Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Nodyn briffio Dŵr Cymru a WaterSafe ar gyfer cyflogwyr a busnesau

 

WaterSafe yw'r gofrestr genedlaethol o blymwyr cymeradwy cymwys. Mae ganddi gefnogaeth holl gwmnïau dŵr y DU, gan gynnwys Dŵr Cymru, a'r rheoleiddiwr dŵr yfed.

Cafodd ei sefydlu i hyrwyddo plymwyr medrus, a helpu i gadw cyflenwadau dŵr yfed cartrefi a busnesau yn y DU yn ddiogel.

 

Pam defnyddio plymwr WaterSafe?

Mae gan Blymwyr Cymeradwy WaterSafe gymwysterau cyfoes, ac maent wedi cael hyfforddiant penodol am y Rheoliadau Ffitiadau Dŵr - er mwyn eich amddiffyn chi, eich busnes a'ch cyflogeion rhag gwaith gosod gwael neu rhag defnyddio offer plymio eilradd a allai halogi eich cyflenwad dŵr yfed.

Rhaid i bob eiddo sy'n cael eu cyflenwadau gan Ddŵr Cymru gydymffurfio â'r rheoliadau hyn, felly mae'n bwysig taw dim ond plymwyr cymeradwy a chymwys WaterSafe sy'n gweithio ar eich eiddo – am eu bod nhw'n gallu sicrhau bod y plymio'n cydymffurfio â’r gofynion.

Mae Dŵr Cymru'n cydweithio'n agos â WaterSafe a'i aelodau i sicrhau bod eu gwaith yn cydymffurfio â'r rheoliadau. Mae'r plymwyr yn cael eu harchwilio gan Ddŵr Cymru cyn cael eu hargymell i WaterSafe, ac wedyn mae'r cwmni’n eu cynorthwyo trwy gynnig cymorth a chyngor am ddim pan fo angen.

 

Beth arall gall plymwr WaterSafe ei gynnig?

  • Tawelwch meddwl gydag enw y gallwch ymddiried ynddo – mae holl blymwyr cymeradwy WaterSafe yn aelodau o’r Cynllun Contractwyr Cymeradwy, sy'n sicrhau bod y gwaith plymio'n bodloni'r safonau uchaf.
  • Tystysgrif 'cwblhau gwaith' sy'n datgan bod eu gwaith plymio'n cydymffurfio â'r Rheoliadau Dŵr - sy'n rhoi amddiffyniad cyfreithiol i chi os ffeindiwch fod rhywbeth o'i le yn ddiweddarach.
  • Arbed amser ar eich prosiect plymio – mae Dŵr Cymru'n ymddiried ym Mhlymwyr Cymeradwy WaterSafe i gyflawni rhai mathau o waith heb fod angen rhoi rhagrybudd (o 10 diwrnod fel rheol)
  • Arbed dŵr ac ynni – gall plymwyr WaterSafe gynnig cyngor ar sut i osgoi gwastraffu dŵr, sydd, yn ei dro, yn arbed costau cynhesu dŵr.

 

Mae gan holl aelodau WaterSafe o leiaf lefel sylfaenol o Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus.

 

Dewiswch WaterSafe

Am taw £426 yw cost gyfartalog trwsio gwaith plymio sydd wedi mynd o chwith, mae'n gwneud synnwyr defnyddio plymwr cymeradwy a fydd yn cyflawni’r dasg yn iawn y tro cyntaf.

O argyfyngau plymio i gyngor ar offer a theclynnau arbed dŵr, y tro nesaf y bydd angen plymwr arnoch, ewch i www.dwrcymru.com a defnyddiwch far chwilio WaterSafe.

Gallwch gysylltu â Thîm Rheoliadau Dŵr Cymru yn waterregulations@dwrcymru.com.

I gael rhagor o wybodaeth am WaterSafe ewch i watersafe.org.uk neu ffoniwch 0333 207 9030