Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Supported Living FPS

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 16 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 16 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-03fd45
Cyhoeddwyd gan:
Rotherham Metropolitan Borough Council
ID Awudurdod:
AA46390
Dyddiad cyhoeddi:
16 Medi 2023
Dyddiad Cau:
16 Tachwedd 2028
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

This will be building based Supported Living - where the Provider will provide onsite 24/7 background staff support in the Supported Living Service to all individuals in their own homes and/or shared accommodation and/or clustered accommodation on one site, or at various locations. All tenants will have the right to choose who supports them with one-to-one care and other support needs. All tenants in this category will require some form of constant 24-hour support or supervision.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Rotherham Metropolitan Borough Council

GB173552264

Riverside House, Main Street

Rotherham

S60 1AE

UK

Person cyswllt: Yvonne Dutton

Ffôn: +44 1709334165

E-bost: yvonne.dutton@rotherham.gov.uk

NUTS: UKE3

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.rotherham.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104118

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=53721&B=UK


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=53721&B=UK


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Supported Living FPS

Cyfeirnod: 22-129

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council is seeking applications from providers who may wish to join the Supported Living: Flexible Purchasing System (FPS). The intention is to appoint a range of providers with the capability and capacity to deliver Care and Support in a supported living setting.

Organisations can apply to join the FPS by registering at https://yortender.eu-supply.com/login.asp?B=YORTENDER and searching for project 59848.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 278 899 520.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

Ceidw’r awdurdod contractio yr hawl i ddyfarnu contractau gan gyfuno’r lotiau neu’r grwpiau o lotiau canlynol:

In any combination subject to the needs of individuals requiring service delivery.

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Supported Living for People with Learning Disabilities

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

85311000

85320000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE31


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the borough of Rotherham.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This will be building based Supported Living - where the Provider will provide onsite 24/7 background staff support in the Supported Living Service to all individuals in their own homes and/or shared accommodation and/or clustered accommodation on one site, or at various locations. All tenants will have the right to choose who supports them with one-to-one care and other support needs. All tenants in this category will require some form of constant 24-hour support or supervision.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: TBA

Maes prawf ansawdd: Price / Pwysoliad: TBA

Price / Pwysoliad:  TBA

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 278 899 520.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 17/11/2023

Diwedd: 16/11/2028

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The FPS will be established on the basis of an initial 5-year period; the system may continue beyond this date subject to further Cabinet approval, therefore the end date specified at II2.7 is provided as an indication only.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The FPS will be established on the basis of an initial 5-year period; the system may continue beyond this date subject to further Cabinet approval, therefore the end date specified at II2.7 is provided as an indication only.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Supported Living for Autistic People

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

85311000

85320000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE31


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the borough of Rotherham

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This will be a service for autistic people. The people accessing this service will have a range of needs.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: TBA

Price / Pwysoliad:  TBA

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 17/11/2023

Diwedd: 16/11/2028

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The FPS will be established on the basis of an initial 5-year period; the system may continue beyond this date subject to further Cabinet approval, therefore the end date specified at II2.7 is provided as an indication only.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The FPS will be established on the basis of an initial 5-year period; the system may continue beyond this date subject to further Cabinet approval, therefore the end date specified at II2.7 is provided as an indication only.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Future needs for Supported Living Care and Support

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

85300000

85310000

85311000

85320000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE31


Prif safle neu fan cyflawni:

Within the borough of Rotherham

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This will include miscellaneous contracts relating to future needs of autistic people and people with learning disabilities which may not naturally align to lots 1 and 2. This may include specific specialist requirements for example Dementia, combined learning disabilities and autism.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Social Value / Pwysoliad: TBA

Price / Pwysoliad:  TBA

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 278 899 520.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 17/11/2023

Diwedd: 16/11/2028

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The FPS will be established on the basis of an initial 5-year period; the system may continue beyond this date subject to further Cabinet approval, therefore the end date specified at II2.7 is provided as an indication only.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

The FPS will be established on the basis of an initial 5-year period; the system may continue beyond this date subject to further Cabinet approval, therefore the end date specified at II2.7 is provided as an indication only.

