Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF02 Hysbysiad Contract

Servicing, Maintenance and Replacement of Heating and Catering Equipment

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 25 Medi 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 25 Medi 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-134510
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
25 Medi 2023
Dyddiad Cau:
23 Hydref 2023
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment. CPV: 50531100, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621221, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000, 44621200, 42160000, 44620000, 44621220, 45331110, 50531100, 45259300, 50720000, 50883000.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue

Carmarthen

SA31 1SP

UK

Ffôn: +44 3706060699

E-bost: procurement@mawwfire.gov.uk

Ffacs: +44 1267220562

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.mawwfire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0484

I.1) Enw a chyfeiriad

Welsh Ambulance Services NHS Trust

Ty Elwy, Unit 7 Richard Davies Road, St Asaph Business Park

St Asaph

LL17 0LJ

UK

Person cyswllt: Kataya Miura

E-bost: kataya.miura@wales.nhs.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.ambulance.wales.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=

I.1) Enw a chyfeiriad

Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys

Police Headquarters, PO Box 99, Llangunnor

Carmarthen

SA31 2PF

UK

Ffôn: +44 1267226540

E-bost: faye.ryan@dyfed-powys.police.uk

NUTS: UKL1

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.dyfed-powys.police.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0385

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Mae mynediad at y dogfennau caffael yn gyfyngedig. Gellir cael rhagor o wybodaeth yn:

http://www.sell2wales.gov.wales


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

http://www.sell2wales.gov.wales


I.4) Y math o awdurdod contractio

Arall: Emergency Services

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Emergency Services

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Servicing, Maintenance and Replacement of Heating and Catering Equipment

Cyfeirnod: MWEU39

II.1.2) Prif god CPV

50531100

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 2 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Mid and West Wales Fire and Rescue Authority area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

A further 3 optional one-year extension periods being available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

The Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621221

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the The Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

A further 3 optional one-year extension periods being available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Welsh Ambulance Service NHS Trust (North)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Welsh Ambulance Service NHS Trust (North) area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

A further 3 optional one-year extension periods being available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Welsh Ambulance Service NHS Trust (Central & West)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Welsh Ambulance Service NHS Trust (Central & West) area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

A further 3 optional one-year extension periods being available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Welsh Ambulance Service NHS Trust (South & East)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

44621200

42160000

44620000

44621220

45331110

50531100

45259300

50720000

50883000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

All sites within the Welsh Ambulance Service NHS Trust (South & East) area

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority on behalf of themselves, the Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys and the Welsh Ambulance Service NHS Trust are seeking tenders for the provision of servicing, maintenance and replacement of heating and catering equipment.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

A further 3 optional one-year extension periods being available

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 23/10/2023

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 23/10/2023

Amser lleol: 12:00

Place:

Procurement Department

Gwybodaeth am bersonau awdurdodedig a'r weithdrefn agor:

Members of the procurement department

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Ydy

Amseriad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau pellach:

September 2029

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=134510.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at http://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

As per ITT Part 1 Social Value Question

(WA Ref:134510)

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=134510

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

25/09/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
44621200 Boeleri Rheiddiaduron a boeleri
44621220 Boeleri gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri
44621221 Cydrannau boeleri gwres canolog Rheiddiaduron a boeleri
45259300 Gwaith atgyweirio a chynnal a chadw gweithfeydd gwresogi Atgyweirio a chynnal a chadw peiriannau
42160000 Gwaith gosod boeleri Peiriannau ar gyfer cynhyrchu a defnyddio pwer mecanyddol
45331110 Gwaith gosod boeleri Gwaith gosod systemau gwresogi, awyru ac aerdymheru
50531100 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw boeleri Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer peiriannau nad ydynt yn drydanol
50883000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar arlwyo Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw cyfarpar gwesty a bwyty
50720000 Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw systemau gwres canolog Gwasanaethau atgyweirio a chynnal a chadw gwaith gosod adeiladau
44620000 Rheiddiaduron a boeleri gwres canolog a’u rhannau Tanciau, cronfeydd a chynwysyddion; rheiddiaduron a boeleri gwres canolog

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1018 Abertawe
1022 Caerdydd a Bro Morgannwg
1013 Conwy a Sir Ddinbych
1015 Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016 Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000 CYMRU
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020 Dwyrain Cymru
1010 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012 Gwynedd
1017 Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024 Powys
1021 Sir Fynwy a Chasnewydd
1023 Sir y Fflint a Wrecsam
1011 Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu dogfennau

Manylion hysbysiad
Dyddiad cyhoeddi:
25 Medi 2023
Dyddiad Cau:
23 Hydref 2023 00:00
Math o hysbysiad:
SF02 Hysbysiad Contract
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
Dyddiad cyhoeddi:
21 Rhagfyr 2023
Math o hysbysiad:
SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw Awdurdod:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx15.24 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
pdf
pdf90.25 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx14.03 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx12.56 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx13.13 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx17.50 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx15.72 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx31.03 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx25.48 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
ods
ods16.75 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
xlsx
xlsx16.07 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx28.29 KB
Gofyn am fformat gwahanol.
docx
docx117.29 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.