This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Read our Privacy Policy. Accept Cookies

Canllawiau Fideo

Croeso i’n hadran ganllawiau fideo lle cewch gymysgedd o ganllawiau a brasluniau fideo, a ffeithluniau sy’n esbonio manteision a swyddogaethau GwerthwchiGymru.


Fideos Eraill

 Manylion

Dosbarthu eich dyfynbris Cyflym

Rhan 3 – Dosbarthu eich dyfynbris Cyflym

Dewisiwch eich Categoriau

Rhan 2 - Dewisiwch eich Categoriau

Creu eich Dyfynbris Cyflym

Rhan 1 - Creu eich Dyfynbris Cyflym

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Cwlbhewch eich proffiliau a cynnwys pob categori Busnes

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Proffiliau yn gywir a adlewyrchiad teg o'ch Busnes

Aston Martin, Sain Tathan – Fideo Top Gear (cynnwys allanol ar gael yn Saesneg yn unig)

Gwyliwch dathliad anhygoel o dreftadaeth Aston Martin, drwy ddod ag 28 Aston Martins arbennig sydd â gwerth gyfunol o £65 miliwn mewn ffilm a gynhyrchwyd i ddathlu trosglwyddo perchnogaeth y tri awyrendai yn Sain Tathan.

BW S2W Maze 1 Video CY

BW S2W Maze 1 Video CY

BW S2W Maze 2 Video CY

BW S2W Maze 2 Video CY

Cynghorion Gwerthwch i Gymru

Peidiwch a methu'r contractau a proffiliau diddorol

Ceisiadau ar y Cyd - Cyflwyniad

Gweithiodd Gwerth Cymru gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i ddatblygu’r Canllaw ar Gyflwyno Cynnig ar y Cyd. Diben y Canllaw yw helpu consortia sy’n tendro am gontractau cyhoeddus ac mae wedi’i osod i lywio prynwyr a chyflenwyr drwy’r broses gaffael.

GwerthwchiGymru - Sut i ddechrau arni

Nawr eich bod wedi cofrestru gyda GwerthwchiGymru, rydych bellach dros hanner ffordd at ennill eich contract cyntaf drwy borth GwerthwchiGymru. Gwyliwch yr animeiddiad byr hwn i sicrhau eich bod yn cyrraedd pen y daith!