Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Provision of Learning Technologist

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 18 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 18 Medi 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134869
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
16 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a partner to collaborate on the introduction and implementation of modern and inclusive learning technology solutions that enhance our operational effectiveness. Our goal is to enhance training / learning methodologies whilst improving accessibility and fostering a continuous learning and immersive environment for our operational personnel. We invite suitably experienced vendors to submit proposals that align with our Aims and Objectives. Please see ITT Part 1 in the additional documents area for further details.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement , Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Helen Rees

+44 3706060699


http://www.mawwfire.gov.uk
https://sell2wales.gov.wales
https://sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Learning Technologist

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking a partner to collaborate on the introduction and implementation of modern and inclusive learning technology solutions that enhance our operational effectiveness. Our goal is to enhance training / learning methodologies whilst improving accessibility and fostering a continuous learning and immersive environment for our operational personnel. We invite suitably experienced vendors to submit proposals that align with our Aims and Objectives.

Please see ITT Part 1 in the additional documents area for further details.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134869.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

48000000 Software package and information systems
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
73000000 Research and development services and related consultancy services
75250000 Fire-brigade and rescue services
75251000 Fire-brigade services
80000000 Education and training services
80400000 Adult and other education services
80420000 E-learning services
80500000 Training services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see ITT Part 1 document within the Additional Documents area for full details.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

As per ITT Part 1

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWT31

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     16 - 10 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   06 - 11 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:134869)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Please see ITT Part 1 - Social Value Question

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=134869

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITT-Part-1-Learning-Technologist-Final-Version
ITT-Part-2-Learning-Technologist-Final-Version
Appendix-1-Welsh-Language-Standards-Questionnaire
Appendix-2-MAWWFRA-Contract-Terms-and-Conditions-for-Goods-and-Services-August-2023

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  18 - 09 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
75250000 Brigâd dân a gwasanaethau achub Darparu gwasanaethau i’r gymuned
80000000 Gwasanaethau addysg a hyfforddiant Addysg
80400000 Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
75251000 Gwasanaethau brigâd dân Brigâd dân a gwasanaethau achub
80420000 Gwasanaethau e-ddysgu Gwasanaethau addysg oedolion a gwasanaethau addysg eraill
80500000 Gwasanaethau hyfforddi Gwasanaethau addysg a hyfforddiant
72000000 Gwasanaethau TG: ymgynghori, datblygu meddalwedd, y Rhyngrwyd a chymorth Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig
73000000 Gwasanaethau ymchwil a datblygu a gwasanaethau ymgynghori cysylltiedig Ymchwil a Datblygu
48000000 Systemau pecynnau meddalwedd a gwybodaeth Gwasanaethau Cyfrifiadurol a Chysylltiedig

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
18 Medi 2023
Dyddiad Cau:
16 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
09 Ionawr 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx158.43 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx153.05 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx119.71 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.