Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Isod mae eitemau newyddion diweddar sydd â chysylltiad â phrynu, caffael neu gyfraith Ewropeaidd.


11 canlyniadau


10 Mai 2024
Mae Cyngor Sir Powys yn ceisio comisiynu gwasanaeth cartref preswyl i blant fel rhan o'i ymrwymiad parhaus i ddarparu gofal a chymorth eithriadol i blant bregus.

08 Mai 2024
Yn ystod yr Hydref 2023 sefydlodd Llywodraeth Cymru y System Gaffael Ddeinamig (DPS) Adnoddau Naturiol sydd wedi'i gynllunio i gefnogi cyflawni ymrwymiadau amgylcheddol Llywodraeth Cymru dros gyfnod o 4 mlynedd.

26 Ebrill 2024
Ydych chi am gyflenwi eich nwyddau, gwaith a gwasanaethau i Gyngor Sir Caerfyrddin?

15 Chwefror 2024
Tri chwmni o Gymru wedi’u dewis ar gyfer rhaglen F4OR gwynt arnofiol ar y môr gyntaf ORE Catapult yng Nghymru.

14 Rhagfyr 2023
Cysylltwyd â rhai busnesau i ofyn iddynt wneud taliadau i sefydliadau sy'n honni eu bod yn Busnes Cymru.

28 Gorffennaf 2023
Beth bynnag yw maint eich busnes, ble bynnag yr ydych yng Nghymru, a beth bynnag fo’r cynnyrch neu’r gwasanaethau a ddarperir gennych.

26 Gorffennaf 2023
Mae ymgysylltu â chyfleoedd cadwyn gyflenwi o fudd i’ch busnes, ond peidiwch â chymryd ein gair ni.

26 Gorffennaf 2023
Bob blwyddyn, mae cyfleoedd gwerth dros £7bn ar gael i ddarparu nwyddau a gwasanaethau i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru, yn ogystal â chyfleoedd is-gontractio i gwmnïau’r sector preifat sy’n gweithredu ar draws ei gadwyni cyflenwi.

06 Ebrill 2023
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i annog cyflenwyr allweddol yn y categori Ymchwil, gan gynnwys pob prifysgol.

25 Gorffennaf 2022
Mae’r cwrs hwn wedi’i ddylunio i gynnig trosolwg i chi o sut bydd cofrestru gyda GwerthwchiGymru o fudd i’ch busnes.

01 Chwefror 2022
Yn 2021, anogodd Llywodraeth Cymru gyflenwyr allweddol yn y categori Ymchwil, gan gynnwys Prifysgolion, i wneud cais i gofrestru gyda Research Marketplace.


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.