Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Fideo

<< Nôl       

Ceisiadau ar y Cyd - Cyflwyniad

Gweithiodd Gwerth Cymru gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddatblygu’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd. Diben y Canllaw yw helpu consortia sy’n tendro am gontractau cyhoeddus ac mae wedi’i osod i lywio prynwyr a chyflenwyr drwy’r broses gaffael.