Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Canllawiau Fideo

Croeso i’n hadran ganllawiau fideo lle cewch gymysgedd o ganllawiau a brasluniau fideo, a ffeithluniau sy’n esbonio manteision a swyddogaethau GwerthwchiGymru.


Fideos Eraill

 Manylion

Aston Martin, Sain Tathan – Fideo Top Gear (cynnwys allanol ar gael yn Saesneg yn unig)

Gwyliwch dathliad anhygoel o dreftadaeth Aston Martin, drwy ddod ag 28 Aston Martins arbennig sydd â gwerth gyfunol o £65 miliwn mewn ffilm a gynhyrchwyd i ddathlu trosglwyddo perchnogaeth y tri awyrendai yn Sain Tathan.

BW S2W Maze 1 Video CY

BW S2W Maze 1 Video CY

BW S2W Maze 2 Video CY

BW S2W Maze 2 Video CY

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Cwblhewch eich proffiliau a cynnwys pob categori Busnes

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Peidiwch a methu'r contractau a proffiliau diddorol

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Proffiliau yn gywir a adlewyrchiad teg o'ch Busnes

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Cynghorion Gwerthwch – Amrediad o cyflawn o gynghorion proffil

Gwelwch Procurex Cymru 2015 yma

Roedd y digwyddiad yma yn casgliad mwyaf o gyflenwyr a phrynwyr i ddatblygu cysylltiadau caffael a deall argaeledd cyfleoedd contract y Sector Cyhoeddus yng Nghymru.

Jackson Fire and Security Solutions

Jackson Fire and Security Ltd wedi eu lleoli yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint ac wedi bod yn defnyddio Sell2wales ers ei sefydlu. Fel darparwr cyfanswm datrysiadau tân a diogelwch ar gyfer y sector preifat, y busnes bob amser wedi bod â diddordeb mewn chwilio am gyfleoedd yn y farchnad sector cyhoeddus ond yn hanesyddol rydym yn ei chael yn anodd dod o hyd i gyfleoedd cyn i Sell2wales dod yn ei flaen.

Ceisiadau ar y Cyd - Cyflwyniad

Gweithiodd Gwerth Cymru gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddatblygu’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd. Diben y Canllaw yw helpu consortia sy’n tendro am gontractau cyhoeddus ac mae wedi’i osod i lywio prynwyr a chyflenwyr drwy’r broses gaffael.

Read Construction Holdings Ltd

Mae Read Construction Holdings Ltd (Read), BBaCh sydd wedi'i leoli ym Mrymbo, Wrecsam, yn brif gontractwr adeiladu sy'n gweithio ledled Gogledd Cymru.

Ceisiadau ar y Cyd - Persbectif Prynwr

Gweithiodd Gwerth Cymru gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddatblygu’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd. Llwyddodd consortiwm Allied Construction Consortium Limited i ennill gwaith drwy gytundeb fframwaith Gwaith Allanol SATC Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Ceisiadau ar y Cyd - Safbwynt y Cyflenwr

Gweithiodd Gwerth Cymru gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddatblygu’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd. Llwyddodd consortiwm Allied Construction Consortium Limited i ennill gwaith drwy gytundeb fframwaith Gwaith Allanol SATC Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

GwerthwchiGymru: PamPam dylai pob busnes gofrestru

Chwilio am gontractau sector cyhoeddus i'ch busnes? Cael trafferth? Os felly, rydych yn y lle iawn... gall GwerthwchiGymru eich helpu chi gydag allwedd y drws i gontractau sector cyhoeddus Cymru gyfan.

GwerthwchiGymru - Sut i ddechrau arni

Nawr eich bod wedi cofrestru gyda GwerthwchiGymru, rydych bellach dros hanner ffordd at ennill eich contract cyntaf drwy borth GwerthwchiGymru. Gwyliwch yr animeiddiad byr hwn i sicrhau eich bod yn cyrraedd pen y daith!