Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)

Estates Projects Framework

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 18 Medi 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134876
Cyhoeddwyd gan:
Cardiff University
ID Awudurdod:
AA0258
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

This notice refers to the Estates Projects Framework (Main Contractors). Cardiff University is looking to establish multiple Contractors Frameworks covering Projects and Minor Works. These will be multi Lot, multiple supplier frameworks for both Estates Projects and ‘Estates Minor Works. The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes. The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, (09.30 – 11:30) CPV: 45210000, 45214400, 45453000, 45214400, 45453000, 45214400, 45453000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road

Cardiff

CF24 0DE

UK

Ffôn: +44 2920879648

E-bost: PriceJK@cardiff.ac.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0258

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Estates Projects Framework

Cyfeirnod: CU.1429.JP

II.1.2) Prif god CPV

45210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

This notice refers to the Estates Projects Framework (Main Contractors).

Cardiff University is looking to establish multiple Contractors Frameworks covering Projects and Minor Works. These will be multi Lot, multiple supplier frameworks for both Estates Projects and ‘Estates Minor Works.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, (09.30 – 11:30)

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 48 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Main Contractor Residential Campus

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45214400

45453000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Main Contractor Value Band - GBP 200,000 to GBP 1,500,000 – Residential Campus.

The University has a diverse property portfolio ranging in age with a mixture of in-house and external contractors currently undertaking planned development, refurbishment, and maintenance activities.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The Framework will consist of three separate lots of multi discipline contractors (Main Contractors and their associated MEP subcontractors) to reflect the anticipated scope of projects/programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

This PIN is not a call for competition.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Main Contractor, Academic Campus

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45214400

45453000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Main Contractor Value Band GBP 200,000 to GBP 1,5000,000 – Academic Campus

The University has a diverse property portfolio ranging in age with a mixture of in-house and external contractors currently undertaking planned development, refurbishment, and maintenance activities.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The Framework will consist of three separate lots of multi discipline contractors (Main Contractors and their associated MEP subcontractors) to reflect the anticipated scope of projects/programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30.

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

This PIN is not a call for competition.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Main Contractor, Residential and Academic Campuses

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45214400

45453000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Main Contractor, Value Band - GBP 1,500,000 to GBP 5,000,000 - Residences and Academic Campuses.

The University has a diverse property portfolio ranging in age with a mixture of in-house and external contractors currently undertaking planned development, refurbishment, and maintenance activities.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The Framework will consist of three separate lots of multi discipline contractors (Main Contractors and their associated MEP subcontractors) to reflect the anticipated scope of projects/programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30.

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

This PIN is not a call for competition.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

10/11/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30.

The objectives for the day are;

Allow the University to provide clarity on the requirements of each Framework and Lots within it as well as how it aligns to the Estates future strategy.

Gauge and generate interest around the contract opportunities and assess the suppliers ability to support the indicative timelines

Obtain feedback and answer any questions on the requirement as currently defined.

Provide an opportunity for suppliers to raise and concerns they may have.

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

Suppliers interested in attending the supplier day must send an expression of interest via the In-Tend Portal. Once registered please complete the registration form and return via the correspondence function within the system. Suppliers will be limited to 2 attendees per Lot.

The deadline for registering attendance at the event is Thursday 12 October 2023 at 1700 (5pm). The University reserves the right to reject an application to attend sent after this time.

This PIN is not a call for competition.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134876.

(WA Ref:134876)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
45210000 Gwaith adeiladu adeiladau Gwaith ar gyfer gwaith adeiladau cyflawn neu rannol a gwaith peirianneg sifil
45214400 Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau prifysgol Gwaith adeiladu ar gyfer adeiladau sy’n gysylltiedig ag addysg ac ymchwil
45453000 Gwaith atgyweirio ac ailwampio Math arall o waith cwblhau adeilad

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
PriceJK@cardiff.ac.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.