Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Chwilio am Hysbysiad

Dechrau chwilio am hysbysiadau drwy hidlo'r meini prawf i gyfateb i'ch gofynion. Gallwch ailosod eich canlyniadau ar unrhyw adeg. Am esboniad o'r eiconau a ddefnyddir yn y golofn Dyddiad ewch i'r dudalen Esbonio Eiconau.

Darparir categorïau’rnwyddau CPV (Common Procurement Vocabulary) ar gyfer hysbysiadau OJEU gan yrUndeb Ewropeaidd yn y 22 iaith swyddogol yn unig.

Chwilio...

Hidlo Canlyniadau

RadDatePicker
RadDatePicker
Agor ffenestr calendr newydd
RadDatePicker
RadDatePicker
Agor ffenestr calendr newydd

Hysbysiadau

DyddiadManylion yr Hysbysiad
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia. Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE  Gwella Mynediad a Chysylltedd 2 - Menter Glannau Caernarfon - Access & Linkages Improvements 2 - Cae
Rhif Cyfeirnod: MAY295229
Cyhoeddwyd Gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cau: 07-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  NHS Wales Staff Survey
Rhif Cyfeirnod: MAY295228
Cyhoeddwyd Gan: NHS Wales Shared Services Partnership
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF20 Modification notice
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Initial Market Testing- Hafod Copperworks Powerhouse, & Outbuildings Re-Development Project
Rhif Cyfeirnod: MAY295227
Cyhoeddwyd Gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: SF01 Prior information notice
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  Window Cleaning and Associated Cleans at Ty Penallta House
Rhif Cyfeirnod: MAY295226
Cyhoeddwyd Gan: Caerphilly County Borough Council
Dyddiad Cau: 07-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Contract for Wind & Weather Proofing works at West Cross-Phase 4
Rhif Cyfeirnod: MAY295225
Cyhoeddwyd Gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cau: 17-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Supply & Installation of a Radio Control Room and Talks Studio
Rhif Cyfeirnod: MAY295224
Cyhoeddwyd Gan: University of South Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE  Techno Economic Study for Caerau
Rhif Cyfeirnod: MAY295223
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Legal Services for Bridgend Town Heat Network
Rhif Cyfeirnod: MAY295222
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE  Legal Services for the Caerau Mine Water Heat Scheme
Rhif Cyfeirnod: MAY295221
Cyhoeddwyd Gan: Bridgend County Borough Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n ymwneud â phrosiect/rhaglen a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE  Control and Monitoring System Panel for Swansea University’s ESRI Bay Campus RICE Project
Rhif Cyfeirnod: MAY295220
Cyhoeddwyd Gan: Swansea University
Dyddiad Cau: 04-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Walls and Paths Programme
Rhif Cyfeirnod: MAY295218
Cyhoeddwyd Gan: Trivallis
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  SEA, HRA & EIA - Expert technical advice and training call-off contract
Rhif Cyfeirnod: MAY295216
Cyhoeddwyd Gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  Gwaith o ddymchwel modurdai a creu maes parcio yn Maes Y Coed, Porthaethwy
Rhif Cyfeirnod: MAY295214
Cyhoeddwyd Gan: Isle of Anglesey County Council
Dyddiad Cau: 07-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Defnyddir Modiwl y Tendr ar gyfer yr hysbysiad hwn. Mae'n cynrychioli hysbysiad sy'n addas ar gyfer ceisiadau consortia.  Re-roofing 3 no. Flat Blocks at Tyle Teg, Clydach
Rhif Cyfeirnod: MAY295213
Cyhoeddwyd Gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cau: 14-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad. Gellir defnyddio'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau ar gyfer yr hysbysiad.  National Centre User Survey
Rhif Cyfeirnod: MAY295212
Cyhoeddwyd Gan: Sport Wales
Dyddiad Cau: 14-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE  Environmental Crime Enforcement
Rhif Cyfeirnod: MAY295211
Cyhoeddwyd Gan: Denbighshire County Council
Dyddiad Cau: 11-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad gwerth isel, islaw trothwyon yr UE Dogfennau ychwanegol wedi'u hatodi i'r hysbysiad.  The Provision of a Specialist Debt Relief Service
Rhif Cyfeirnod: MAY295210
Cyhoeddwyd Gan: Caerphilly County Borough Council
Dyddiad Cau: 31-May-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Phalanx Close in Weapon System In-service Support
Rhif Cyfeirnod: MAY295208
Cyhoeddwyd Gan: Ministry of Defence, C&C, Other
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: VEAT
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  P2G/0501-The Provision of Post Design Services and Technical Publications for Gazelle
Rhif Cyfeirnod: MAY295209
Cyhoeddwyd Gan: Unknown
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of Fixtures Fittings Equipment and Associated Services
Rhif Cyfeirnod: MAY295202
Cyhoeddwyd Gan: Transport for London
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Services — Financial Adviser MaPR
Rhif Cyfeirnod: MAY295203
Cyhoeddwyd Gan: United Utilities Water Ltd
Dyddiad Cau: 03-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  C983 — Fixed Gas Detection
