Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

SQuID

Mae cyfleuster SQuID (y Gronfa Ddata Gwybodaeth am Gymwysterau Cyflenwyr) ar gyfer prynwyr wedi cael ei ychwanegu at wefan GwerthwchiGymru. Mae’n darparu Squizard rhyngweithiol ar-lein sy’n creu set o gwestiynau SQuID sydd wedi’i theilwra’n arbennig ar gyfer pob diben caffael. Mae’r set gyflawn o gwestiynau SQuID, a’r canllawiau cysylltiedig, ar gael ar ffurf Word ar wefan y Canllaw Cynllunio Caffael hefyd.

Canllaw Defnyddiwr SQuID

Canllaw defnyddiwr ar gyfer prynwyr sy’n rhoi manylion ar weithredu’r modiwl SQuID yn GwerthwchiGymru

Mwy o wybodaeth am SQuID

Mae’r set gyflawn o gwestiynau SQuID, a’r canllawiau cysylltiedig, ar gael ar ffurf Word ar wefan y Canllaw Cynllunio Caffael hefyd.

Newidiadau pwysig i’r SQUID o ddydd Iau 26 Chwefror 2015 ymlaen

Newidiadau pwysig i’r SQUID o ddydd Iau 26 Chwefror 2015 ymlaen