Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Gwefan newydd i GwerthwchiGymru

Yr haf hwn bydd gwefan GwerthwchiGymru ar ei newydd wedd gyda golwg newydd ffres Rydym wedi gwrando ar adborth defnyddwyr, a bydd y wefan yn fwy ymatebol, gan ei gwneud hi’n haws i chi ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, os ydych yn chwilio am gyfleoedd contract Mae swyddogaeth chwilio newydd fwy hwylus yn gadael i chi ddod o hyd i gontractau a chyfleoedd newydd i’ch busnes yn gynt ac yn haws Pob blwyddyn, bydd gwerth tua £4 biliwn o gontractau am nwyddau a gwasanaethau i’r sector cyhoeddus yn cael eu hysbysebu ar y wefan hon. Mae 80% yn gontractau bach, felly mae cyfleoedd i fusnesau o bob math a maint. Mae rhai o’r cyrff sydd eisoes yn defnyddio’r safle i gynnig cyfleoedd contractio yn cynnwys y canlynol: • Llywodraeth Cymru • Awdurdodau lleol • Ymddiriedolaethau GIG • Colegau a phrifysgolion Ar y wefan cewch fynediad hwylus at ystod eang o wasanaethau gwybodaeth, newyddion a digwyddiadau dwyieithog, yn ogystal â chymorth i'ch helpu chi ymateb i gyfleoedd tendro.