Rhif Cyfeirnod: MAY295204
Cyhoeddwyd Gan: NI Water and its Subsidiaries
Dyddiad Cau: 17-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Translink — Maintenance of Air Compression Systems
Rhif Cyfeirnod: MAY295205
Cyhoeddwyd Gan: Translink
Dyddiad Cau: 13-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  001/0612/18 Remote Aerial Survey, Tree Survey
Rhif Cyfeirnod: MAY295206
Cyhoeddwyd Gan: Translink
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Hydraulic Modelling Software
Rhif Cyfeirnod: MAY295207
Cyhoeddwyd Gan: Northumbrian Water Limited
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  CPP003 Asbestos Removal and Disposal
Rhif Cyfeirnod: MAY295196
Cyhoeddwyd Gan: Derbyshire County Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  TC985 — Framework for Learning and Development Training
Rhif Cyfeirnod: MAY295197
Cyhoeddwyd Gan: Manchester City Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Transforming Rehabilitation: Contracts for the Services of Rehabilitative Services and Offender Mana
Rhif Cyfeirnod: MAY295198
Cyhoeddwyd Gan: Ministry of Justice
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Provision of EH1 — Young People's Services
Rhif Cyfeirnod: MAY295199
Cyhoeddwyd Gan: The City of Edinburgh Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  24hr ECG Analysis and Reporting Service
Rhif Cyfeirnod: MAY295200
Cyhoeddwyd Gan: NHS Ipswich and East Suffolk CCG
Dyddiad Cau: 21-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  NHSE462 — Health and Social Care and Dental Services in Garth and Wymott Prisons
Rhif Cyfeirnod: MAY295201
Cyhoeddwyd Gan: NHS England and NHS Improvement (North West) Health and Justice Team
Dyddiad Cau: 21-Jun-19
Math o Ddogfen: Hysbysiad o Gontract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Residential Recovery and Rehabilitation Provision for People with Enduring Mental Health Problems
Rhif Cyfeirnod: MAY295184
Cyhoeddwyd Gan: Southampton City Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Ceremonial Gown Hire
Rhif Cyfeirnod: MAY295185
Cyhoeddwyd Gan: The University of Manchester
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Collection of Former Tenant Arrears by Collection Only and Trace and Collect
Rhif Cyfeirnod: MAY295186
Cyhoeddwyd Gan: Bolton at Home
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  BRILHO — Energy Africa Mozambique
Rhif Cyfeirnod: MAY295187
Cyhoeddwyd Gan: Department for International Development
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  RH — Support with Memory and Cognition: Other (65+)
Rhif Cyfeirnod: MAY295188
Cyhoeddwyd Gan: Isle of Wight Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Framework for Electronic Point of Sale System
Rhif Cyfeirnod: MAY295189
Cyhoeddwyd Gan: Durham County Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Bacon's College
Rhif Cyfeirnod: MAY295190
Cyhoeddwyd Gan: Bacon's College
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Responsive Repairs Midland St Crispins Northampton 2019-2024
Rhif Cyfeirnod: MAY295191
Cyhoeddwyd Gan: Midland Heart
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Responsive Repairs Midland St Crispins Northampton 2019-2024
Rhif Cyfeirnod: MAY295192
Cyhoeddwyd Gan: Midland Heart
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Blaby District Council Tender for Green Waste Treatment
Rhif Cyfeirnod: MAY295193
Cyhoeddwyd Gan: Blaby District Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  BIG001-0979 National Expert Citizens Group Support Contractor 2019
Rhif Cyfeirnod: MAY295194
Cyhoeddwyd Gan: The National Lottery Community Fund
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Window and Gutter Cleaning Services for Social Housing Providers
Rhif Cyfeirnod: MAY295195
Cyhoeddwyd Gan: Clanmil Housing Association
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  NH — Physical Support: Personal Care Support (65+)
Rhif Cyfeirnod: MAY295177
Cyhoeddwyd Gan: Isle of Wight Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Adults' Personal Home Support 65+
Rhif Cyfeirnod: MAY295178
Cyhoeddwyd Gan: London Borough of Waltham Forest
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  RH — Physical Support: Personal Care Support (65+)
Rhif Cyfeirnod: MAY295179
Cyhoeddwyd Gan: Isle of Wight Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  RH — Physical Support: Personal Care Support (65+)
Rhif Cyfeirnod: MAY295180
Cyhoeddwyd Gan: Isle of Wight Council
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Care Home with Nursing — General Nursing Care — 65+
Rhif Cyfeirnod: MAY295181
Cyhoeddwyd Gan: Midlands and Lancashire Commissioning Support Unit
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Ad-Hoc Taxi Services for 8 Passengers or Less
Rhif Cyfeirnod: MAY295182
Cyhoeddwyd Gan: London Borough of Waltham Forest
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract
17/05/19 Hysbysiad a gyhoeddwyd yn y Cyfnodolyn Ewropeaidd  Respite — Physical Disability
Rhif Cyfeirnod: MAY295183
Cyhoeddwyd Gan: Midlands and Lancashire Commissioning Support Unit
Dyddiad Cau: 
Math o Ddogfen: Dyfarnu Contract