Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Polisi Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Hafan Astudiaethau Achos

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn dangos cwmnïau gwahanol fel eich un chi sydd wedi defnyddio'r wefan i ddod o hyd i gyfleoedd busnes a'u troi'n werthiannau llwyddiannus.

Astudiaeth Achos Image

Pori Astudiaethau Achos yn ôl Cwmni

CwmniManylion
Delwedd Astudiaeth Achos

WebBox Digital

Mae WebBox Digital yn wasanaeth datblygu gwefannau a marchnata ar-lein proffesiynol wedi’i leoli ym Mhenarth, sy’n arbenigo mewn dylunio arloesol a strategaethau marchnata sy’n cynhyrchu enillion ar fuddsoddiad. Rydym yn dîm o saith, gydag arbenigwyr mewn datblygu gwefannau, dylunio graffeg, a strategaethau marchnata ar-lein, fel Pay-Per-Click, SEO, Hysbysebu Facebook a Marchnata drwy E-bost. ...

Delwedd Astudiaeth Achos

Matthews Confidential Shredding

Mae Matthews Confidential Shredding yn fusnes teuluol ym Mhenlle’r-gaer, Abertawe. Rydym yn gwmni bach sy’n cyflogi 4 o bobl sy’n cynnig Diogelwch a Thawelwch Meddwl i lawer o sefydliadau ledled de Cymru. Yn syml, rydym yn casglu Gwastraff Cyfrinachol o’ch eiddo ac yn ei ddinistrio, yn unol â phrotocolau BS EN 15713:2009, heb gyfaddawdu eich data cyfrinachol.

Delwedd Astudiaeth Achos

iData

Mae iData yn gwmni cyfathrebiadau wedi’i hen sefydlu yn yr Wyddgrug, sir y Fflint. Rydym yn edrych ar ffyrdd mae technoleg a chynnyrch newydd yn gallu bod o fantais i’n cleientiaid nawr ac i’r dyfodol. A ninnau’n credu’n angerddol mewn gwasanaeth i gwsmeriaid, rydym yn ymfalchïo yn ein tîm o arbenigwyr a fydd yn arwain unrhyw gwmni drwy’r pydew o ddewisiadau cyfathrebu sydd ar gael iddynt. ...

Delwedd Astudiaeth Achos

Resources for Change

Mae Resources for Change(R4C) yn ymgynghoriaeth dan berchnogaeth y gweithwyr, sy’n ymddwyn mewn modd cyfrifol yn gymdeithasol ac sydd ag enw arbennig o dda am arloesi wrth gynnwys pobl yn eu gwaith. echreuodd Resources for Change fel cwmni ym maes rheoli amgylcheddol c erbyn heddiw rydym yn parhau i gysylltu ein arbenigedd yn y maes hwn gyda’r gwaith o edrych ar integreiddio pobl a'u hamgylchedd.

Delwedd Astudiaeth Achos

Natural Solutions (South Wales) Ltd

Mae Natural Solutions yn gwmni rheoli llygredd sydd wedi'i leoli yn y Pîl, ger Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn arbenigo mewn sawl maes lle y caiff gwaith ei osod ar dendr yn aml, fel gwaredu gwastraff peryglus a gwaith adfer.

Delwedd Astudiaeth Achos

Severn Wye Energy Agency

Mae Asiantaeth Ynni Severn Wye yn elusen annibynnol a chwmni di-elw sy’n hybu ynni cynaliadwy a gwresogi fforddiadwy. Mae’n gwneud hynny trwy weithio mewn partneriaeth, codi ymwybyddiaeth, arloesi a gweithredu’n strategol. Ein nod yw helpu’r cymunedau a wasanaethwn i fwynhau manteision ynni heb leihau gallu cenedlaethau’r dyfodol i wneud yr un peth.