Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Provision of Physiotherapy Services

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 18 Medi 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134808
Cyhoeddwyd gan:
South Wales Fire and Rescue Service
ID Awudurdod:
AA0360
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
13 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

SWFRS are seeking to appoint a physiotherapist to be located at our Occupational Health Unit at Pontyclun. The current service provision is one day per week on site at the Occupational Health Unit, with a view to extending to 2 days per week budget allowing.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


South Wales Fire and Rescue Service

South Wales Fire and Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant,

Llantrisant

CF72 8LX

UK

Julie Snooks

+44 1443232082


+44 1443232180
https://www.southwales-fire.gov.uk
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Physiotherapy Services

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

SWFRS are seeking to appoint a physiotherapist to be located at our Occupational Health Unit at Pontyclun. The current service provision is one day per week on site at the Occupational Health Unit, with a view to extending to 2 days per week budget allowing.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134808.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85142100 Physiotherapy services
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

The contract will be for an initial period of 2 years with an option to extend for 24 months.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per ITT

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

SWT034

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     13 - 10 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   31 - 10 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:134808)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT Part 1 - English
ITT Part 2 - English
Appendix 1 - Business Continuity Audit Report (Light Touch)
Appendix 2 - South Wales FRS - Contract Terms and Conditions for Goods and Services

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  18 - 09 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85142100 Gwasanaethau ffisiotherapi Gwasanaethau parameddygol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
13 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
South Wales Fire and Rescue Service
Dyddiad cyhoeddi:
22 Tachwedd 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
South Wales Fire and Rescue Service

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

doc
doc597.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
doc
doc617.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.