Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Prif dudalen newyddion

Digwyddiad Rhith Cwrdd â’r Prynwr ar gyfer Gwasanaethau Cymorth ar gyfer Pobl Ifanc, Plant a Theuluo

 

22 Hydref 2020, 11:30 - 13:00

Cost: Am ddim - Digwyddiad ar-lein

Gwybodaeth am sefydlu rhestr o ddarparwyr Gwasanaethau Cymorth cymeradwy ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd yn sir Powys a'r rhan honno. Bydd gwybodaeth ychwanegol a chyflwyniad yn y digwyddiad gyda manylion am y fframwaith a'r broses ymgeisio

Yr ydym yn bwriadu sefydlu rhestr gymeradwy o ddarparwyr, sydd wedi'u hyfforddi'n briodol ac sydd â phrofiad priodol, i gynnig gwasanaethau cymorth. Gall y rhain amrywio o asesiadau statudol, i wahanol fathau o weithgareddau, i therapïau. 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy