Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Procurex Cymru Fyw 2016

Procurex Cymru Hydref 6, yn y Motorpoint Arena, Caerdydd Mae sefydliadau fel y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS), Gwerth Cymru a Busnes Cymru yn cefnogi Procurex Cymru Byw 2016 a bydd yn darparu cyfle unigryw i brynwyr a chyflenwyr gydweithio, arddangos arloesi a gwella gwybodaeth a sgiliau caffael. Hefyd, bydd yn gyfle i rannu ymarfer gorau, er mwyn bodloni her heddiw o gyflawni caffael mwy deallus. Dyluniwyd y digwyddiad un dydd hwn yn benodol i sefydliadau a phersonél y sector cyhoeddus a phreifat sy’n ymgysylltu â’r farchnad gaffael gyhoeddus a bydd yn cynnwys nifer o nodweddion rhyngweithiol, gan gynnwys • Arddangos Cynnyrch • Y Brif Arena • Parthau Hyfforddiant • Pafiliwn Llywodraeth Cymru • Rhwydweithio a Chymorth Am fwy o wybodaeth ac i gofresrtu cliciwch ar y linc isod