111,279

Lot 2c South Cumbria £67,172

Lot 2d Lancashire East £202,075

Lot 2e Lancashire Central £194,744

Lot 2f Lancashire North £130,066

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 811 250.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/05/2024

Diwedd: 31/03/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract length will initially be for 11 months and 2 years with an option to extend for a further 2 years

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement is for Social and other specific services which are Light Touch Regime services for the purpose of the Public Contracts Regulations 2015 as specified in Schedule 3 of the Regulations ('Regulations')http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/schedule/3/made

Accordingly, the Contracting Authority is only bound by those parts of the Regulations detailed in Chapter 3 Particular Procurement Regime Section 7http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/part/2/chapter/3/made

The Contracting Authority is not voluntarily following any other part of the Regulations.

As the ICB is a relevant body for the purpose of the National Health Service (Procurement, Patient Choice and Competition)(No 2) Regulations 2013 these Regulations also apply to this procurement.

Right to Cancel: The Contracting Authority reserves the right to discontinue the procurement process at any time, which shall include the right not to award a contract or contracts, and does not bind itself to accept the lowest tender, or any tender received, and reserves the right to award a contract in part, or to call fornew tenders should it consider this necessary.

The Contracting Authority shall not be liable for any costs or

expenses incurred by any candidate or tenderer in connection

with the completion and return of the information requested in this Contract Notice, or in the completion or submission of any tender, irrespective of the outcome of the competition or if the competition is cancelled or postponed.

All dates, time periods and values specified in this notice are provisional and the Contracting Authority reserves the right to change these.

Transparency: The Contracting Authority is subject to the Freedom of Information Act 2000 (FOIA) and the Environmental Information Regulations 2004 (EIR) and may be required to disclose information received in the course of this procurement under FOIA or the EIR.

In addition, and in accordance with the UK Government's policies on transparency, the contracting authority intends to publish procurement documentation and the text of any resulting contractual arrangements, subject to possible redactions at the discretion of the Contracting Authority.

Any redactions, whether in relation to information requests under FOIA, the EIR or policies on transparency will be in accordance with those grounds prescribed under the Freedom of Information Act. If and when this requirement is offered to tender, this will be done via electronic means using the internet. Midlands and Lancashire CSU is conducting this procurement exercise as a central purchasing body for another NHS body with whom the successful bidder(s) will enter into contracts for the supply of the services.

Any other public-sector body detailed within this notice, wishing to access the contract may do so only with permission from the contracting NHS body.

Further details will be made available via documentation and information released during the tender process.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Lot 3 Peer Support (PLACE)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

UKD4


Prif safle neu fan cyflawni:

Lot 2a Blackpool

Lot 2b Blackburn with Darwen

Lot 2c South Cumbria

Lot 2d Lancashire East

Lot 2e Lancashire Central

Lot 2f Lancashire North

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is for the provision Parenting Support in the community at place from the provider. Full details of the services being procured are set out in the tender documents.

Bidders are invited to bid for each lot/place separately.

The ICB has set an affordability threshold for each lot within the Procurement. Bidders who submit a bid over the maximum contract values in the procurement documents, will not achieve the score of a pass. Their bid will be regarded as non-compliant and be a failed bid and the rest of the bid will be rejected and the scoring questions in each lot will not be evaluated. This will be checked during the preliminary stages of the evaluation during the compliance checks. The ICB may seek clarification on bids that are unusually low or above the affordability threshold. This is not a competition on price.

The contract period will be for 11 months & 2 years commencing 01/05/2024 with an option to extend for a further 2 years.

Please see below for total contract values including optional 2 year extension:

Lot 3a Blackpool £89,867

Lot 3b Blackburn with Darwen £94,420

Lot 3c South Cumbria £56,994

Lot 3d Lancashire East £171,454

Lot 3e Lancashire Central £165,239

Lot 3f Lancashire North £110,360

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 688 333.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/05/2024

Diwedd: 31/03/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract length will initially be for 11 months and 2 years with an option to extend for a further 2 years

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement is for Social and other specific services which are Light Touch Regime services for the purpose of the Public Contracts Regulations 2015 as specified in Schedule 3 of the Regulations ('Regulations')http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/schedule/3/made

Accordingly, the Contracting Authority is only bound by those parts of the Regulations detailed in Chapter 3 Particular Procurement Regime Section 7http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/part/2/chapter/3/made

The Contracting Authority is not voluntarily following any other part of the Regulations.

As the ICB is a relevant body for the purpose of the National Health Service (Procurement, Patient Choice and Competition)(No 2) Regulations 2013 these Regulations also apply to this procurement.

Right to Cancel: The Contracting Authority reserves the right to discontinue the procurement process at any time, which shall include the right not to award a contract or contracts, and does not bind itself to accept the lowest tender, or any tender received, and reserves the right to award a contract in part, or to call fornew tenders should it consider this necessary.

