Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Purchase of Christmas Lights (Column Motifs)
OCID: ocds-kuma6s-133538
ID yr Awdurdod: AA0254
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 19/09/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Swansea Council is looking to purchase a number of column motifs to compliment its City Centre Christmas Lights scheme.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

Procurement

+44 1792637242


http://www.swansea.gov.uk/dobusiness

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Purchase of Christmas Lights (Column Motifs)

2.2

Disgrifiad o'r contract

Swansea Council is looking to purchase a number of column motifs to compliment its City Centre Christmas Lights scheme.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

31500000 Lighting equipment and electric lamps
31520000 Lamps and light fittings
31522000 Christmas tree lights
31524210 Wall lights
31527200 Exterior lights
31527260 Lighting systems
31531000 Light bulbs
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


CCS/23/135
Lite Ltd.

Unit 2, Farrignton Place, Rossendale Road Industrial Estate,

Burnley

BB115TY

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/23/135

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  24 - 08 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:134911)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  19 - 09 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
31522000Christmas tree lightsLamps and light fittings
31527200Exterior lightsSpotlights
31520000Lamps and light fittingsLighting equipment and electric lamps
31531000Light bulbsParts of lamps and lighting equipment
31500000Lighting equipment and electric lampsElectrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
31527260Lighting systemsSpotlights
31524210Wall lightsCeiling or wall light fittings

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JUL444832: Purchase of Christmas Lights (Column Motifs)
Dyddiad Cyhoeddi: 27/07/23
Dyddiad Cau: 16/08/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
SEP450963: Purchase of Christmas Lights (Column Motifs)
Dyddiad Cyhoeddi: 19/09/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru