Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: College Road, Hereford
OCID: ocds-h6vhtk-03fd43
ID yr Awdurdod: AA81036
Cyhoeddwyd gan: Stonewater Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 16/09/23
Dyddiad Cau: 20/10/23
Amser Cau: 17:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

The intention is to complete this tender exercise as an Open Procedure, in line with the instructions of the Public Contracts Regulations (2015). This single stage process will combine the Selection Questionnaire (SQ) and the Invitation to Tender (ITT), meaning that bidders will be expected to provide all requested information by one, clear deadline.

The SQ is the standard format required under UK guidelines and requires all bidders to provided key information about their organisation’s financial and legal standing, as well as references of current/previous customers and details of their current insurance policies. In addition to this, Stonewater will also include questions, scored as either a “Pass” or “Fail”, based on key organisational initiatives and how well these match with Stonewater’s own policies. These will cover Corporate Social Responsibility (CSR) and Equality, Diversity and Inclusion (EDI).

In addition to the information requested in the SQ, Stonewater require bidders to provide some additional information, based on the requirements of the NHBC. The questions in this section can be found in Document 2 of the tender pack and are for Stonewater’s information only.

As the requirement is a price only exercise, completion of the Contract Sum Analysis will form the whole of the ITT.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Stonewater Limited

Suite C, Lancaster House, Enderby Road

Leicester

LE8 6EP

UK

Person cyswllt: Andrew Russell

Ffôn: +44 7387024336

E-bost: andrew.russell@stonewater.org

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.stonewater.org/

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Leicester:-Construction-work./9296B932ED


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

College Road, Hereford

Cyfeirnod: 00145-DVP

II.1.2) Prif god CPV

45000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

The site was acquired by Stonewater Developments Limited (the development arm of Stonewater Limited) in March 2021 with the aim of constructing the new homes using modular form of construction and the apartments in a traditional form of construction. The site was initially contracted to a different provider, to be delivered as a modular build. The site clearance works, substructure and installation of the 114no modular houses, the structures, external walls and pre-cast concrete planks to the intermediate floors and roof of the traditional constructed apartment block and the site infrastructure works have progressed.

Works were initially delayed due to design and buildability issues with the proposed modular flat roofs. This resulted in a planning non-material amendment being obtained revising the design to traditional pitch roofs. These works have commenced. However, the main contractor entered into Administration on 12th June 2023 and the build contract has been terminated.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44211100

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The intention is to complete this tender exercise as an Open Procedure, in line with the instructions of the Public Contracts Regulations (2015). This single stage process will combine the Selection Questionnaire (SQ) and the Invitation to Tender (ITT), meaning that bidders will be expected to provide all requested information by one, clear deadline.

The SQ is the standard format required under UK guidelines and requires all bidders to provided key information about their organisation’s financial and legal standing, as well as references of current/previous customers and details of their current insurance policies. In addition to this, Stonewater will also include questions, scored as either a “Pass” or “Fail”, based on key organisational initiatives and how well these match with Stonewater’s own policies. These will cover Corporate Social Responsibility (CSR) and Equality, Diversity and Inclusion (EDI).

In addition to the information requested in the SQ, Stonewater require bidders to provide some additional information, based on the requirements of the NHBC. The questions in this section can be found in Document 2 of the tender pack and are for Stonewater’s information only.

As the requirement is a price only exercise, completion of the Contract Sum Analysis will form the whole of the ITT.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 5 500 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 20/10/2023

Amser lleol: 17:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 16/04/2024

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 23/10/2023

Amser lleol: 09:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=809542190" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=809542190</a>

GO Reference: GO-2023915-PRO-23897943

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Stonewater Limited

Suite C, Lancaster House, Enderby Road

Leicester

LE8 6EP

UK

Ffôn: +44 7387024336

E-bost: andrew.russell@stonewater.org

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.stonewater.org

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Stonewater Limited

Grange Business Park, Enderby Road

Leicester

LE8 6EP

UK

Ffôn: +44 7387024336

E-bost: andrew.russell@stonewater.org

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.stonewater.org

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Stonewater Limited

Grange Business Park, Enderby Road

Leicester

LE8 6EP

UK

Ffôn: +44 7387024336

E-bost: andrew.russell@stonewater.org

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.stonewater.org/

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: andrew.russell@stonewater.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45000000Construction workConstruction and Real Estate
44211100Modular and portable buildingsPrefabricated buildings

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru