Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Ddyfarnu Contract

Purchase of Christmas Lights (Column Motifs)

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 19 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 19 Medi 2023

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-133538
Cyhoeddwyd gan:
City & County of Swansea
ID Awudurdod:
AA0254
Dyddiad cyhoeddi:
19 Medi 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Swansea Council is looking to purchase a number of column motifs to compliment its City Centre Christmas Lights scheme.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

Procurement

+44 1792637242


http://www.swansea.gov.uk/dobusiness

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Purchase of Christmas Lights (Column Motifs)

2.2

Disgrifiad o'r contract

Swansea Council is looking to purchase a number of column motifs to compliment its City Centre Christmas Lights scheme.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31500000 Lighting equipment and electric lamps
31520000 Lamps and light fittings
31522000 Christmas tree lights
31524210 Wall lights
31527200 Exterior lights
31527260 Lighting systems
31531000 Light bulbs
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


CCS/23/135
Lite Ltd.

Unit 2, Farrignton Place, Rossendale Road Industrial Estate,

Burnley

BB115TY

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/23/135

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 08 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:134911)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  19 - 09 - 2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
31531000 Bylbiau golau Cydrannau lampau a chyfarpar goleuo
31500000 Cyfarpar goleuo a lampau trydan Peiriannu, cyfarpar, offer a defnyddiau traul trydanol; goleuadau
31527200 Goleuadau allanol Sbotoleuadau
31522000 Goleuadau coeden Nadolig Lampau a ffitiadau golau
31524210 Goleuadau wal Ffitiadau goleuadau nenfwd neu wal
31520000 Lampau a ffitiadau golau Cyfarpar goleuo a lampau trydan
31527260 Systemau goleuo Sbotoleuadau

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
27 Gorffennaf 2023
Dyddiad Cau:
16 Awst 2023 00:00
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Enw Awdurdod:
City & County of Swansea
Dyddiad cyhoeddi:
19 Medi 2023
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw Awdurdod:
City & County of Swansea

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
N/a
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.