Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Cyfarthfa Castle and Cyfarthfa Infant School Heating Project

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 18 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134885
Cyhoeddwyd gan:
Merthyr Tydfil County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0347
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

The contract will replace heating boilers and upgrade heating controls at Cyfarthfa Castle and Infant School.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Merthyr Tydfil County Borough Council

Civic Centre, Castle Street,

Merthyr Tydfil

CF47 8AN

UK

Corporate Procurement

+44 1685725000


http://www.merthyr.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Cyfarthfa Castle and Cyfarthfa Infant School Heating Project

2.2

Disgrifiad o'r contract

The contract will replace heating boilers and upgrade heating controls at Cyfarthfa Castle and Infant School.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


ecm_139749
F P Hurley & Sons Ltd

F P Hurley & Sons Ltd, Queens Rd Bridgend Industrial Estate,

Bridgend

CF313UT

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

itt_103664

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  11 - 09 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:134885)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  18 - 09 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45331000 Gwaith gosod systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru Gwaith plymwr a gwaith glanweithiol

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.