Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Learning Technologist
OCID: ocds-kuma6s-134869
ID yr Awdurdod: AA0484
Cyhoeddwyd gan: Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 18/09/23
Dyddiad Cau: 16/10/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Ie
Crynodeb: Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a partner to collaborate on the introduction and implementation of modern and inclusive learning technology solutions that enhance our operational effectiveness. Our goal is to enhance training / learning methodologies whilst improving accessibility and fostering a continuous learning and immersive environment for our operational personnel. We invite suitably experienced vendors to submit proposals that align with our Aims and Objectives.
Please see ITT Part 1 in the additional documents area for further details.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement , Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Helen Rees

+44 3706060699


http://www.mawwfire.gov.uk
https://sell2wales.gov.wales
https://sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Learning Technologist

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a partner to collaborate on the introduction and implementation of modern and inclusive learning technology solutions that enhance our operational effectiveness. Our goal is to enhance training / learning methodologies whilst improving accessibility and fostering a continuous learning and immersive environment for our operational personnel. We invite suitably experienced vendors to submit proposals that align with our Aims and Objectives.

Please see ITT Part 1 in the additional documents area for further details.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134869.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
73000000 Research and development services and related consultancy services
75250000 Fire-brigade and rescue services
75251000 Fire-brigade services
80000000 Education and training services
80400000 Adult and other education services
80420000 E-learning services
80500000 Training services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see ITT Part 1 document within the Additional Documents area for full details.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per ITT Part 1

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT31

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 10 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   06 - 11 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:134869)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see ITT Part 1 - Social Value Question

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=134869

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT-Part-1-Learning-Technologist-Final-Version
ITT-Part-2-Learning-Technologist-Final-Version
Appendix-1-Welsh-Language-Standards-Questionnaire
Appendix-2-MAWWFRA-Contract-Terms-and-Conditions-for-Goods-and-Services-August-2023

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  18 - 09 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80400000Adult and other education servicesEducation and training services
80000000Education and training servicesEducation
80420000E-learning servicesAdult and other education services
75250000Fire-brigade and rescue servicesProvision of services to the community
75251000Fire-brigade servicesFire-brigade and rescue services
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
18/09/23ITT-Part-1-Learning-Technologist-Final-VersionITT Part 1153.05 KB4
18/09/23ITT-Part-2-Learning-Technologist-Final-VersionITT Part 2158.43 KB3
18/09/23Appendix-1-Welsh-Language-Standards-QuestionnaireAppendix 1 - Welsh Language Standards Questionnaire119.71 KB3
18/09/23Appendix-2-MAWWFRA-Contract-Terms-and-Conditions-for-Goods-and-Services-August-2023Appendix 2 - Terms and Conditions for Goods and Services236.46 KB3

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru