Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwefan newydd i GwerthwchiGymru

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Gorffennaf 2016
Diweddarwyd diwethaf:
07 Mawrth 2024
Yr haf hwn bydd gwefan GwerthwchiGymru ar ei newydd wedd gyda golwg newydd ffres Rydym wedi gwrando ar adborth defnyddwyr, a bydd y wefan yn fwy ymatebol, gan ei gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, os ydych yn chwilio am gyfleoedd contract Mae swyddogaeth chwilio newydd fwy hwylus yn gadael i chi ddod o hyd i gontractau a chyfleoedd newydd i’ch busnes yn gynt ac yn haws Pob blwyddyn, bydd gwerth tua £4 biliwn o gontractau am nwyddau a gwasanaethau i’r sector cyhoeddus yn cael eu hysbysebu ar y wefan hon. Mae 80% yn gontractau bach, felly mae cyfleoedd i fusnesau o bob math a maint. Mae rhai o’r cyrff sydd eisoes yn defnyddio’r safle i gynnig cyfleoedd contractio yn cynnwys y canlynol: • Llywodraeth Cymru • Awdurdodau lleol • Ymddiriedolaethau GIG • Colegau a phrifysgolion Ar y wefan cewch fynediad hwylus at ystod eang o wasanaethau gwybodaeth, newyddion a digwyddiadau dwyieithog, yn ogystal â chymorth i'ch helpu chi ymateb i gyfleoedd tendro.
Cyhoeddwyd gyntaf
14 Gorffennaf 2016
Diweddarwyd diwethaf
07 Mawrth 2024

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.