Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Medical Preparation Programme
OCID: ocds-kuma6s-118833
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 19/09/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) recognises that access to medical careers by students in the South Wales valleys area is low due in part to both aspiration and role models. The Health Board (HB) has devised a programme that supports local year 13 school children/college students who wish to consider healthcare, such as medicine, as a career.
The programme is designed to widen the access for Year 13 students living and being educated, in Gwent and to develop the skills and confidence they need to enter a career in healthcare at university or medical school. The course is offered to state providers only.
The programme, run annually, is aimed at sixth form (Year 13) students at school or college who are applying for university/medical school.
NOTE:The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.To obtain further information
record your interest on Sell2Wales at
https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

NWSSP Procurement, 4-5 Charnwood Court,, Heol Billingsley, Parc Nantgarw,

Cardiff

CF15 7QZ

UK

Hannah Shotton

+44 1443848585

hannah.shotton@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Medical Preparation Programme

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) recognises that access to medical careers by students in the South Wales valleys area is low due in part to both aspiration and role models. The Health Board (HB) has devised a programme that supports local year 13 school children/college students who wish to consider healthcare, such as medicine, as a career.

The programme is designed to widen the access for Year 13 students living and being educated, in Gwent and to develop the skills and confidence they need to enter a career in healthcare at university or medical school. The course is offered to state providers only.

The programme, run annually, is aimed at sixth form (Year 13) students at school or college who are applying for university/medical school.

NOTE:The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process.To obtain further information

record your interest on Sell2Wales at

https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=113713

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80000000 Education and training services
80300000 Higher education services
80320000 Medical education services
80400000 Adult and other education services
80430000 Adult-education services at university level
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Uhealth Ltd

151-153 Gloucester Terrace,

London

W26DX

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

ABU-ITT-49612

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  04 - 05 - 2022

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:134897)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  19 - 09 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: hannah.shotton@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80400000Adult and other education servicesEducation and training services
80430000Adult-education services at university levelAdult and other education services
80000000Education and training servicesEducation
80300000Higher education servicesEducation and training services
80320000Medical education servicesHigher education services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR390214: Medical Preparation Programme
Dyddiad Cyhoeddi: 02/03/22
Dyddiad Cau: 14/03/22
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
SEP450957: Medical Preparation Programme
Dyddiad Cyhoeddi: 19/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru