Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Commercial Laundry Equipment and Maintenance
OCID: ocds-h6vhtk-03fd44
ID yr Awdurdod: AA78315
Cyhoeddwyd gan: Places For People
Dyddiad Cyhoeddi: 16/09/23
Dyddiad Cau: 19/10/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb:

Places for People Group are seeking to appoint a sole supplier of commercial laundry equipment and maintenance services and as such, wish to form a contract which will be utilised and owned by Places for People Group. It is intended that this contract will be used to meet the needs of Places for People Group and their Group subsidiaries for commercial laundry assets (including servicing and maintenance aspects).

The successful supplier will need to be able to provide a national service and supply across all UK postcodes for all of the services of a commercial laundry equipment provider across the below streams:

•Commercial Washing Equipment

•Commercial Dryer Equipment

•Duct Cleaning (a standard service to applicable equipment)

•Commercial Laundry payment systems

•Commercial Laundry asset management (including a customer portal asset interfaces)

•Commercial Laundry equipment servicing

•Commercial Laundry equipment consultancy (new/existing sites)

•Commercial Laundry equipment project management (including the project management of existing assets and associated contracts)

This supplier either directly or via their fully managed supply chain partners will provide a one stop shop for all the commercial laundry equipment streams outlined in this; and the accompanying tender documents.

Places for People Group’s current estate of Commercial Laundry Equipment and Services is with several different suppliers across the UK. This estate has grown and expanded through individual site level requirements over many years. The consequence of this is that the Group now have several suppliers to manage, a multitude of contract agreements per site/asset with numerous variances in components and contract terms such as (not limited to), contract start/end dates, notice durations etc.

The aim of this procurement is to work with the successful supplier to manage this commodity area in a holistic and strategic way. The successful supplier will need to consider the role of gaining our existing estate of equipment, including the need to exit existing contract agreements with other incumbent suppliers. Working under either a Master Operating Lease Agreement for lease options or Main terms and Conditions for outright purchases. For all sites across Places for People Group, the full estate of assets will be managed tactically to enable many advantages for example, the ability to redeploy assets from one site to another.

This procurement is being undertaken by Places for People Group the contracting authority for itself and as lead authority for the benefit of other organisations that will be set out in the contract notice.

Places for People Group have identified their requirements for commercial laundry equipment and associated services, encompassing the needs of Places for People Group properties and all other Group companies (including future acquisitions).

Places for People Group proposes to establish a sound and stable relationship with the supplier to undertake provision of the Goods and Services for a duration of 5 years with an option to extend for a further 5 years based on satisfactory performance against the agreed SLA/KPI’s. The service and performance will be reviewed every 12 months as a minimum.

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4, The Pavilions

Preston

PR2 2YB

UK

Person cyswllt: Emily Horrocks

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: emily.horrocks@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.placesforpeople.co.uk

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Installation-services-of-laundry-washing%2C-dry-cleaning-and-drying-machines./2SGF742SNZ


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-title/2SGF742SNZ


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Commercial Laundry Equipment and Maintenance

II.1.2) Prif god CPV

51543400

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People Group are seeking to appoint a sole supplier of commercial laundry equipment and maintenance services and as such, wish to form a contract which will be utilised and owned by Places for People Group. It is intended that this contract will be used to meet the needs of Places for People Group and their Group subsidiaries for commercial laundry assets (including servicing and maintenance aspects).

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 450 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People Group are seeking to appoint a sole supplier of commercial laundry equipment and maintenance services and as such, wish to form a contract which will be utilised and owned by Places for People Group. It is intended that this contract will be used to meet the needs of Places for People Group and their Group subsidiaries for commercial laundry assets (including servicing and maintenance aspects).

The successful supplier will need to be able to provide a national service and supply across all UK postcodes for all of the services of a commercial laundry equipment provider across the below streams:

•Commercial Washing Equipment

•Commercial Dryer Equipment

•Duct Cleaning (a standard service to applicable equipment)

•Commercial Laundry payment systems

•Commercial Laundry asset management (including a customer portal asset interfaces)

•Commercial Laundry equipment servicing

•Commercial Laundry equipment consultancy (new/existing sites)

•Commercial Laundry equipment project management (including the project management of existing assets and associated contracts)

This supplier either directly or via their fully managed supply chain partners will provide a one stop shop for all the commercial laundry equipment streams outlined in this; and the accompanying tender documents.

Places for People Group’s current estate of Commercial Laundry Equipment and Services is with several different suppliers across the UK. This estate has grown and expanded through individual site level requirements over many years. The consequence of this is that the Group now have several suppliers to manage, a multitude of contract agreements per site/asset with numerous variances in components and contract terms such as (not limited to), contract start/end dates, notice durations etc.

The aim of this procurement is to work with the successful supplier to manage this commodity area in a holistic and strategic way. The successful supplier will need to consider the role of gaining our existing estate of equipment, including the need to exit existing contract agreements with other incumbent suppliers. Working under either a Master Operating Lease Agreement for lease options or Main terms and Conditions for outright purchases. For all sites across Places for People Group, the full estate of assets will be managed tactically to enable many advantages for example, the ability to redeploy assets from one site to another.

This procurement is being undertaken by Places for People Group the contracting authority for itself and as lead authority for the benefit of other organisations that will be set out in the contract notice.

Places for People Group have identified their requirements for commercial laundry equipment and associated services, encompassing the needs of Places for People Group properties and all other Group companies (including future acquisitions).

Places for People Group proposes to establish a sound and stable relationship with the supplier to undertake provision of the Goods and Services for a duration of 5 years with an option to extend for a further 5 years based on satisfactory performance against the agreed SLA/KPI’s. The service and performance will be reviewed every 12 months as a minimum.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Criterion 1 / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Criterion 1 / Pwysoliad: 40

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 450 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 60

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

Places for People Group proposes to establish a sound and stable relationship with the supplier to undertake provision of the Goods and Services for a duration of 5 years with an option to extend for a further 5 years based on satisfactory performance against the agreed SLA/KPI’s. The service and performance will be reviewed every 12 months as a minimum.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contracting authority has the option to extend for a further 5 years based on satisfactory performance against the agreed SLA/KPI’s.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://placesforpeople.delta-esourcing.com/respond/2SGF742SNZ

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

See Appendix 2 Minimum Requirements

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 19/10/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Rhaid i’r tendr fod yn ddilys tan: 02/01/2026

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 19/10/2023

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://placesforpeople.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Installation-services-of-laundry-washing%2C-dry-cleaning-and-drying-machines./2SGF742SNZ" target="_blank">https://placesforpeople.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Installation-services-of-laundry-washing%2C-dry-cleaning-and-drying-machines./2SGF742SNZ</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://placesforpeople.delta-esourcing.com/respond/2SGF742SNZ" target="_blank">https://placesforpeople.delta-esourcing.com/respond/2SGF742SNZ</a>

GO Reference: GO-2023915-PRO-23897945

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

Royal Court of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court of England and Wales

Royal Court of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Cabinet Office

70 Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: emily.horrocks@placesforpeople.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
51543400Installation services of laundry washing, dry-cleaning and drying machinesInstallation services of textile-, clothing- and leather-production machinery

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru