Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Rheoliadau Caffael Ewropeaidd a'r DU

Mae angen adnodd gweld PDF ar rai o'r ffeiliau sydd ar y dudalen hon. Os nad oes gennych un eisoes, gallwch lawrlwytho darllenwr Adobe am ddim

Mae caffael cyhoeddus yn y DU a gweddill yr Undeb Ewropeaidd yn cael ei lywodraethu gan nifer o Gyfarwyddebau a Rheoliadau a weithredir wedyn mewn deddfwriaeth genedlaethol. Mae'r tabl isod yn rhestru'r Cyfarwyddebau perthnasol a Rheoliadau'r DU sy'n eu gwneud yn ofyniad cyfreithiol yn y DU. Mae testun llawn pob un o'r rheoliadau hyn ar gael drwy glicio ar yr hyperddolen. Sylwer y darperir y rheoliadau yn Saesneg yn unig.

Deddfwriaeth Ewropeaidd Gweithredu yn y DU
Cyfarwyddeb Contractau Cyhoeddus 2014/24/EU
Gweithdrefnau ar gyfer dyfarnu contractau gweithiau cyhoeddus, contractau cyflenwi cyhoeddus a chontractau gwasanaethau cyhoeddus.
Offeryn Statudol 2015 Rhif 102
Rheoliadau Contractau Cyhoeddus 2015

Offeryn Statudol yr Alban 2015 Rhif 446
Rheoliadau Contractau Cyhoeddus (Yr Alban) 2015.

Offeryn Statudol yr Alban 2016 Rhif 47
Rheoliadau Diwygio Contractau Cyhoeddus (Yr Alban) 2016
Cyfarwyddeb Contractau Cyfleustodau 2014/25/EU
Gweithdrefnau endidau sy'n gweithredu yn y sectorau dŵr, ynni, trafnidiaeth a gwasanaethau post.
Offeryn Statudol 2016 Rhif 274
Rheoliadau Contractau Cyfleustodau 2016

Offeryn Statudol yr Alban 2016 Rhif 49
Rheoliadau Contractau Cyhoeddus (Yr Alban) 2016
Cyfarwyddeb Consesiynau 2014/23/EU
Gweithdrefnau dyfarnu contractau consesiynau gwaith a gwasanaethau.
Offeryn Statudol 2016 Rhif 273
Rheoliadau Contractau Consesiynau 2016

Offeryn Statudol yr Alban 2016 Rhif 65
Rheoliadau Contractau Consesiynau (Yr Alban) 2016

Offeryn Statudol yr Alban 2016 Rhif 125
Rheoliadau Diwygio Contractau Consesiynau (Yr Alban) 2016
Cyfarwyddeb Amddiffyn a Diogelwch 2009/81/EC
Gweithdrefnau endidau sy'n gweithredu ym meysydd amddiffyn a diogelwch.
Offeryn Statudol 2011 Rhif 1848
Rheoliadau Contractau Cyhoeddus Amddiffyn a Diogelwch 2011
Ffurflenni Safonol - Rheoliad 296/2015
RHEOLIAD GWEITHREDU COMISIYNAU (EU) 2015/1986 dyddiedig 11 Tachwedd 2015, sefydlu ffurflenni safonol ar gyfer cyhoeddi hysbysiadau ym maes caffael cyhoeddus a diddymu Rheoliad Gweithredu (EU) Rhif 842/2011