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

As stated in the application documentation or subsequent further competition documentation.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

As stated in the application documentation or subsequent further competition documentation.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 16/11/2028

Amser lleol: 00:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 16/11/2028

Amser lleol: 00:00

Place:

Applications will be downloaded from the FPS in what will be known as evaluation rounds as published in the application documentation.

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

16/11/2028

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Rotherham Metropolitan Borough Council is seeking suitably qualified applicants to be appointed onto the Flexible Purchasing System (FPS) for Supported Living.

The Supported Living services will be provided primarily for people with learning disabilities and autistic people but may also include people with additional support needs such as sensory impairment, physical disability, epilepsy, dementia, and additional mental ill health. Individuals with acquired brain injury may, where appropriate, be referred to the service.

The Council has a need to work with high quality supported living provision across the borough and establish a model which will enable the following:

• A flexible approach to engage with multiple suppliers in the market.

• Cost savings through increased competition.

• Opportunity to stimulate development in the Supported Living Market.

• Potential to increase access for Rotherham’s small-medium enterprises.

• Support the delivery of Rotherham Council’s social value ambition.

The FPS will comprise of a number of separate Lots. Lots may be added at any point throughout the lifetime of the FPS and the application documentation will be updated accordingly. Applicants can apply to join one or more lots and can be successfully appointed to one or more lots subject to any updates to the rules published. There is no limited to the number of organisations that can be appointed to the FPS.

The current estimated value of expenditure to be generated via the FPS including extensions is: £13,944,976.00 per annum which is based on the 2023/24 budgets. The advertised amount will be £278,899,520 based on an estimation of the annual contract value multiplied by 20 years subject to Cabinet approval to continue with the FPS

It is anticipated that the Flexible Purchasing System will commence on 17/11/2023 and will run for a period of 60 months/5 years making the initial expiry date 16/11/2028. This period is an estimate only, the Council may continue to use the Flexible Purchasing System beyond that if it wishes to do so, subject to further Cabinet approval.

Organisations applying for this FPS must commit to supporting the Council's Social Value Policy and support this agenda by committing to deliver Social Value additionality as a result of the services commissioned via this FPS.

RMBC is acting as the lead authority to appoint providers for the provision of the services detailed in the application documentation. Applicants should also be aware that NHS South Yorkshire Integrated Care Board is named as a Permitted Purchaser and may choose to access the Flexible Purchasing System and may create additional lots within the scope of Mental Health Recovery, without creating any obligation on behalf of them to do so. The Permitted Purchaser will be independently responsible for the award of their own contract, which may incorporate NHS Terms and Conditions.

Applicants must read the full application documentation pack before starting an application, the application pack can be downloaded free or charge via YORtender and searching for project number 59848.

The Council will update the application pack and supporting information from time to time as required in order to meet the needs of the services required.

The FPS will allow the Council to purchase placement arrangements on the request of the individual Service User or subject to the needs and requirements of an individual. The purchasing activity is known as a call off agreement and can be completed as follows:

(a) Direct award – choice, best interests and other grounds.

(b) Mini competitions:

The further competition documentation will contain the relevant evaluation criteria to be assessed which will be determined on a competition by competition basis as required.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

The Royal Courts of Justice, The Strand,

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

Precise information on deadline(s) for lodging appeals: The Contracting Authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period at the point information on the award of the Contract is communicated to tenderers. Applicants who are unsuccessful shall be informed by the Contracting Authority as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the applicant was unsuccessful. If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order the Contracting Authority to amend any document and may award damages. If the Contract has been entered into, the Court may, depending on the circumstances, award damages, make a declaration of ineffectiveness, order the Contracting Authority to pay a fine, and/or order that the duration of the Contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court

The Royal Courts of Justice, The Strand,

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

15/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85320000 Gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig
85310000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig
85300000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol
85311000 Gwasanaethau gwaith cymdeithasol gyda llety Gwasanaethau gwaith cymdeithasol
85000000 Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol Gwasanaethau eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
yvonne.dutton@rotherham.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.