Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Dyfarnu Contract

Supported Living Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03f651
Cyhoeddwyd gan:
London Borough of Barking and Dagenham
ID Awudurdod:
AA20743
Dyddiad cyhoeddi:
16 Medi 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Dyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Supported living service for residents with Profound and multiple learning disabilities

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

London Borough of Barking and Dagenham

Town Hall Square, 1 Clockhouse Avenue

Barking

IG11 7LU

UK

Ffôn: +44 2082153000

E-bost: Procurement@lbbd.gov.uk

NUTS: UKI52

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.lbbd.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://lbbd.bravosolution.co.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supported Living Services

II.1.2) Prif god CPV

85310000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Supported Living is a person-centred approach to housing in which Service Users live in shared accommodation with care and support. Services operate 24/7, 365-days per year for individuals who have had a needs assessment and meet the Borough's eligibility criteria. The Council strives to ensure individuals in supported living are offered bespoke care to maximise their skills and independence as based on the Care Act of 2014.

The Council believe that the primary purpose of Supported Living is to enable people with disabilities and/or mental health difficulties to live as independently as possible. Supported Living services should aim to help individuals gain greater independence and life skills through contact with the Contractor. Contractors have a key role in delivering support in a manner that enables Service Users to:

• contribute to their vision of personal growth and the achievement of life goals including completion of education and the finding of employment where possible.

• form a developed skill base to encourage greater day to day independence.

• recognise any signs of deterioration and be able to act upon them with due regard.

Additionally, the Contractor will also be required to have a strong relationship with the Local Authority and act as a valued partner. The Contractor must work with the Council and representatives from Health Services to:

• continually improve Service User experience and ensure that residents can live their most fulfilled life.

• share key objectives and collaborate for mutual benefit with partners and Service Users.

• communicate outcomes quarterly and seek to improve outcomes continually.

• adapt to changing needs as required.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Profound and multiple learning disabilities

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI52

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supported living service for residents with Profound and multiple learning disabilities

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Autism

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI52

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supported living services for residents with Autism

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Behaviour that challenges

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI52

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supported living services for residents with Behaviour that challenges

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Physical and sensory needs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI52

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supported living services for residents with Physical and sensory needs

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Mental health needs

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI52

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supported living services for residents with mental health needs

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 6

II.2.1) Teitl

Moderate learning difficulties

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI52

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Supported living services for residents with moderate learning difficulties

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2023/S 000-024799

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Profound and multiple learning disabilities

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Autism

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Behaviour that challenges

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Teitl: Physical and sensory needs

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Teitl: Mental health needs

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 6

Teitl: Moderate learning difficulties

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The high court

Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85310000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig
85300000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
Procurement@lbbd.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.