The Contracting Authority shall not be liable for any costs or

expenses incurred by any candidate or tenderer in connection

with the completion and return of the information requested in this Contract Notice, or in the completion or submission of any tender, irrespective of the outcome of the competition or if the competition is cancelled or postponed.

All dates, time periods and values specified in this notice are provisional and the Contracting Authority reserves the right to change these.

Transparency: The Contracting Authority is subject to the Freedom of Information Act 2000 (FOIA) and the Environmental Information Regulations 2004 (EIR) and may be required to disclose information received in the course of this procurement under FOIA or the EIR.

In addition, and in accordance with the UK Government's policies on transparency, the contracting authority intends to publish procurement documentation and the text of any resulting contractual arrangements, subject to possible redactions at the discretion of the Contracting Authority.

Any redactions, whether in relation to information requests under FOIA, the EIR or policies on transparency will be in accordance with those grounds prescribed under the Freedom of Information Act. If and when this requirement is offered to tender, this will be done via electronic means using the internet. Midlands and Lancashire CSU is conducting this procurement exercise as a central purchasing body for another NHS body with whom the successful bidder(s) will enter into contracts for the supply of the services.

Any other public-sector body detailed within this notice, wishing to access the contract may do so only with permission from the contracting NHS body.

Further details will be made available via documentation and information released during the tender process.

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Lot 4 ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Advice and Parenting Support Services (ALL PLACES)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD1

UKD4


Prif safle neu fan cyflawni:

Lot 4 - Lancashire & South Cumbria (All Places)

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is for the provision of ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) support to families and carers of children affected by ADHD in the community across Lancashire and South Cumbria from the provider. Full details of the services being procured are set out in the tender documents.

Bidders are invited to bid to deliver across Lancashire & South Cumbria.

The ICB has set an affordability threshold for each lot within the Procurement. Bidders who submit a bid over the maximum contract values in the procurement documents, will not achieve the score of a pass. Their bid will be regarded as non-compliant and be a failed bid and the rest of the bid will be rejected and the scoring questions in each lot will not be evaluated. This will be checked during the preliminary stages of the evaluation during the compliance checks. The ICB may seek clarification on bids that are unusually low or above the affordability threshold. This is not a competition on price.

The contract period will be for 11 months & 2 years commencing 01/05/2024 with an option to extend for a further 2 years.

The total contract value including optional 2 year extension is £1,376,667.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 376 667.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 01/05/2024

Diwedd: 31/03/2029

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The contract length will initially be for 11 months and 2 years with an option to extend for a further 2 years

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

This procurement is for Social and other specific services which are Light Touch Regime services for the purpose of the Public Contracts Regulations 2015 as specified in Schedule 3 of the Regulations ('Regulations')http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/schedule/3/made

Accordingly, the Contracting Authority is only bound by those parts of the Regulations detailed in Chapter 3 Particular Procurement Regime Section 7http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/102/part/2/chapter/3/made

The Contracting Authority is not voluntarily following any other part of the Regulations.

As the ICB is a relevant body for the purpose of the National Health Service (Procurement, Patient Choice and Competition)(No 2) Regulations 2013 these Regulations also apply to this procurement.

Right to Cancel: The Contracting Authority reserves the right to discontinue the procurement process at any time, which shall include the right not to award a contract or contracts, and does not bind itself to accept the lowest tender, or any tender received, and reserves the right to award a contract in part, or to call fornew tenders should it consider this necessary.

The Contracting Authority shall not be liable for any costs or

expenses incurred by any candidate or tenderer in connection

with the completion and return of the information requested in this Contract Notice, or in the completion or submission of any tender, irrespective of the outcome of the competition or if the competition is cancelled or postponed.

All dates, time periods and values specified in this notice are provisional and the Contracting Authority reserves the right to change these.

Transparency: The Contracting Authority is subject to the Freedom of Information Act 2000 (FOIA) and the Environmental Information Regulations 2004 (EIR) and may be required to disclose information received in the course of this procurement under FOIA or the EIR.

In addition, and in accordance with the UK Government's policies on transparency, the contracting authority intends to publish procurement documentation and the text of any resulting contractual arrangements, subject to possible redactions at the discretion of the Contracting Authority.

Any redactions, whether in relation to information requests under FOIA, the EIR or policies on transparency will be in accordance with those grounds prescribed under the Freedom of Information Act. If and when this requirement is offered to tender, this will be done via electronic means using the internet. Midlands and Lancashire CSU is conducting this procurement exercise as a central purchasing body for another NHS body with whom the successful bidder(s) will enter into contracts for the supply of the services.

Any other public-sector body detailed within this notice, wishing to access the contract may do so only with permission from the contracting NHS body.

Further details will be made available via documentation and information released during the tender process.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 27/10/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 6  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 27/10/2023

Amser lleol: 12:01

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

NHS Lancashire & South Cumbria Integrated Care Board (ICB)

Level 3, Christ Church Precinct

Preston

PR1 8XB

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85100000 Gwasanaethau iechyd Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
mlcsu.tendersnorth@nhs.net
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.