Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Canllawiau Fideo

Croeso i’n hadran ganllawiau fideo lle cewch gymysgedd o ganllawiau a brasluniau fideo, a ffeithluniau sy’n esbonio manteision a swyddogaethau GwerthwchiGymru.


Fideos Eraill

 Manylion

Dosbarthu eich dyfynbris Cyflym

Rhan 3 – Dosbarthu eich dyfynbris Cyflym

Dewisiwch eich Categoriau

Rhan 2 - Dewisiwch eich Categoriau

Creu eich Dyfynbris Cyflym

Rhan 1 - Creu eich Dyfynbris Cyflym

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Cwlbhewch eich proffiliau a cynnwys pob categori Busnes

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Proffiliau yn gywir a adlewyrchiad teg o'ch Busnes

Aston Martin, Sain Tathan – Fideo Top Gear (cynnwys allanol ar gael yn Saesneg yn unig)

Gwyliwch dathliad anhygoel o dreftadaeth Aston Martin, drwy ddod ag 28 Aston Martins arbennig sydd â gwerth gyfunol o £65 miliwn mewn ffilm a gynhyrchwyd i ddathlu trosglwyddo perchnogaeth y tri awyrendai yn Sain Tathan.

BW S2W Maze 1 Video CY

BW S2W Maze 1 Video CY

BW S2W Maze 2 Video CY

BW S2W Maze 2 Video CY

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Peidiwch a methu'r contractau a proffiliau diddorol

Ceisiadau ar y Cyd - Cyflwyniad

Gweithiodd Gwerth Cymru gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddatblygu’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd. Diben y Canllaw yw helpu consortia sy’n tendro am gontractau cyhoeddus ac mae wedi’i osod i lywio prynwyr a chyflenwyr drwy’r broses gaffael.

GwerthwchiGymru - Sut i ddechrau arni

Nawr eich bod wedi cofrestru gyda GwerthwchiGymru, rydych bellach dros hanner ffordd at ennill eich contract cyntaf drwy borth GwerthwchiGymru. Gwyliwch yr animeiddiad byr hwn i sicrhau eich bod yn cyrraedd pen y daith!