Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Estates Projects Framework
OCID: ocds-kuma6s-134876
ID yr Awdurdod: AA0258
Cyhoeddwyd gan: Cardiff University
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: This notice refers to the Estates Projects Framework (Main Contractors).
Cardiff University is looking to establish multiple Contractors Frameworks covering Projects and Minor Works. These will be multi Lot, multiple supplier frameworks for both Estates Projects and ‘Estates Minor Works.
The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.
The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, (09.30 – 11:30)
CPV: 45210000, 45214400, 45453000, 45214400, 45453000, 45214400, 45453000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Cardiff University

Procurement Services, McKenzie House, 30-36 Newport Road

Cardiff

CF24 0DE

UK

Ffôn: +44 2920879648

E-bost: PriceJK@cardiff.ac.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.cardiff.ac.uk/business/why-work-with-us/for-suppliers

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0258

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/aspx/Home


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Estates Projects Framework

Cyfeirnod: CU.1429.JP

II.1.2) Prif god CPV

45210000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwaith

II.1.4) Disgrifiad byr

This notice refers to the Estates Projects Framework (Main Contractors).

Cardiff University is looking to establish multiple Contractors Frameworks covering Projects and Minor Works. These will be multi Lot, multiple supplier frameworks for both Estates Projects and ‘Estates Minor Works.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, (09.30 – 11:30)

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 48 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Main Contractor Residential Campus

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45214400

45453000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Main Contractor Value Band - GBP 200,000 to GBP 1,500,000 – Residential Campus.

The University has a diverse property portfolio ranging in age with a mixture of in-house and external contractors currently undertaking planned development, refurbishment, and maintenance activities.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The Framework will consist of three separate lots of multi discipline contractors (Main Contractors and their associated MEP subcontractors) to reflect the anticipated scope of projects/programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

This PIN is not a call for competition.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Main Contractor, Academic Campus

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45214400

45453000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Main Contractor Value Band GBP 200,000 to GBP 1,5000,000 – Academic Campus

The University has a diverse property portfolio ranging in age with a mixture of in-house and external contractors currently undertaking planned development, refurbishment, and maintenance activities.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The Framework will consist of three separate lots of multi discipline contractors (Main Contractors and their associated MEP subcontractors) to reflect the anticipated scope of projects/programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30.

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

This PIN is not a call for competition.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Main Contractor, Residential and Academic Campuses

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

45214400

45453000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL22


Prif safle neu fan cyflawni:

Cardiff University

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Main Contractor, Value Band - GBP 1,500,000 to GBP 5,000,000 - Residences and Academic Campuses.

The University has a diverse property portfolio ranging in age with a mixture of in-house and external contractors currently undertaking planned development, refurbishment, and maintenance activities.

The aim of this Procurement is to establish a Framework of pre-qualified suitably experienced Contractors, which will enable the University to call off works activities on an 'as required' basis. The Framework will be used to deliver both Residential and Academic refurbishment projects/programmes. The works may include refurbishment, Fire Strategy improvements and maintenance programmes.

The Framework will consist of three separate lots of multi discipline contractors (Main Contractors and their associated MEP subcontractors) to reflect the anticipated scope of projects/programmes.

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30.

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

This PIN is not a call for competition.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

10/11/2023

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The University are hosting an in-person only, supplier and sector engagement day on Monday 16 October 2023, 09.30 – 11:30.

The objectives for the day are;

Allow the University to provide clarity on the requirements of each Framework and Lots within it as well as how it aligns to the Estates future strategy.

Gauge and generate interest around the contract opportunities and assess the suppliers ability to support the indicative timelines

Obtain feedback and answer any questions on the requirement as currently defined.

Provide an opportunity for suppliers to raise and concerns they may have.

In order to register your attendance and for more information please register your interest against the opportunity via Cardiff University e-tendering portal: In-Tend

https://in-tendhost.co.uk/cardiffuniversity/

Suppliers interested in attending the supplier day must send an expression of interest via the In-Tend Portal. Once registered please complete the registration form and return via the correspondence function within the system. Suppliers will be limited to 2 attendees per Lot.

The deadline for registering attendance at the event is Thursday 12 October 2023 at 1700 (5pm). The University reserves the right to reject an application to attend sent after this time.

This PIN is not a call for competition.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134876.

(WA Ref:134876)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

18/09/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: PriceJK@cardiff.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45210000Building construction workWorks for complete or part construction and civil engineering work
45214400Construction work for university buildingsConstruction work for buildings relating to education and research
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru