Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Procurex Cymru Fyw 2016

Cyhoeddwyd gyntaf:
08 Mehefin 2016
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024
Procurex Cymru Hydref 6, yn y Motorpoint Arena, Caerdydd Mae sefydliadau fel y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol (NPS), Gwerth Cymru a Busnes Cymru yn cefnogi Procurex Cymru Byw 2016 a bydd yn darparu cyfle unigryw i brynwyr a chyflenwyr gydweithio, arddangos arloesi a gwella gwybodaeth a sgiliau caffael. Hefyd, bydd yn gyfle i rannu ymarfer gorau, er mwyn bodloni her heddiw o gyflawni caffael mwy deallus. Dyluniwyd y digwyddiad un dydd hwn yn benodol i sefydliadau a phersonél y sector cyhoeddus a phreifat sy’n ymgysylltu â’r farchnad gaffael gyhoeddus a bydd yn cynnwys nifer o nodweddion rhyngweithiol, gan gynnwys • Arddangos Cynnyrch • Y Brif Arena • Parthau Hyfforddiant • Pafiliwn Llywodraeth Cymru • Rhwydweithio a Chymorth Am fwy o wybodaeth ac i gofresrtu cliciwch ar y linc isod
Cyhoeddwyd gyntaf
08 Mehefin 2016
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.