Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Astudiaethau achos

Mae'r astudiaethau achos canlynol yn dangos cwmnïau gwahanol fel eich un chi sydd wedi defnyddio'r wefan i ddod o hyd i gyfleoedd busnes a'u troi'n werthiannau llwyddiannus.


28 Canlyniadau
Mae EBTC yn fenter gymdeithasol arobryn sy'n cyfuno cymwysterau arweinyddiaeth achrededig, hyfforddiant a chanllawiau i rymuso unigolion a thimau i gyflawni eu potensial. Mae ein hyfforddiant yn adeiladu gwydnwch meddyliol, hunanymwybyddiaeth, hunan-barch, a'r sgiliau i gymryd dewisiadau rhagweithiol i wella amgylchiadau bywyd, yn enwedig o ran cyflogaeth. Ers ei sefydlu, mae EBTC wedi gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o asiantaethau i gefnogi dros 600 o bobl drwy gymwysterau a hyfforddiant.
Gyda mwy na 40 mlynedd o brofiad yn y diwydiant, aeth Mary a David Kerfoot ati i lansio Tangent Partnership Ltd yn 2000.
Rydym yn fusnes meddalwedd bach a chanolig a leolir yng Nghasnewydd sy'n canolbwyntio'n arbennig ar wella cymwysiadau'r we a gwefannau drwy adnodd amlieithog (yn achos Cymru ac Iwerddon – dwyieithog) gan ddefnyddio ein datrysiad LinguaSkin. Mae LinguaSkin yn mewnosod dewisydd iaith fel y gall defnyddiwr ddewis ei iaith cyn disodli'r holl destun yn rhyngwyneb y defnyddiwr â thestun sydd wedi'i gyfieithu ymlaen llaw. Gwna hyn heb fod angen gwneud unrhyw newidiadau i'r cymhwysiad, felly mae'n ddelfrydol i ddatrysiadau trydydd parti a chwmwl. Defnyddir LinguaSkin gan fwy na 30 o sefydliadau yng Nghymru i wneud ceisiadau ar-lein, o system hunanwasanaeth adnoddau dynol i gynllunio, derbyniadau myfyrwyr a thaliadau arian cinio ysgol, ac mae'n ddwyieithog ac yn cyflawni eu rhwymedigaethau o ran y Gymraeg. Caiff ei ddefnyddio hefyd mewn marchnadoedd dwyieithog eraill, fel Iwerddon, ac yn fwy cyffredinol ar gyfer galluoedd amlieithog, cydymffurfio o ran hygyrchedd ac SEO amlieithog.
Wedi'i leoli yng Nghei Brunel, Neyland, Dale Sailing yw eich siop un stop ar gyfer popeth sy'n ymwneud â chychod, gyda mynediad ardderchog i Ddyfrffordd Aberdaugleddau gyda'i Marinas yn Neyland ac Aberdaugleddau.
Menter gymdeithasol yw Arcswood sy’n cynnig gwasanaethau cynnal tiroedd a choetiroedd, gwaith coed a hyfforddiant. Mae wedi’i lleoli yn y Ganolfan Hyfforddi Sgiliau Gwledig, Sir Benfro.
Sefydlwyd OCON 9 mlynedd yn ôl gan Andrew Davies. Mae Andrew wedi bod yn ymwneud â’r diwydiant tân a diogelwch ers dros 20 mlynedd ac wedi gweithio gyda rhai o’r cwmnïau mwyaf yn y busnes. Heddiw, rydym yn cyflogi 27 o staff mewn 2 swyddfa; mae ein swyddfa yn y canolbarth yn arbenigo mewn systemau tân a diogelwch masnachol a domestig ac mae yno adran arbenigol mewn olew a nwy morol. Mae ein depo yng ngogledd Lloegr yn delio’n bennaf â’r diwydiannau morol, olew a nwy.
Mae'r Village Websmith yn helpu busnesau bach i hyrwyddo eu hunain, ar y rhyngrwyd yn bennaf, ond hefyd drwy ddeunydd printiedig, gan eu helpu gydag ymgyrchoedd gwerthu a threfnu grwpiau rhwydweithio busnes. Yr hyn sy'n wahanol yw ein defnydd o iaith a delweddau sy'n gwerthu, yna gosod gwybodaeth lle y bydd yn cael ei gweld a deall marchnadoedd a chwilotwyr.
Cwmni o Ferthyr Tudful yw Kelray Building Maintenance Ltd sy’n cynnig gwasanaethau adeiladu ar draws Cymru a de-orllewin Lloegr.
Mae P K Safety yn fusnes sy'n ailwerthu cyfarpar diogelwch. Gall darparu amrywiaeth eang o nwyddau o gyfarpar amddiffyn personol i ddillad a nwyddau glanhau i Wisgoedd Corfforaethol.
Rydym yn asiantaeth ddylunio ac ysgrifennu copi ar y we / print a leolir ger y Fenni ac rydym yn gwneud pethau ychydig bach yn wahanol – rydym yn dîm o wr a gwraig sy'n newyddiadurwyr profiadol ac rydym yn dylunio deunyddiau marchnata o amgylch y cynnwys yn gyntaf (daw'r dyluniad prydferth yn dilyn hynny!).

CY 1 CY 3


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.