Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cyfarthfa Castle and Cyfarthfa Infant School Heating Project
OCID: ocds-kuma6s-134885
ID yr Awdurdod: AA0347
Cyhoeddwyd gan: Merthyr Tydfil County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The contract will replace heating boilers and upgrade heating controls at Cyfarthfa Castle and Infant School.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Merthyr Tydfil County Borough Council

Civic Centre, Castle Street,

Merthyr Tydfil

CF47 8AN

UK

Corporate Procurement

+44 1685725000


http://www.merthyr.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cyfarthfa Castle and Cyfarthfa Infant School Heating Project

2.2

Disgrifiad o'r contract

The contract will replace heating boilers and upgrade heating controls at Cyfarthfa Castle and Infant School.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


ecm_139749
F P Hurley & Sons Ltd

F P Hurley & Sons Ltd, Queens Rd Bridgend Industrial Estate,

Bridgend

CF313UT

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_103664

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  11 - 09 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:134885)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  18 - 09 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45331000Heating, ventilation and air-conditioning installation workPlumbing and sanitary works

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru